Особливості обчислення стажу роботи, служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення призначення пенсії громадянам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців*, працівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві.

До військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов'язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань.

Пенсійне забезпечення осіб, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи здійснюється відповідно до Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон):

Пенсії таким особам  встановлюються у вигляді:

 • державної пенсії;
 • додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію, або щомісячної доплати до державної пенсії.

Право на пенсію за Законом мають:

 • учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Встановлення пільг і компенсацій здійснюється відповідно до визначених категорії осіб (1,2,3,4), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Призначення пенсії громадянам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Відповідно до статті 15 Закону України «Про пенсійне забезпечення» умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом Української РСР “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ( 796-12 ) або їм надається право на одержання пенсій на підставах, передбачених цим Законом.

Статтею 55 Закону України “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” передбачено умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення.

Статтею 14 Закону України “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” визначено категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, для встановлення пільг і компенсацій:

Категорія 1: особа з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі на променеву хворобу;
Категорія 2: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

 • з моменту аварії до 1.07.1986 року – незалежно від кількості робочих днів;
 • з 1.07.1986 року по 31.12.1986 року – не менше 5 календарних днів;
 • у 1987 році – не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
 • евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);
 • особи, які постійно проживали у зоні безумовного відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Категорія 3: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали:

 • у зоні відчуження з 1.07.1986 року по 31.12.1986 року – від 1 до 5 календарних днів;
 • у зоні відчуження в 1987 році – від 1 до 14 календарних днів;
 • у зоні відчуження в 1988-1990 роках – не менше 30 календарних днів;
 • на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році;

а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2), які:

 • постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1.01.1993 року прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше 2 років, а на території зони гарантованого добровільного відселення – не менше 3 років та відселені або самостійно переселилися з цих територій;
 • постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1.01.1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше 2 років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше 3 років;

Категорія 4: особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1.01.1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше 4 років.

Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

 • державної пенсії;
 • додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Особливості застосування положень спеціального характеру при обчислення стажу роботи, служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Статтею 15 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено, що умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» або їм надається право на одержання пенсії на підставах, передбачених цим Законом.

З пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» слідує, що у разі якщо особа має право на отримання пенсії зокрема і відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», їй призначається одна пенсія за її вибором.
Відповідно до статті 71 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.
Частиною 3 статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановлено, що призначення та виплата пенсій особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і цього Закону.

Згідно частини 2 статті 56 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4 за умови стажу роботи, не меншого, ніж 20 років для чоловіків, 15 років для жінок, зі збільшенням пенсії на 1 % заробітку за кожний рік роботи понад установлений стаж, але не вище за 75 % заробітку, а громадянам, які відпрацювали за списком № 1, - чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше - не вище за 85 % заробітку.

Порівнюючи положення частини 2 статті 56, статті 57 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», можна прийти до висновку, що для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення до пенсії за понад встановлений мінімальний стаж роботи, має пільговий характер власне щодо тривалості трудового стажу та величини, з якої проводиться розрахунок.

Крім цього, на основі аналізу пенсійного законодавства починаючи з 01 січня 2004 року, з впровадженням в Україні пенсійної реформи, призначення та перерахунок трудових пенсій особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, лише на підставі  Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  без врахування положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003  № 1058-IV] є неможливим; і навпаки застосування окремих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» не є перешкодою до використання до цієї категорії осіб при обрахунку пенсії Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

При наявності у пенсіонерів, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, права на тотожні пенсійні виплати застосуванню підлягають положення спеціального характеру, в цьому випадку Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Таким чином, потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи особа має право на одержання пенсії на умовах, визначених Законом № 796-ХІІ, яким чином фінансується пенсія (Державний бюджет, бюджет Пенсійного фонду тощо) юридичного значення не має.

Збільшення розміру чорнобильських пенсій

Частиною 2 статті 56 Закону України “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи:

Необхідний стаж Збільшення розміру пенсії
чоловіки - 20 років, жінки - 15 років на 1% заробітку за кожний наступний рік такої роботи, але не вище 75% заробітку
громадянам, які відпрацювали за списком № 1, чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше на 1% заробітку за кожний наступний рік такої роботи не вище 85% заробітку, у разі призначення пенсії на умовах частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення чорнобильської пенсії провадиться відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Визначення заробітку для призначення пенсії, особам, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення строк менше ніж 12 місяців

Який період відпрацьовано на територіях радіоактивного забруднення Механізм визначення середньомісячного заробітку
менше 12 місяців середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців
не менше 30 календарних днів у двох місяцях середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи
менше місяця середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі

21 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 29.06.2021 № 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в частині визначення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності та розмірів мінімальних пенсійних виплат.

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

В усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:
для I групи інвалідності - 6000 гривень;
для II групи інвалідності - 4800 гривень;
для III групи інвалідності - 3700 гривень;
для дітей з інвалідністю - 3700 гривень.

Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.

Узагальнення судової практики

Файл:Постанова ВСУ від 20.09.2016 р.doc.

Див.також

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи