Особливості використання “зеленого” тарифу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття "зеленого" тарифу та види джерел

"Зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

Зелений" тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (п. 1 ст. 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії").

Учасники ринку електричної енергії провадять свою діяльність на ринку електричної енергії на договірних засадах.

Електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії ( крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями), може бути реалізована на оптовому ринку електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками. Постачальники електроенергії (енергоринком) зобов’язані придбати від наступних джерел:

 • малі гідроелектростанції (встановленою потужністю до 10 МВт);
 • вітрові електростанції;
 • сонячні електростанції;
 • електростанції, що використовують біомасу як паливо.

Ставки "зеленого" тарифу

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2021 року № 1059 "Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств" встановлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену:

з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт та які введені в експлуатацію:

- з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року - 1179,65 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року - 1060,97 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року - 658,90 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року - 625,25 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року - 595,14 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року - 534,91 коп/кВт·год (без ПДВ).

з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт та які введені в експлуатацію - з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року - 382,59 коп/кВт·год (без ПДВ).
з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, та які введені в експлуатацію - з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 595,14 коп/кВт·год (без ПДВ).
з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:

- з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 382,59 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року - 343,62 коп/кВт·год (без ПДВ).

з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:

- з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 538,46 коп/кВт·год (без ПДВ);

- з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року - 403,84 коп/кВт·год (без ПДВ).

Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами, а також розрахунків за неї

Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками ) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт, придбавається енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за “зеленим” тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами.
Виробництво електоенергії з енергії сонячного випромінювання приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національної комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Індивідуальний побутовий споживач, що встановив у межах свого приватного домогосподарства генеруючу установку (генеруючі установки), призначену(-і) для перетворення енергії з енергії сонця та/або вітру в електричну енергію із сукупною встановленою потужністю, що не перевищує потужність відповідно до закону та дозволену потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, має право здійснювати продаж виробленої електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, що є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, до умов якого побутовий споживач приєднався відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Постачальник універсальних послуг не має права відмовити споживачу в купівлі за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) за умови, якщо її(їх) приєднання здійснено у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу, та виконані вимоги Правил роздрібного ринку електричної енергії.

З метою продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач звертається до постачальника універсальних послуг із заявою-повідомленням про встановлення генеруючої установки за формою, наведеною в додатку 13 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, до якої додає копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (житлову нерухомість), та копію паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії. У разі розміщення генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства споживач надає документ, яким визначено межі земельної ділянки (паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ тощо). У заяві-повідомленні побутовий споживач обов'язково зазначає банківські реквізити рахунка для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства за "зеленим" тарифом електричну енергію. Побутовий споживач може подати заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто або через уповноваженого представника чи надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

Постачальник універсальних послуг під час отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в документах, та зареєструвати її в день отримання за умови надання повного пакета документів.

У разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надає такому споживачу обґрунтовану відмову в її реєстрації.

Побутовий споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.

Після отримання повного пакета документів постачальник реєструє заяву-повідомлення (п. 11.3.5. Правил роздрібного ринку електричної енергії).

Взаємовідносини між побутовим споживачем та постачальником універсальної послуги, пов'язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї, регулюються цими Правилами та договором про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, який є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Цивільним та Господарським кодексами України.

Побутовий споживач зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії.

Копія паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії є невід'ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством (п. 11.3.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії).

Постачальники універсальних послуг повинні розміщувати та щокварталу оновлювати на власних веб-сайтах інформацію про величину "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, установленого НКРЕКП.

Величини "зеленого" тарифу затверджуються Регулятором та застосовуються постачальником універсальних послуг відповідно до дати подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки побутовим споживачем.

Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, передбачені Правилами роздрібного ринку електричної енергії, зазначаються в договорі про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством.

Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється договором про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством відповідно до законодавства.

Спори, які виникають між побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг під час укладення договору та купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, вирішуються в установленому законодавством порядку.

Вимоги, яких необхідно дотримуватися при встановленні сонячної електростанції у приватних домогосподарствах

 • площа даху та/або фасаду має бути достатня для розміщення сонячних батарей загальною потужністю до 30кВт;
 • орієнтація поля сонячних батарей на південь, як виняток: схід-захід або пд.схід-пд.захід;
 • кут нахилу фотомодулів;
 • характеристики покрівлі достатні для додаткових вагових навантажень.
 • відсутність будівель, споруд, дерев та інших предметів, які б затіняли сонячні батареї.

Стадії оформлення сонячної електростанції для використання "зеленого тарифу"

  • погодження місця встановлення СЕС;
  • визначення потужності СЕС;
  • погодження комплекту обладнання для будівництва СЕС;
  • погодження типу конструкції на яку будуть монтуватись сонячні модулі;
  • погодження марки та виробника мережевого інвертора;
  • погодження з місцевим РЕМ виділеної потужності на будинок;
  • поставка та встановлення обладнання  для будівництва СЕС;
  • написання заявки - повідомлення енергопостачальній компанії та підготування схеми підключення генеруючої установки з використанням мережевого інвертора;
  • узгодження з енергопостачальником схеми підключення та укладання договору на улашування вузлу обліку* , отримання рахунку на оплату цих послуг по улаштуванню автоматизованого обліку;
  • протягом 5-ти днів з моменту оплати послуг енергопостачальник має привести систему автоматизованного обліку в активний стан для можливості обліку виробленої та спожитої електроенергії.
  • між енергпостачальником та власником домогосподарства укладається додаткова угода купівлі - продажу електроенергії.