Оскарження рішень, дій або бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, до виборчої комісії

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Суб'єкти звернення до виборчої комісії зі скаргою

Суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути:

 1. кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах. Від імені кандидата суб’єктом звернення зі скаргою може бути також довірена особа кандидата, представник кандидата у Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій комісії;
 2. партія (організація партії) - суб’єкт відповідного виборчого процесу в особі її керівника, уповноваженого представника, уповноваженої особи партії (організації партії) чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу організації партії);
 3. офіційний спостерігач від кандидата, партії (організації партії) - суб’єкта відповідного виборчого процесу, громадської організації;
 4. виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визначених Виборчим кодексом України випадках, під час проведення голосування відповідно до Виборчого кодексу України, незабезпечення встановлених Виборчим кодексом України умов для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком).
Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах та від його імені довірена особа можуть оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах.

Суб'єкти розгляду скарг та предмет оскарження до виборчої комісії

До якої ВК подається скарга: На що можна поскаржитись:
ЦВК ( Центральна виборча комісія) Бездіяльність ТВК, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів
ТВК ( Територіальна виборча комісія), яка встановлює результати відповідних місцевих виборів Рішення, дії чи бездіяльність ТВК, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів рішення, дії чи бездіяльність ДВК, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів, у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не встановлюються, (наприклад, на ДВК можна поскаржитись до міської ТВК в місті без районного поділу)
ТВК (Територіальна виборча комісія), яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів Рішення, дії чи бездіяльність ДВК, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів
ТВК (Територіальна виборча комісія), яка утворила відповідну ДВК Дії чи бездіяльність члена ДВК

Скарга: форма та зміст скарги

Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі та має містити:

 1. назву виборчої комісії, до якої вона подається;
 2. прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
 3. прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі суб’єкту звернення;
 4. суть порушеного питання;
 5. виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
 6. чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;
 7. перелік документів і матеріалів, що додаються;
 8. підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка уповноважена представляти відповідного суб’єкта, із зазначенням дати підписання.

Строки подання скарги до виборчої комісії

Є загальний та спеціальний строк подання скарги.
Загальний строк подання скарги — протягом 2 днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.

Спеціальні строки подання скарги:

 1. щодо порушення, яке мало місце до дня голосування,— протягом 2 днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування;
 2. щодо рішень, дій чи бездіяльності ВК, членів ВК, що мали місце:

у день голосування;

 • під час підрахунку голосів виборців на ВД;
 • встановлення підсумків голосування;
 • під час транспортування виборчих документів;
 • не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше часу прийняття відповідною ВК виборчих документів такої комісії відповідно до ВКУ.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією. Обчислення строку оскарження починається з наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскаржуються . Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, але не була вчинена дія, передбачена законом.
Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду у зв’язку з недотриманням вимог Кодексу при її оформленні . Зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою після її подання до ВК, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою.

Приймання та реєстрація скарги

Скарги, що подаються до виборчої комісії, приймаються та реєструються в журналі реєстрації документів, заяв і скарг. Прийняти скаргу мають право:

 • голова комісії;
 • заступник голови комісії;
 • секретар комісії;
 • інший визначений рішенням комісії член ВК.

Після реєстрації скарги голова ВК, а в разі його відсутності — заступник голови має:

 • попередньо розглянути скаргу;
 • вчинити резолюцію щодо її виконання.

Повернення скарги без розгляду.

Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 67 ВКУ, повертається суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду :

 1. за загальним правилом — не пізніш як на наступний день після дня її надходження;
 2. якщо скарга подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня — невідкладно.

Розгляд скарги.

Скарга, оформлена з додержанням вимог Кодексу, розглядається відповідною виборчою комісією на її засіданні.

На засідання виборча комісія з розгляду скарги обов’язково запрошується:

 • суб’єкт звернення зі скаргою,
 • суб’єкт оскарження,
 • заінтересовані особи, зазначені у скарзі.

Виборча комісія повідомляє зазначених вище осіб про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому передбачається розгляд скарги

 • рекомендованою телеграмою,
 • факсимільним повідомленням,
 • засобами електронної пошти,
 • по телефону (телефонограмою, SMS-повідомленням).

Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а в разі неможливості — не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

Перевірка обставин викладених у скарзі правоохоронними органами

Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів для припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування (повторного голосування), у день голосування чи в наступний за ним день - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

Задоволення у скарзі

При задоволенні скарги Виборча комісія може прийняти рішення, яким:

 1. визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу; 2) скасувати оскаржене рішення;
 2. зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;
 3. зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;
 4. поновити в інший спосіб порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;
 5. зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними. ВК вищого рівня за результатом розгляду скарги, на підставі рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення ВК нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.

Відмова у задоволенні скарги

Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що:

 1. оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу;
 2. суб’єктом звернення зі скаргою не надано підтвердження порушення суб’єктом оскарження законодавства про вибори, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту виборчою комісією;
 3. виборцем не доведено порушення особисто його виборчих прав або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;
 4. на момент розгляду скарги виборчою комісією, членом ВК — суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Кодексу (відсутність предмета оскарження).

Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається :

 • суб’єкту звернення зі скаргою;
 • суб’єкту оскарження;
 • заінтересованим особам;
 • іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а в разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день — невідкладно.