Оскарження припинення газопостачання та відновлення газопостачання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативно-правова база

Порядок припинення газопостачання

Відповідно до пункту 25 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 , якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред'явленням службового посвідчення на об'єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення.

Побутовий споживач,що має прострочену заборгованість перед постачальником за послуги з газопостачання, не має права протидіяти постачальнику та/або Оператору ГРМ у заходах із припинення газопостачання та на письмову вимогу постачальника має самостійно припинити власне газопостачання. Припинення газопостачання не звільняє побутового споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ.
На постачальника покладено обов’язок безперервного постачання газу, тобто окрім визначених випадків, вичерпний перелік яких вказаний у Договорі, не допускаються затримки у постачанні газу.
Постачальник є відповідальним за:

  • порушення вимог цих Правил;
  • несвоєчасне включення споживача до Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу;
  • несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
  • безпідставне припинення газопостачання.

Розгляд звернень та претензій споживача щодо величини тиску та/або якісних показників газу, роботи лічильника або технічного обслуговування та прийом з цього приводу рішення – це безпосередній обов’язок газопостачальника. Також не менш як один раз на шість місяців газопостачальник має проводити контрольне зняття показань лічильника газу в споживача.

Безпідставне припинення газопостачання

Безпідставне припинення газопостачання - припинення газопостачання споживачеві, здійснене незважаючи на те, що споживачем не порушуються умови договору про надання послуг з газопостачання, і воно здійснене з порушенням умов Правил (без установленого Правилами письмового попередження про припинення газопостачання, відключення від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій у системах газопостачання)

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку № 184 від 28.10.2014 р., у разі порушення газопостачальним/газорозподільним підприємством вимог Правил та Договору споживач подає газопостачальному/газорозподільному підприємству претензію, складену в довільній формі. У разі неприбуття представників газопостачального/газорозподільного підприємства протягом двох робочих днів у містах або п’яти календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта претензія вважається обґрунтованою, якщо її підписали не менше ніж три особи або споживач і представник житлово-експлуатаційної організації/органу місцевого самоврядування/балансоутримувач/управитель будинку/виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

У разі безпідставного припинення газопостачання газопостачальне/газорозподільне підприємство відшкодовує споживачеві збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються за проектною номінальною потужністю газових приладів і пристроїв споживача (до яких здійснюється газопостачання) з урахуванням кількості годин роботи цих приладів і пристроїв.

У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, газопостачальне/газорозподільне підприємство відшкодовує її на підставі рішення суду.

Газопостачальне/газорозподільне підприємство не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова споживача у доступі до об’єкта споживача, де встановлено газові прилади, пристрої та лічильники газу, представникам газопостачального/газорозподільного підприємства у випадках, передбачених Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

Порядок оскарження припинення газопостачання

Статтею 714 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.
Якщо споживач справно сплачував і не порушував правил безпеки користування газом, а також не був попереджений про відключення, то таке відключення є незаконним. Попередження має бути письмовим з позначкою про його вручення.

Якщо ж постачальником порушені Правила постачання природного газу, які затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2496, абонент має право звернутися з позовом до районного суду з питанням оскарження припинення газопостачання та відновлення газопостачання.
Підставами звернення до суду може бути не вказана вимога газопостачальника, в якій не міститься даних про вимогу самостійно припинити споживання газу, не зазначена сума боргу за газопостачання, що не відображалася у акті про відключення та не зазначена сума боргу споживача за відключення газу.
Суд приймає рішення, яким має бути відновлено порушені права споживача шляхом відновлення становища, що існувало до порушення, що можливо шляхом зобов`язання відповідача, яким було допущено порушення прав позивача, відновити газопостачання.

Порядок відновлення газопостачання

Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється Оператором газорозподільного механізму (далі — ГРМ) протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу). Кожен споживач повинен мати укладений договір з постачальником природного газу, в іншому випадку підприємство буде змушене відмовити у відновленні газопостачання.