Оскарження відмови уповноваженого органу у встановленні статусу особи, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС I категорії

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Особа з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу відноситься до категорії 1 (стаття 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").

Документом, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та надає право користуватися пільгами та компенсаціями, встановленими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» є посвідчення.

Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до категорії 1, видаються посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році" (категорія 1) серії А синього кольору (абзац перший пункту 3 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 (далі - Порядок).

Особам з інвалідністю видаються посвідчення категорії 1 із зазначенням групи інвалідності та строку, на який установлено інвалідність. У разі установлення групи інвалідності довічно на правій внутрішній стороні посвідчення робиться запис “Безстроково”.

У разі продовження медико-соціальною експертною комісією строку інвалідності чи встановлення іншої групи інвалідності в посвідченні на правій внутрішній стороні робиться запис про період, на який установлено групу інвалідності, цей запис завіряється підписом голови (його заступника) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, що скріплюється печаткою.

Якщо після чергового переогляду медико-соціальною експертною комісією не підтверджено будь-яку групу інвалідності, посвідчення категорії 1 здається уповноваженому органу для подальшого знищення, а замість нього видається посвідчення іншої категорії відповідно до законодавства.

Куди звертатись

Посвідчення видаються уповноваженими органами за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, утворених уповноваженими органами (регіональні комісії). (пункт 11 Порядку).

Строки прийняття рішення

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний строк з дня надходження необхідних документів до уповноважених органів.

Під час заміни посвідчення з однієї категорії на іншу попереднє посвідчення підлягає вилученню уповноваженим органом для подальшого зберігання в особовій справі постраждалої особи (абзац дев'ятнадцятий пункт 11 Порядку).

У разі встановлення регіональними комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії таке посвідчення на підставі рішення цієї комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.

Підстави відмови у видачі посвідчення

Починаючи з 2015 року орган, уповноважений на прийняття документів для підтвердження статусу особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та видачу відповідного посвідчення у відмовах (відповідь на звернення) у прийнятті відповідних документів для встановлення статусу потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії та видачі відповідного посвідчення посилається на Закон України від 28 грудня 2014 року 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України", на підставі якого виключено абзац п'ятий частини другої статті 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме: з переліку територій, що зазнали радіоактивного забруднення, виключено зону посиленого радіоекологічного контролю.

Порядок оскарження

Рішення про відмову у прийнятті відповідних документів для встановлення статусу потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС та видачі відповідного посвідчення можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду.

Підсудність

Відповідно до частини другої статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи про визнання відмови суб'єкта владних повноважень неправомірною та зобов'язання вчинити певні дії розглядаються окружними адміністративним судами.

Строки подання позовної заяви та її розгляду

Особа може оскаржити відповідне рішення шляхом подання до суду адміністративного позову (зразок) у строк не пізніше 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті (стаття 193 Кодексу адміністративного судочинства України).

Судовий збір

За подання до адміністративного суду позову немайнового характеру, який подано фізичною особою справляється судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду (підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір".) Прожитковий мінімум для для працездатних осіб згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" 3028 грн.

Автоматичний розрахунок судового збору на сайті "Судова влада"

Стаття 5 Закону України "Про судовий збір" передбачає пільги щодо сплати судового збору. Окрім цього згідно зі статтею 8 Закону України "Про судовий збір" можливе відстрочення, розстрочення сплати судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, зменшення його розміру або взагалі звільнення від сплати останнього. Рішення про останнє приймається у вигляді ухвали суду, прийнятої із врахуванням майнового стану сторони.

Див. також