Організація соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно правова база

Організація соціальної та професійної адаптації учасників АТО

Соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції охоплює всіх учасників АТО (працюючих, непрацюючих, безробітних, військовослужбовців, працівників усіх силових структур, тощо), яким встановлено один із таких статусів:

Реалізація заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції здійснюється з дотриманням норм законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про зайнятість населення", "Про здійснення державних закупівель", "Про професійний розвиток працівників" та інших нормативно-правових актів з питань державних закупівель, зайнятості, освіти та реабілітації.

Учасники антитерористичної операції одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.

Облік осіб, які пройшли соціальну та професійну адаптацію, ведеться Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за поданням органів соціального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а для учасників антитерористичної операції, яким установлено інвалідність, - також до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Соціальна адаптація

Соціальна адаптація - допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля (пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності").
Соціальна адаптація учасників АТО здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514 "Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації".

Професійна адаптація

Професійна адаптація – заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці (пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності").
Професійна адаптація за робітничими професіями передбачає:

  • професійну орієнтацію;
  • первинну професійну підготовку;
  • перепідготовку та підвищення кваліфікації з урахуванням навичок, умінь та побажань.

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації.
Професійна орієнтація здійснюється обласними, Київським міським, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості чи іншими установами у порядку, визначеному законодавством.

Професійна адаптація учасників АТО, які мають інвалідність внаслідок війни організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, визначеними в індивідуальній програмі реабілітації.

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

Документи для отримання послуг соціальної та професійної адаптації

Для отримання послуг соціальної та професійної адаптації учасник АТО письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності".

До заяви додаються:

  1. Копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни).
  2. Посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни).
  3. Документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення. Перелік таких документів зазначений в пункті 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

Див. також