Оподаткування пенсії

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Підстави оподаткування пенсій

Згідно п.п. 164.2.19 пункту 164.2 cт. 164 ПКУ суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Ставка ПДФО складає 18 відсотків (до 1.07.2016 було 15%) бази оподаткування відносно доходів, зокрема, нарахованих (виплачениx, наданих) у виглядi пенсій, якщo база оподаткування для місячного доходу оподаткування перевищує 3 розміpи мінімальної зарплати, встановленої законом нa 01 січня звітногоo податкового року. Якщо база оподаткування (тобтo сума пенсії) в календарному місяці перевищує десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати, дo суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.

На підставі Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16.01.2020 № 466-IX підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 ПКУ виключено!

Куди необхідно звернутися для розгляду питання щодо оподаткування пенсії.

В разі необхідності отримання інформації щодо оподаткування пенсії необхідно звертатись Державної фіскальної служби за місцем проживання.

Строки розгляду питання

Питання що до оподаткування пенсії вирішуються Державною фіскальною службою у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Порядок оскарження

Рішення щодо оподаткування пенсій оскаржуються в Адміністративному суді протягом шести місяців з моменту коли особа дізналась про те що її права порушено. Посилаючись на визначення України як соціальної, правової держави, необхідно звернути увагу на основний обов’язок органів влади — утвердження й забезпечення прав і свобод людини (ст. 1, 3 Конституції України).

Крім того, як зазначалося, ст. 22 Основного Закону визначає основоположний принцип неприпустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів. На цьому наголошував КС у рішенні від 9.07.2007 №6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян. Згідно з позицією Суду «невиконання державою взятих на себе соціальних зобов’язань порушує принцип соціальної, правової держави». А встановлення певних соціальних пільг, компенсацій і гарантій є «складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права».

Не може інакше тлумачитися й саме поняття «звуження змісту прав і свобод». Адже в рішенні №8-рп/2005 КС чітко окреслив критерії, за якими можна встановити, чи відбулося таке звуження: «Звуження обсягу прав та свобод — це зменшення кола суб’єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики».

Особливі випадки, що до оподаткування пенсій.

Не поширюється обмеження щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які є особами з інвалідністю I і II груп, особами з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасниками бойових дій, особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».