Оплата листка непрацездатності фізичній особі-підприємцю

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 01 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також з 01 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду України – відтепер саме Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фонд соціального страхування України перебуває в процесі припинення.

Право фізичних осіб-підприємців на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Підприємці на загальній системі й на єдиному податку зобов'язані платити ЄСВ (єдиний соціальний внесок) не менше мінімального розміру (його нараховують щомісяця за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати). Мінімальна заробітна плата становить 7100 гривень (ст.8 Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік").
Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи - підприємці підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право громадян на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період зайняття підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.
Згідно статті 13 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» одним з видів страхових виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною).
Отже, фізичні особи-підприємці, які сплачують ЄСВ та за якими не обліковується заборгованість по сплаті ЄСВ, мають право на одержання від Пенсійного фонду України «лікарняних виплат» в разі хвороби, в тому числі догляду за хворою дитиною.
Підприємці з інвалідністю й пенсіонери за віком звільнені від сплати ЄСВ, тому на виплати їм годі розраховувати. Але вони можуть платити внесок у добровільному порядку, тоді, якщо занедужають, отримають страхові виплати.

Порядок отримання «лікарняних виплат»

Листок непрацездатності

Згідно із частиною 1 статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Пенсійним фондом України. Тому, якщо особа захворіла, або здійснює догляд за хворою дитиною, необхідно звернутись до закладу охорони здоров’я для відкриття листа непрацездатності та в подальшому його отримати.
Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» затверджено зразок листка непрацездатності, його технічний опис та інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності.

Для отримання виплат по тимчасовій непрацездатності необхідно звернутись до Пенсійного фонду України та подати наступні документи:

Розмір виплат по тимчасовій непрацездатності

Розмір виплат по тимчасовій непрацездатності залежить від наявного страхового стажу фізичної особи-підприємця:

  • 50% від середньоденного доходу - якщо страховий стаж до 3 років;
  • 60% від середньоденного доходу - якщо страховий стаж від 3 до 5 років;
  • 70% від середньоденного доходу - якщо страховий стаж від 5 до 8 років;
  • 100% від середньоденного доходу - якщо страховий стаж більше 8 років.

Для отримання інформації щодо наявного страхового стажу можна звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем реєстрації для отримання довідки, форма якої наведена у додатку № 9 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Обчислення виплат по тимчасовій непрацездатності фізичної особи-підприємця

Підприємець самостійно обчислює свої «лікарняні виплати». Потрібно порахувати середній дохід і розмір денної виплати, яка залежить від стажу. Обчислення середньоденного доходу: сума, з якої розраховували ЄСВ останні 12 місяців до настання хвороби, ділимо на календарні дні підприємницької діяльності — 365/366 днів. Якщо до цього періоду потрапили дні, коли особа була на лікарняному через хворобу або у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, ці дні не враховуємо.
ФОП на спрощеній системі: якщо ЄСВ сплачували від мінімальної заробітної плати, у розрахунковому періоді використовуємо дохід, що дорівнює мінімальній зарплаті.
ФОП на загальній системі сплачують ЄСВ із чистого доходу, тому і для розрахунків беруть чистий дохід. Якщо доходу не було, або він менше від мінімальної заробітної плати, для розрахунку береться до уваги мінімальна зарплата.
Для розрахунку денної виплати необхідно помножити середньоденний дохід на відсоток оплати «лікарняного листка».

Тривалість виплат по тимчасовій непрацездатності

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання здійснюється за рахунок коштів фізичної особи-підприємця (частина 2 статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Пенсійний фонд України оплачує «лікарняні» з 6-го дня, тому якщо листок непрацездатності закрили через п'ять днів після відкриття, допомога не виплачується.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів (абзац 1 частини 3 статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Після отримання «лікарняних», необхідно подати до Фонду повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (форма повідомлення наведена у додатку № 2 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України).

Звільнення від сплати єдиного податку (ЄП)

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. (п. 295.5 статті 295 Податкового кодексу України).

Для цього вже після хвороби та отримання лікарняного листка потрібно подати в податкову заяву, указати в ній період хвороби й прикласти копію "лікарняного". Якщо лікарняний відкритий до 20-го числа місяця й закритий у наступних місяцях, єдиний податок не сплачується за повний календарний місяць хвороби, а за місяць, у якому лікарняний закрили, ЄП треба сплатити.

Якщо сплатили ЄП шляхом здійснення авансового внеску, суму податку за період перебування на "лікарняному" зарахують в рахунок майбутніх платежів з ЄП, для цього треба подати відповідну заяву в податкову службу (п. 295.6 статті 295 ПКУ).

Якщо податківці виявлять, що під час "лікарняного" здійснювалась діяльність у вигляді надання послуг або виконання робіт, заповнювалась книга обліку, на рахунок надходили оплати, то втрачається право на звільнення від сплати ЄП.

Оподаткування  допомоги по тимчасовій непрацездатності нарахованої (виплаченої) фізичній особі – підприємцю

Оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців передбачено ст. 177 Податкового кодексу України.

Допомога по тимчасовій непрацездатності нарахована (виплачена) фізичній особі – підприємцю, не є доходом, отриманим від здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 177.6 ст. 177 Податкового кодексу України у разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку - фізичних осіб.

Згідно підпункту 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ - до складу доходу ФОП – платника єдиного податку, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються, зокрема суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) нарахована (виплачена) фізичній особі – підприємцю є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб  (ставка податку становить 18 %)  та військовим збором (ставка військового збору становить 1,5%).