Одноразова грошова допомога постраждалому населенню внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

6 червня 2023 року окупаційними силами Російської Федерації  було підірвано греблю Каховської гідроелектростанції. З метою підтримки постраждалого населення постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 р. N 626 затверджено Порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції (далі – Порядок).

Хто може отримати грошову допомогу

Особи, які на момент підриву греблі Каховської гідроелектростанції:

♦ проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей;

♦ особи, які перемістилися після 6 червня 2023 р. з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Миколаївської та Херсонської областей, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації та які були зареєстровані/задекларовані до 6 червня 2023 р. в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей.

Матеріальна грошова допомога призначається на кожну особу.

Куди та з якими документами потрібно звернутися

Призначення матеріальної грошової допомоги проводиться органами соціального захисту населення на підставі заяви.

Увага!!! Звернутися потрібно не пізніше ніж до 31 жовтня 2023 р. (включно) відповідно до пункту 8 Порядку

Постраждала особа може звернутись за адресою фактичного місця проживання до:

 1. структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;
 2. виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Заява може бути подана особисто або передана через начальника сільської, міської військової адміністрації, або уповноважену ним особу, старосту до органу соціального захисту населення.

Заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або втрачено з ним зв’язок під час надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях).

Заява подається за умови пред’явлення:

♦ документа, що посвідчує особу, або єДокумента;

♦ документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

♦ свідоцтва про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

У разі втрати особою зазначених документів, можуть бути пред’явлені їх копії (сканкопії/фотокопії), або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів (абзац сьомий пункту 6 Порядку).

Важливо! У разі необхідності перевірки та підтвердження проживання особи без реєстрації місця проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, а також факту переміщення осіб, районними державними (військовими) адміністраціями Миколаївської та Херсонської областей утворюється комісія.

Коли постраждала особа проживала без реєстрації місця проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, а також для підтвердження факту переміщення осіб, інформація про таких осіб подається органами соціального захисту населення на розгляд комісії, яка на підставі поданих документів або інших доказів, що підтверджують факт проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень

 1. (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
 2. трудова книжка із записами про трудову діяльність;
 3. документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 4. свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 5. атестат про повну загальну середню освіту;
 6. документ про професійно-технічну освіту;
 7. документ про вищу освіту (науковий ступінь);
 8. довідка з місця навчання;
 9. рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті (у разі утворення) ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 10. документи закладів охорони здоров’я;
 11. договір найму (оренди) житла; тощо) перевіряє достовірність такої інформації та підтверджує факт проживання/непроживання постраждалої особи у населеному пункті.

Засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери проводиться перевірка осіб, які претендують на призначення матеріальної грошової допомоги, щодо факту перебування (неперебування) за кордоном з урахуванням результатів превентивної верифікації відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” та відомостей, наявних в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу.

У разі встановлення станом на 5 червня 2023 р. факту перебування таких осіб за кордоном більше 30 календарних днів підряд матеріальна грошова допомога не надається.

Строк розгляду заяви на отримання грошової допомоги

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад не пізніше трьох робочих днів надсилає таку заяву засобом поштового зв’язку або захищеними каналами інформаційного зв’язку органу соціального захисту населення за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (перебування) постраждалої особи для подальшого розгляду та прийняття рішення щодо призначення матеріальної грошової допомоги таким органом.

Орган соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дня подання заяви приймає рішення про надання/ненадання постраждалій особі матеріальної грошової допомоги.

Підставою для перерахування коштів органам соціального захисту населення (виплатному центру) є рішення районної державної (військової) адміністрації.

Розмір та виплата грошової допомоги

Матеріальна грошова допомога призначається одноразово у розмірі 5000 гривень на одну постраждалу особу в разі звернення за такою матеріальною грошовою допомогою не пізніше ніж до 31 жовтня 2023 року (включно).

Органами соціального захисту населення (виплатними центрами) кошти матеріальної грошової допомоги виплачуються через:

 1. організацію, що здійснює виплату і доставку пенсій та державної допомоги за місцем фактичного проживання у межах України;
 2. установи уповноважених банків на номер банківського рахунка одержувача (за стандартом IBAN) з можливістю отримання готівкових коштів через установлені платіжні термінали.

Виплата матеріальної грошової допомоги уповноваженою організацією відбувається за умови надання постраждалою особою документа, що посвідчує особу, або єДокумента.

Послуга «єВідновлення»

Постраждалі внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції мають право на отримання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” яка надається на підставі заяви, поданої в електронній формі до Реєстру пошкодженого та знищеного майна засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія.

Відповідно до статті 10 Закону України Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України компенсація за пошкоджений об'єкт нерухомого майна надається шляхом виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, на пошкодженому об'єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт.

Грошова допомога за втрачений врожай овочів

Відповідно до Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі  Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай, затверджений постановою Кабінету Міністів України від 04 серпня 2023 №807 отримати одноразову грошову допомогу за втрачений врожай овочів можуть фізичні особи, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва, що постраждали внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції.

Право власності на земельну ділянку підтверджується:

 • витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно).

Розмір допомоги

3318 гривень за втрачений врожай овочів на 0,01 гектара земельної ділянки. Допомога надається на площу не більше 0,2 гектара у Миколаївській області та 0,3 гектара у Херсонській області.

Порядок подачі та розгляду заяви

Для надання допомоги населенню постраждалих районів, внесених до відповідного рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської і Херсонської областей, органи місцевого самоврядування (військові адміністрації населених пунктів) утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

Заяву потрібно подати до 31 жовтня 2023 року у паперовій або електронній формі до комісії та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Комісія протягом 20 робочих днів розглядає зазначені заяви в порядку черговості їх отримання та здійснює обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складає відповідний акт за формою, встановленою комісією. На підставі актів обстежень земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, визначає суму допомоги кожному отримувачу та складає перелік населення, яке постраждало внаслідок підриву на отримання одноразової грошової допомоги та подає його облдержадміністраціям (обласним військовим адміністраціям). Облдержадміністрації (обласні військові адміністрації) на підставі отриманого переліку ухвалюють до 30 листопада 2023 р. рішення про нарахування допомоги та надсилають його структурним підрозділам облдержадміністрацій (обласних військових адміністрацій), що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на їх банківські рахунки.