Обмеження обігу пластикових пакетів на території України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Визначення термінів і понять

 • біорозкладний пластиковий пакет - пластиковий пакет, що розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідає встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання;
 • маркування - інформація про пластиковий пакет, а також слова, описи, знаки, зображення чи символи, що мають інформаційний зміст та розміщені на такому пакеті;
 • надтонкі пластикові пакети - пластикові пакети із стінками товщиною менше 15 мікрометрів;
 • оксорозкладні домішки - добавки, що додаються до складу матеріалів, з яких виготовляються пластикові матеріали, для прискорення їх розкладання на окремі дрібні фрагменти (мікропластик) під дією кисню та ультрафіолетового випромінювання;
 • оксорозкладні пластикові пакети – пластикові пакети, матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок;
 • пластик - штучно створений матеріал на основі синтетичних або природних високомолекулярних сполук (полімерів);
 • пластиковий пакет - виготовлена з пластику тара у формі рукава, з дном та відкритою горловиною, з ручками або без ручок, призначена для пакування та/або транспортування товарів і продукції кінцевими споживачами;
 • розповсюдження пластикових пакетів - платне або безоплатне надання пластикових пакетів споживачам в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, в яких може здійснюватися розповсюдження пластикових пакетів;
 • тонкі пластикові пакети - пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів.

Пакети, які заборонені до розповсюдження

Верховна Рада України 1 червня 2021 року прийняла Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» , який спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Етапи впровадження Закону:

 1. З 10 грудня 2021 року забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг: 1) надтонких пластикових пакетів; 2) тонких пластикових пакетів; 3) оксорозкладних пластикових пакетів.
 2. З 01 січня 2023 року заборона на розповсюдження поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Заборона не розповсюджується на біорозкладні пластикові пакети.

Розповсюдження інших видів пластикових пакетів (зі стінками більше 50 мкм) дозволятиметься лише на платній основі за цінами, не нижчими, що встановлюються КМУ.

Водночас, Постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети" від 20 грудня 2021 року № 1387 установлено розмір мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів у таких розмірах за один пакет з ПДВ:

 • без ручок (без бокових складок) – 2 грн;
 • без ручок (з боковими складками) – 2,5 грн;
 • з ручками (без бокових складок) – 2,5 грн;
 • з ручками (з боковими складками) – 3 грн.

Мінімальні роздрібні ціни застосовуються під час платного надання пластикових пакетів, призначених для пакування та/або транспортування товарів і продуктів кінцевим споживачам, в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, в яких може здійснюватися розповсюдження пластикових пакетів.

Ці роздрібні ціни є мінімально допустимим рівнем цін на пластикові пакети (незалежно від ширини, довжини, глибини бокових складок, нанесеного маркування), який може застосовуватися суб’єктом господарювання, що здійснює розповсюдження пластикових пакетів.

Мінімальні роздрібні ціни не поширюються на: біорозкладні пластикові пакети; надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Контроль за додержанням законодавства у сфері розповсюдження пластикових пакетів

Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

Які штрафи чекають на порушників?

Відповідно до ч.2 статті 6 за порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує до суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські штрафи (далі - штрафи):

 • за правопорушення, пов'язане з розповсюдженням надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів. - у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн), а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення - у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 7000 до 34 000 грн);
 • за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів - у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн), а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення - у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 3 400 грн до 8 500 грн).

Штрафи накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а також іншими уповноваженими керівником посадовими особами цього органу після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

Підставою для розгляду справи про правопорушення є акт перевірки та інші матеріали, пов’язані з цією перевіркою. Акти перевірки складаються окремо на кожне виявлене правопорушення.

Акт перевірки складається у двох примірниках, що підписуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, або його територіальному органі.

Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та документами, що підтверджують факт правопорушення, не пізніше наступного робочого дня з дня його складання передається посадовій особі, визначеній частиною третьою статті 6 Закону України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", для прийняття рішення про накладення штрафу.

Справа про правопорушення розглядається посадовою особою, уповноваженою керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання акта перевірки.

За результатом розгляду справи про правопорушення виноситься постанова.

Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, або його територіальному органу, який виніс постанову.

У разі якщо штраф не сплачено у строк 15 днів примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Постанова у справі про правопорушення може бути оскаржена в судовому порядку.