Обговорення:Порядок державної реєстрації юридичної особи

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база:

  1. Закону України «Про громадські об’єднання»
  2. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,
  3. Закону України «Про адміністративні послуги»,
  4. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги»,
  5. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

Проведення державної реєстрації юридичної особи

Державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи (стаття 5 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи передбачений статтями 24, 25 – 27 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням з описом вкладення, або в електронній формі.Перелік документів для проведення державної реєстрації юридичної особи встановлений статтею 24 вищезазначеного Закону. Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням з описом вкладення, або в електронній формі.

Обов’язкові документи:

  • реєстраційна картка (Форма 1) - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи або реєстраційна картка
  • рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи
  • статут (або положення, або засновницький договір) прошивається, пронумеровується та підписується засновником (засновниками) або уповноваженими особами.
  • документ, що засвідчує повноваження

Органи, які здійснюють державну реєстрацію

Державна реєстрація громадських об’єднань здійснюється за місцезнаходженням громадського об’єднання в межах відповідної області. Послуги з державної реєстрації надаються відповідними територіальними органами Мін’юсту згідно чинного законодавства України. Документи для надання послуг з державної реєстрації, отримані територіальним органом Мін’юсту від фронт-офісу, який знаходиться поза межами відповідної області, підлягають розгляду в загальному порядку. Адміністратори фронт-офісів в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, інформаційними та технологічними картками, затвердженими територіальними органами Мін’юсту. При прийомі від суб’єкта звернення заяви та документів (далі – вхідний пакет документів), необхідних для надання послуги з державної реєстрації громадських об’єднань, адміністратор фронт-офісу здійснює реєстрацію заяви та сканування оригіналів документів, поданих суб’єктом звернення для отримання відповідної послуги з державної реєстрації. Адміністратор фронт-офісу зобов’язаний перевірити відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці відповідної послуги з державної реєстрації, що затверджена відповідним територіальним органом Мін’юсту, та, у разі потреби, надати допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. Якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.