Надання кредитів в сільському господарстві для доступу малих та середніх виробників до фінансування

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Сільське господарство України є основною продовольчою галуззю економіки, стан якої залежить від обсягів коштів, вкладених у її розвиток. Вирішальну роль у фінансовому забезпеченні сільськогосподарського виробництва відіграють фінансово-кредитні ресурси та ефективна кредитна політика держави. 24 листопада 2021 року Верховною Радою прийнято Закон «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Єдиним видом діяльності Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.

Створення Фонду гарантування кредитів для фермерів

Закон відкриває малим та середнім фермерам із земельним банком до 500 га доступ до  банківських кредитів під гарантії держави. Тобто, Фонд бере на себе зобов’язання надавати часткові гарантії за кредитними зобов’язаннями згаданих виробників.

Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Фонд має відокремлене майно, самостійний баланс та рахунки в установах банків.

Установчим документом Фонду є Статут Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Хто має право на гарантії за кредитними договорами?

Основним критерієм для сільгоспвиробників, є мікро, малі та середні суб’єкти підприємництва, основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, та у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 гектарів.

Не мають права на гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами:

 • юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;
 • особи, які належать або належали до терористичних організацій, юридичні особи, в яких особи, які належать або належали до терористичних організацій, виступають учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами;
 • юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави;
 • юридичні особи, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);
 • юридичні особи, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
 • фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язані з ними особи;
 • юридичні особи, створені за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які одночасно виступають учасниками (акціонерами, членами) інших юридичних осіб, що провадять діяльність у галузі сільського господарства;
 • фізичні особи - підприємці, які одночасно виступають учасниками (акціонерами, членами) юридичних осіб, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.

За рахунок яких коштів формується Фонд?

Фонд формують:

 • кошти, передані до статутного капіталу Фонду;
 • дохід від фінансово-господарської діяльності;
 • кошти, отримані від третіх осіб на поворотній та/або безповоротній основі, зокрема кредити та гранти, у тому числі кошти міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;
 • бюджетні кошти в разі передбачення їх законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • облігації внутрішньої державної позики;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Хто здійснює контроль над діяльністю Фонду?

Звіт про діяльність Фонду за рік та фінансову звітність оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Також, Фонд щомісяця публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію:

 • про умови надання часткових гарантій,
 • про осіб, яким надані гарантії,
 • суми таких гарантій, а також про виплати за наданими гарантіями.

Висвітленню на офіційному веб-сайті Фонду підлягає інформація про критерії щодо фінансових установ, перед якими здійснюється гарантування за кредитними зобов’язаннями, та інформацію про критерії відбору зовнішнього аудитора Фонду.

Отже, Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві дозволить полегшити доступ малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників до банківських кредитів, знизить вартість залучення таких кредитів, а також мінімізує ризики можливого неповернення коштів банкам. У свою чергу, це допоможе фермерам розширити виробництво, поліпшити фінансовий стан їхніх підприємств та підвищити їхню конкурентоспроможність.