Міжнародний реєстр збитків завданих агресією Російської Федерації проти України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр), слугує для документального обліку доказів та інформації, що стосуються заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, всім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи, міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України (стаття 1 Статут Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (далі – Статут реєстру)).

Реєстр створюється на початковий період терміном у три роки.

Хто має право подати заяви

Заяви до Реєстру можуть подавати:

Фізичні особи – самостійно або через представника;

Юридичні особи – через представника;

Держава Україна (включаючи її органи регіонального та місцевого самоврядування, підприємства державної чи підконтрольної власності) – через представника.

Представник повинен бути належним чином уповноважений та/або ідентифікований в Дії ( стаття 11 Правил подання, обробки та внесення Заяв прийняті Радою Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України 21 березня 2024 року та затверджені Конференцією Учасників Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України 26 березня 2024 року (далі – Правила)).

Категорії заяв

Зверніть увагу! Реєстр запускатимуть поетапно, наразі можливо подати заяву за категорією А3.1 – Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.

Заяви подаються щодо певних категорій, визначених відповідними правилами. Для кожної конкретної категорії заяв затверджуються окремо правила їх подання. Заяви можна подати в різних категоріях, також можна подати більше однієї заяви в одній категорії, якщо правилами відповідної категорії не зазначено інше.

Перелік категорій заяв, які можна подавати до Реєстру, широкий і включає різні види збитків, збитків або збитків, зокрема:

Назва категорії Назва підкатегорії
Категорія А – заяви фізичних осіб підкатегорія А1 – заяви пов’язані з вимушеним переміщенням;

підкатегорія А2 – заяви пов’язані з порушенням особистої недоторканності;

підкатегорія А3 – заяви, пов’язані з втратою майна, доходу або засобів до існування;

підкатегорія А4 – втрати доступу до державних послуг.

Категорія В – заяви з боку держави Україна підкатегорія B1 - пошкодження або знищення майна;

підкатегорія B2 – втрата історичної, культурної та релігійної спадщини;

підкатегорія В3 – шкода навколишньому середовищу та природним ресурсам;

підкатегорія В4 – державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення в Україні;

підкатегорія В5 – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів

Категорія С – заяви юридичних осіб (крім тих, що включені до категорії В) підкатегорія С1 - пошкодження або знищення майна;

підкатегорія С2 – втрата історичної, культурної та релігійної спадщини;

підкатегорія С3 – збитки бізнесу та інші економічні витрати;

підкатегоря С4 – гуманітарні видатки

Категорії Заяв можуть змінюватися та/або уточнюватися. Будь-які зміни до категорій приймаються відповідно до Статуту Реєстру та Правил подання, обробки та внесення Заяв.

Як подати заяву про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна

Зверніть увагу! Рішення про те, чи може Ваша Заява бути внесена до Реєстру, приймається Радою Реєстру.

Таке рішення не означає, що Заяву було розглянуто по суті або проведено її оцінку, присуджено будь-яку компенсацію або встановлено, що Вам має бути здійснена будь-яка виплата. Розгляд вашої заяви по суті та присудження будь-якої компенсації буде здійснюватися мойбутнім компенсаційним механізмом (в розумінні Статуту Реєстру), який належить створити.

Відповідно до статті 13 Правил:

  • усі Заяви повинні бути подані за допомогою Форми Заяви в електронному вигляді через Дію. Ніякі інші формати подання не допускаються, Заяви в інших форматах розглядатися не будуть.
  • заява буде вважатися заповненою та поданою, коли Заявник заповнить всю інформацію та надасть документацію, що вимагається у Формі Заяви в Дії, перевірить всю таку інформацію та документацію, та підпише Форму Заяви в електронному вигляді в Дії.
  • після завершення подання Заяви Заявник отримає через Дію підтвердження про те, що Заяву подано, яке містить унікальний номер Заявника та номер Заяви, а також автоматично згенерований перелік інформації та Доказів, поданих разом із Заявою. Це слугуватиме підтвердженням завершення подання Заяви та дати її подання до Реєстру.
  • після подання Заяви Заявник зможе завантажити та зберегти повну копію Заяви, включаючи всю інформацію та всі подані Докази.

Форма заяви про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна (Категорія Заяв А3.1) доступна в електронному вигляді в Дії.

Відповідно до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2024 р. № 365 (далі - Порядок подання заяв) заявником є фізична особа - громадянин України, яка досягла 18-річного віку, подала засобами Порталу Дія заяву до Реєстру збитків та є власником (співвласником) пошкодженого/знищеного внаслідок агресії Російської Федерації проти України об'єкта нерухомого майна.

Заява подається щодо кожного пошкодженого/знищеного об'єкта нерухомого майна окремо.

Заява щодо пошкодженого/знищеного об'єкта нерухомого майна, що перебуває у спільній власності, подається кожним із співвласників окремо стосовно належної йому частки власності, при цьому згода інших співвласників не вимагається.

Заява подається за умови, що:

  • об'єкт нерухомого майна був пошкоджений/знищений внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України після набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні";
  • пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна розміщений на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води і інаявне право власності на об'єкт нерухомого майна.

Для подання заяви заявник:

▶ встановлює мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створює особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та проходить процедуру електронної ідентифікації та автентифікації, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, або удосконаленого електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або печатки, а також інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

▶ вносить відомості для формування заяви засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Інформація, яку потрібно внести зазначена у пункті 8 Порядку подання заяв.

Для подання заяви заявник накладає віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" ("Дія ID") (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або кваліфікований електронний підпис чи удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (у разі подання через Портал Дія).

Після підписання заяви відомості, що містяться в ній, не можуть бути змінені.

Розгляд заяв, зміна та їх відкликання

Рада Реєстру має найвищі повноваження у визначенні прийнятності заяв для внесення їх до Реєстру.

При прийнятті рішень Рада може брати до уваги рішення або постанови національних або міжнародних судів, трибуналів та інших судових органів з урахуванням мандату Реєстру, але не є зобов'язаною враховувати такі рішення або постанови.

Рада розглядає заяви та приймає рішення щодо прийнятності заяв для внесення до Реєстру під час особистих засідань, які проводяться не рідше ніж щоквартально.

Відповідно до статті 15 Правил заява може бути доповнена або змінена шляхом надання Заявником додаткової інформації та Доказів через Дію в будь-який час до того, як заяву буде направлено виконавчим директором до Ради. Заява, подана до Реєстру, може бути відкликана Заявником через Дію в будь-який час до прийняття Радою остаточного рішення щодо заяви.

Відкликання Заяви не впливає на можливість її повторного подання до Реєстру в майбутньому. Якщо Заява відкликана після прийняття Радою рішення про внесення такої Заяви до Реєстру, така Заява залишається в Реєстрі, але зі статусом "Відкликана". Для подання повідомлення про відкликання заяви заявник накладає віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" ("Дія ID") (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або кваліфікований електронний підпис чи удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (у разі подання через Портал Дія), та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія.

Після підписання заяви відомості, що містяться в ній, не можуть бути змінені. Під час подання додаткових матеріалів зазначається номер заяви в Реєстрі збитків та накладається віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" ("Дія ID") (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або кваліфікований електронний підпис чи удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (у разі подання через Портал Дія), та накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

Див. також