Легалізація свідоцтва про розірвання шлюбу, виданого за кордоном

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття легалізації

Легалізація — це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ, з метою використання його за кордоном. За загальним правилом, легалізація – це процедура приведення документів у ту форму, яка відповідає законодавству іноземної держави і визнається державними органами цієї держави. Процедура легалізації в Україні такого документу, як свідоцтва про розірвання шлюбу відбувається на підставі Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 року №113.

Документом, який встановлює безпосередні процедури легалізації документів, є наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року №52/5 "Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" (із змінами та доповненнями). Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу II цих Правил, документи, видані компетентними органами іноземних держав, що свідчать про акти громадянського стану, вчинених за межами України за законами іноземних держав, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Легалізація в установленому порядку документа надає йому право на існування в міжнародному обігу.

Процедура легалізації в Україні свідоцтва про розірвання шлюбу

Для легалізації свідоцтва про розірвання шлюбу зацікавленим особам необхідно звернутися в консульство України тієї країни, в якій було розірвано шлюб, де український консул поставить відповідний посвідчувальний напис на документі. У разі відсутності в країні походження документів консульської установи України, іноземні документи можуть бути легалізовані Міністерством закордонних справ України за умови їх засвідчення в міністерстві закордонних справ країни походження документів та в консульській установі цієї країни, яке представляє її інтереси в Україні. За фактом в’їзду в Україну необхідно буде зробити офіційний переклад документа (свідоцтва про розірвання шлюбу), після чого документом можна буде користуватися нарівні з документами, що видаються в Україні.

Необхідно звернути увагу на те, що в країнах, які підписали Гаазьку конвенцію, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 5 жовтня 1961 року, немає необхідності проходити консульську легалізацію, а досить проставити апостиль в Міністерстві юстиції відповідної країни.

Варто також звернути увагу на те, що проставлення апостиля або проходження консульської легалізації документів взагалі не потрібно, якщо вони видані країнами, з якими Україна уклала угоди про взаємодопомогу в цивільних і кримінальних справах.

Ознайомитись з переліком країн, з якими Україна уклала договори про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, можна на офіційному сайті Міністерства юстиції України за наступним посиланням https://minjust.gov.ua/m/4906.