Компенсація коштів, витрачених на ремонт під'їзду/даху багатоквартирного будинку

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Багатоквартирний будинок - житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири.

У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Надання житлово-комунальних послуг

Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Істотні умови договору

Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:

 • перелік послуг;
 • вимоги до якості послуг;
 • права і обов’язки сторін;
 • відповідальність сторін за порушення договору;
 • ціна послуги;
 • порядок оплати послуги;
 • порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;
 • строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

Учасники відносин у сфері житлово-комунальних послуг

Згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є:

 • власник,
 • споживач,
 • виконавець,
 • виробник.

Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.
Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій балансоутримувач будинку - це власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.
Управитель - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб (ст. 1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги").

Обов'язки наймодавця

Згідно з частинами 1-3 статті 176 Житлового кодексу України наймодавець зобов'язаний своєчасно провадити ремонт жилих будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинків і жилих приміщень, належне утримання під'їздів, інших місць загального користування будинків і придомової території.
Капітальний ремонт жилих будинків, технічне обслуговування їх інженерного обладнання, а також поточний ремонт жилих приміщень, що його зобов'язаний проводити наймодавець, здійснюються відповідно до правил користування жилим приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території, правил і норм технічної експлуатації житлового фонду.

Наслідки невиконання обов'язків щодо ремонту приміщення

Невиконання наймодавцем обов'язків по ремонту жилого приміщення у випадках, викликаних невідкладною необхідністю, дає наймачеві жилого приміщення право провести ремонт і стягнути з наймодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок квартирної плати.

Досудовий порядок

У випадку, коли наймач житлового приміщення самостійно провів ремонт і бажає стягнути вартість ремонту, йому необхідно письмово звернутися до наймодавця з вимогою відшкодування коштів, витрачених на ремонт. Також в якості обґрунтування сум понесених витрат необхідно долучити документи, що підтверджують факти сплати грошових сум. Це можуть бути, зокрема, чеки, квитанції, акти виконаних робіт тощо.

Судовий порядок

Якщо наймодавець не погодиться на добровільне відшкодування, для захисту своїх прав можна звернутися до суду з позовною заявою про компенсацію коштів, витрачених на ремонт під'їзду/даху багатоквартирного будинку.

Вартість

За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України «Про судовий збір».

Автоматичний розрахунок судового збору на сайті «Судова влада»

Судова практика

Див. також