Комморієнти: правовий статус та особливості успадкування

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Законодавством України термін «комморієнти» не визначено і такий вид спадкових відносин регулюється іншими нормами права. І ми можено використовувати таке визначення: комморієнти це особи, які могли б спадкувати одна після одної, але померли одночасно протягом однієї календарної доби і в різні години доби.

У випадку з комморієнтами, працедура спадкування викликає великі труднощі і є досить рідкісним явищем в спадковому праві, але і на це питання можна отримати відповіді та правову допомогу.

Під час воєнного стану були прийняті декілька нормативно-правових актів, що визначають головні особливості процедури спадкування в цей особливий період: Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» та Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату» Під час оформлення спадщини , слід врахувати особливості передбачені даними актами під час дії воєнного стану.

Правовий статус

Оскільки спадщина після кожної з таких осіб відкривається одночасно, то вони не успадковують одна після одної, а натомість є окремими спадкодавцями.

Відповідно до ч.3 ст.1220 ЦК України, якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них.

При визначенні часу відкриття спадщини не враховується той розрив часу, який може мати місце між смертями, що настали одна після одної, але у один і той же день.

Частина 4 статті 1220 ЦК України встановлює презумцію одночасності настання смерті тих осіб, які померли під час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо). У цьому випадку спадщина теж відкривається одночасно і окремо по кожній з цих осіб.

Важливо! Якщо внаслідок спільної небезпеки одна особа померла безпосередньо під час цієї події (аварії, землетрусу тощо), а інша — через декілька днів померла в лікарні, наслідки, передбачені ч. 4 ст.1220 ЦК України, не настають.

При одночасній (в межах однієї календарної доби) смерті заповідача і особи, на користь якої складено заповіт, для останньої та її спадкоємців такий заповіт анулюється, не маючи юридичної сили і не породжуючи юридичних наслідків.

Таким чином, між комморієнтами, які померли у межах однієї календарної доби, спадкового правонаступництва не виникає та право спадкової трансмісії чи право представлення у даному випадку виключається.

У разі смерті першого з комморієнтів наприкінці однієї доби, а другого — на початку наступної, внаслідок того, що йдеться про настання біологічної смерті в межах різних діб, друга особа вважається спадкоємицею першої, а її спадкоємці матимуть право на успадкування майна особи, що померла раніше, за правилами спадкової трансмісії (ст. 1276 ЦК України).

Особливості успадкування

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона вважається померлою (ч. 3 ст. 46 ЦК України).

Заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття подаються спадкоємцем особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини у письмовій формі (п.п. 3.3 п. 3 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”).

Зверніть увагу! Коло спадкоємців, склад спадщини та інші обставини визначаються окремо по кожному спадкодавцю.

Важливо! В разі якщо останнє місце проживання комморієнтів відрізняється, то і процес відкриття спадщини повинен відбувається окремо, але одночасність цих процедур обов'язкова.

Нотаріус або в сільських населених пунктах - посадова особа органу місцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотаріальних дій, отримавши від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов’язана повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких відоме (ч.1 ст. 63 ЗУ «Про нотаріат»).

На кожного комморієнта нотаріус заводить окремі спадкові справи ( п.2.2 розділу ІІ Наказ Міністерства Юстиції України № 1810/5 від 07.07.2011 року “Про затвердження Положення про Спадковий реєстр”).

Зверніть увагу! Для виконання нотаріальних дій нотаріуса необхідний документ, який підтверджуватиме смерть комморієнтів. Такими документами є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть або рішення суду про встановлення факту смерті спадкодавця.

У разі, якщо час, дата смерті неправильно засвідчена або факт смерті не мав документального підтвердження, то його можливо виправити та встановити через суд, який в кінцевому підсумку своїм рішенням може визнати громадянина померлим в передбачувану дату.

Важливо! У разі смерті першого з комморієнтів наприкінці однієї доби, а другого — на початку наступної, внаслідок того, що йдеться про настання біологічної смерті в межах різних діб, друга особа вважається спадкоємицею першої, а її спадкоємці матимуть право на успадкування майна особи, що померла раніше, за правилами спадкової трансмісії (ст. 1276 ЦК України).

Судова практика

Судова практика: Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду по справі №401/898/17 від 16.10.2019 року.