Здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Суб'єкти отримання

Громадяни пенсійного віку, що є внутрішньо переміщеними особами (далі - ВПО), мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання, вказаної у довідці ВПО (якщо вони перемістилися до 24.02.2022 року) або у загальному порядку (якщо вони перемістилися після 24.02.2022 року).

Порядок отримання виплат

Особи, які перемістилися після 24.02.2022

Оскільки на таких осіб не розповсюджуються обмеження, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", а також Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках” (у частині вибору уповноваженого банку), такі особи продовжують отримувати свої пенсійні виплати в загальному порядку на свій банківський рахунок. У випадку, якщо уповноважений банк не здійснює діяльність, пенсійні виплати перераховуються до АТ “Ощадбанк” без відкриття рахунку, про що отримувача має повідомити орган Пенсійного фонду України. У такому випадку особа може отримати належні їй виплати у будь-якому відділенні АТ “Ощадбанк”, пред’явивши паспорт і довідку РНОКПП. У випадку, якщо такі отримувачі хочуть змінити спосіб одержання пенсійних виплат, вони можуть звернутися із заявою (особисто, телефоном або через електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг).

Інфографіка: Як отримати пенсії та грошову допомогу у період дії воєнного стану

Особи, які перемістилися до 24.02.2022

З 01 липня 2016 року виплата пенсій (а також усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), що призначені ВПО, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (абз. 1 п. 1.Постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (із змінами). Умовою отримання виплат також було визначено проходження фізичної ідентифікації у відділеннях АТ “Ощадбанк” або в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг згідно з вимогами Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785 “Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису”. Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, проводиться кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації. Перебіг зазначеного строку зупиняється на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину.

Увага: на осіб, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, розповсюджуються ті самі обмеження і особливості пенсійного забезпечення, які зазначені вище.

Підстави для припинення пенсійних виплат

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій.

Виключні підстави для припинення виплати пенсії зазначені в ст. 49 цього Закону:

 • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
 • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною радою України - цей пункт визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду № 25-рп/2009 від 07.10.2009 р.;
 • у разі смерті пенсіонера;
 • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини 2 вказаної статті поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Системний аналіз наведених нормативно-правових актів дає підстави зробити висновок про те, що припинення виплати пенсії можливе лише за умови прийняття пенсійним органом відповідного рішення і лише з підстав, визначених статтею 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відсутність або скасування довідки ВПО не є підставою припинення виплати пенсій, про що також неодноразово вказував Верховний Суд (див., зокрема, рішення у справах №227/2158/17 і №805/402/18).

У випадку припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі з підстав, не зазначених у статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», необхідно звернутися із позовом до адміністративного суду. Такі справи є типовими у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Зразковим рішенням для таких типових справ є рішення у зразковій справі №805/402/18.

Отримання електронного пенсійного посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію, і одночасно є платіжною карткою.
Дія ЕПП установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” кожні шість місяців. Ця умова не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - коронавірусна хвороба (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину. Після завершення строку дії картка перевипускається за рахунок акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або її продовження

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

Порядок отримання електронного пенсійного посвідчення

Дії громадянина

Для отримання електронного пенсійного посвідчення необхідно звернутись до територіального органу ПФУ подати заяву (за формою).

Виготовлення посвідчень здійснюється у місячний строк на підставі таких відомостей:

 1. реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 2. прізвища, ім'я та по батькові;
 3. дати народження;
 4. статі;
 5. номера особового рахунку;
 6. виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;
 7. у разі призначення пенсії по інвалідності — групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);
 8. терміну дії посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку.

Дії банку

Під час звернення банк:

 • забезпечує ідентифікацію ВПО,
 • укладає з ВПО відповідний договор на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності),
 • відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису,
 • разом з електронним пенсійним посвідченням видає інструкцію про його використання.

Перевипуск та знищення електронного пенсійного посвідчення

Для перевипуску електронного пенсійного посвідчення необхідно повернути банку видане посвідчення (за наявності), яке знищується лише комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Пенсійного фонду України.

Знищення пенсійного посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку:

 • неточного запису,
 • виявлення помилки,
 • смерті особи, якій призначено пенсію,
 • призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості,
 • непридатності посвідчення,
 • закінчення строку дії посвідчення.

Перевипуск пенсійного посвідчення

Видача нового електронного пенсійного посвідчення здійснюється за заявою пенсіонера у разі:

 • непридатності для користування посвідчення,
 • втрата посвідчення,
 • виявлення бажання отримувати інший вид пенсії.

Про видачу нового електронного пенсійного посвідчення робиться відмітка у пенсійній справі.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"