Здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Суб'єкти отримання

Громадяни пенсійного віку, що є внутрішньо переміщеними особами (далі - ВПО), мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання, вказаної у довідці ВПО.

Порядок виплат

З 01 липня 2016 року виплата пенсій (а також усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), що призначені ВПО, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (абз. 1 п. 1.Постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (із змінами);
Для подальшого отримання соціальних виплат ВПО необхідно пройти ідентифікацію одержувачів пенсій, під час якої здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням. За відсутності проходження вказаної ідентифікації Пат “Державний ощадний банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення ВПО.

З метою забезпечення вчасних пенсійних виплат постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів україни” ПАТ “Державний ощадний банк України” доручено:

 • забезпечити до 01 липня 2016 року відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток за зверненнями ВПО, які не обслуговуються в ПАТ “Державний ощадний банк України”;
 • не пізніше ніж з 01 серпня 2016 року розпочати за зверненнями ВПО за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням.

Отримання електронного пенсійного посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію.
Строк його дії як платіжної картки встановлено до 3-х років (але необхідно проходити ідентифікацію у відділенні банку перші 2 рази кожні 6 місяців, надалі — кожні 12 місяців). У разі не проходження чергової ідентифікації одержувача пенсії банк блокує електронне пенсійне посвідчення до її проведення.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установах ПАТ “Державний ощадний банк України” для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунка.

Продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або її продовження

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

Порядок отримання електронного пенсійного посвідчення

Дії громадянина

Для отримання електронного пенсійного посвідчення необхідно звернутись до територіального органу ПФУ подати заяву (за формою).
Виготовлення посвідчень здійснюється у місячний строк на підставі таких відомостей:

 1. реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 2. прізвища, ім'я та по батькові;
 3. дати народження;
 4. статі;
 5. номера особового рахунку;
 6. виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;
 7. у разі призначення пенсії по інвалідності — групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);
 8. терміну дії посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку.

Дії банку

Під час звернення банк:

 • забезпечує ідентифікацію ВПО,
 • укладає з ВПО відповідний договор на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності),
 • відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису,
 • разом з електронним пенсійним посвідченням видає інструкцію про його використання.

Перевипуск та знищення електронного пенсійного посвідчення

Для перевипуску електронного пенсійного посвідчення необхідно повернути банку видане посвідчення (за наявності), яке знищується лише комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Пенсійного фонду України.

Знищення пенсійного посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку:

 • неточного запису,
 • виявлення помилки,
 • смерті особи, якій призначено пенсію,
 • призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості,
 • непридатності посвідчення,
 • закінчення строку дії посвідчення.

Перевипуск пенсійного посвідчення

Видача нового електронного пенсійного посвідчення здійснюється за заявою пенсіонера у разі:

 • непридатності для користування посвідчення,
 • втрата посвідчення,
 • виявлення бажання отримувати інший вид пенсії.

Про видачу нового електронного пенсійного посвідчення робиться відмітка у пенсійній справі.