Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття, основні функції та завдання уповноваженого органу з питань пробації

Пробація - це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого (п.6, ч.1 ст. 2 Закону України «Про пробацію»).

 Метою наглядових та соціально-виховних заходів є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.
 • Насамперед, уповноважений орган з питань пробації має вести облік засуджених і здійснює це впродовж іспитових термінів цих осіб.
 • В його обов’язки входить роз’яснення засудженим порядку виконання обов’язків, які покладені на них судовою гілкою влади.
 • Він забезпечує нагляд за засудженими, вживає міри по припиненню порушень судових рішень.
 • Крім того, орган з питань пробації здійснює вжиття заходів, які направленні на виявлення засуджених, у яких невідомим є їх місцезнаходження.

Уповноважений орган з питань пробації під час здійснення нагляду та соціально-виховної роботи з особами реалізує пробаційні програми щодо звільнених з випробуванням.

Заходи соціально-виховної роботи разом із заходами нагляду включаються до індивідуального плану роботи із засудженим.

Уповноважений орган з питань пробації проводить соціально-виховну роботу з усіма категоріями суб’єктів пробації, крім осіб, засуджених до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів.

Пробація щодо неповнолітніх здійснюється уповноваженим органом з питань пробації спільно з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.

Функції територіальних органів Національної поліції України під час здійснення нагляду за засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Територіальні органи Національної поліції України виконують:

 • ухвали суду та клопотання (подання) уповноваженого органу з питань пробації про передання матеріалів для проведення подальших розшукових заходів за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку, щодо осіб, місцезнаходження яких невідоме;
 • ухвали суду про привід засуджених осіб, які ухиляються від явки до суду, у зв’язку з розглядом внесеного уповноваженим органом з питань пробації клопотання (подання), форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Підрозділи інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України за запитами персоналу уповноваженого органу пробації надають інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації.

Після отримання повідомлення у вигляді сповіщення про засуджену особу ці підрозділи забезпечують унесення таких відомостей засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» до відповідних баз (банків) даних єдиної інформаційної системи МВС.

Органи, що здійснюють нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом іспитового строку здійснюється:

 • уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання засудженого;
 • стосовно військовослужбовців - командирами військових частин.

До соціально-виховної роботи із засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, можуть залучатися:

 • працівники органів державної влади;
 • органів місцевого самоврядування;
 • громадські об’єднання;
 • релігійні та благодійні організації.

Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням

Відповідно до ст. 164 Кримінально-виконавчого кодексу України, уповноважений орган з питань пробації:

 • веде облік засуджених протягом іспитового строку;
 • роз’яснює засудженим порядок виконання обов’язків, покладених на них судом;
 • здійснює нагляд за засудженими;
 • вживає заходів з припинення порушень судових рішень;
 • організовує першочергові заходи з виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 • звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про пробацію".

У разі призову засудженого на строкову військову службу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки надсилається копія вироку, а в необхідних випадках до неї додаються інші документи, які потрібні для здійснення контролю за поведінкою засудженого за місцем проходження служби.

Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов'язані:

 • виконувати обов'язки, які покладені на них судом;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 • з'являтися за викликом до зазначеного органу.

У разі якщо засуджений з незалежних від нього обставин не може виконати обов’язок (обов’язки), покладені на нього судом, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду обґрунтоване подання про зміну таких обов’язків.

Обчислення іспитового строку

Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду, відповідно до ч.1 ст.165 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового кримінального правопорушення, за поданням уповноваженого органу з питань пробації звільняється судом від призначеного йому покарання, нагляд припиняється і засуджений знімається з обліку в зазначеному органі.

Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

 Якщо засуджений не виконує обов’язки, встановлені цим Кодексом, Законом України "Про пробацію", а також покладені на нього судом, або систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання.

Подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання вноситься до суду після застосування уповноваженим органом з питань пробації до засудженого письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.

У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.

 Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, є вчинення засудженим протягом іспитового строку трьох і більше таких правопорушень.

Письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання застосовується у разі невиконання засудженим хоча б одного з обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, за відсутності об’єктивних обставин, що фактично позбавляють засудженого можливості їх виконувати і документально підтверджені.

У разі вчинення засудженим адміністративних правопорушень, що тягнуть за собою накладення адміністративних стягнень, із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда.

У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням повторне направлення до суду такого подання здійснюється після застосування до засудженого повторного письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.