Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Відповідно до статті 83 Кримінального кодексу України (далі - ККУ) засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, суд може звільнити від відбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.

Строк звільнення від відбування покарання визначається судом у межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.

Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звільнити її від покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати у строк відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 537 КПК України звільнення від відбування покарання застосовується до засуджених за умови, що засуджена має сім'ю або родичів, які дали згоду на спільне з нею проживання, або засуджена має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.

Підставами для звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Підставами для звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 83 ККУ є:

  • наявність вагітності, що повинна мати місце під час відбування покарання або народження в цей же період дитини, крім осіб, які засуджені до позбавлення волі за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини на строк більше п'яти років;
  • засудження особи до обмеження волі або позбавлення волі;
  • недоцільність тримання таких засуджених осіб у місцях позбавлення волі, у зв'язку з вагітністю або народженням дитини.

Умови для звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Умови для звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років:

  • Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини;
  • Згода родичів на спільне проживання з засудженою особою.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, є правом, а не обов'язком суду.

Рішення про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, суд приймає з урахуванням вищезазначених підстав і умов.

Нагляд за звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання.

Підстави, згідно з якими суд може скасувати рішення про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Перелік підстав, згідно з якими суд може скасувати звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, є вичерпним.

Скасувати своє рішення суд може, лише у випадках передбачених частиною п'ятою статті 83 ККУ, а саме якщо засуджена, яка була звільнена від відбування покарання, відмовляється від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.

Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила нове кримінальне правопорушення, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 ККУ.