Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля та нерухомого майна

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля та нерухомого майна відповідно до п. 7 та п. 9 ст. 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» є:
- підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України,;
- підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно.

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля

Хто сплачує?

Відповідно до пункту 12 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля сплачується платниками, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, шляхом:
- купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством);
- міни;
- дарування (безоплатної передачі);
- успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля відповідно до закону);
- з інших підстав, передбачених законодавством.

Від якої суми сплачується збір?

Об'єктом оподаткування при сплаті даного виду збору відповідно до ст. 2 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» є вартість легкового автомобіля.

Місце сплати збору

Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з даних операцій сплачуються платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС шляхом (п. 14-15 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740).

Сума сплати збору

Для платників збору, які набувають право власності на легкові автомобілі ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлена залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, у розмірі:

 • 3 відсотки - якщо вартість не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
 • 4 відсотки - якщо вартість автомобілям перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
 • 5 відсотків - якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору.

Звільнення від сплати збору

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується:

 • у випадку забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та
 • у випадку успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі нерухомого майна

Від якої суми сплачується збір?

Об’єктом оподаткування при сплаті даного виду збору відповідно до статті 2 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.
Для сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна під нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України (п. 15-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»).

Сума сплати збору

Для платників збору, які придбавають нерухоме майно, ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування встановлена в розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу.

Місце сплати збору

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Звільнення від сплати збору

З операцій купівлі-продажу нерухомого майна збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується:

 • державними підприємствами, установами і організаціями, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів;
 • установи та організації іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • громадянами, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше;

Крім того, згідно з п. 15-2 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:

 • право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";
 • особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя), та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць проживання (після 1992 року);
 • особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.