Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля та нерухомого майна

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля та нерухомого майна відповідно до п. 7 та п. 9 ст. 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» є:

- підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону;

- підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля.

Об'єктом оподаткування при сплаті даного виду збору відповідно до ст. 2 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» є вартість легкового автомобіля.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля сплачується платниками, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, шляхом (п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»):

- купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством);

- міни;

- дарування (безоплатної передачі);

- успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля відповідно до закону);

- з інших підстав, передбачених законодавством.

Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з даних операцій сплачуються платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС шляхом (п. 14-15 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»).

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі нерухомого майна.

Об’єктом оподаткування при сплаті даного виду збору відповідно до ст.2 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Для сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна під нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України (п. 15-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»).

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Для платників збору, які набувають право власності на легкові автомобілі ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлена залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, у розмірі:

3 відсотки - якщо вартість не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 відсотки - якщо вартість автомобілям перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 відсотків - якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Для платників збору, які придбавають нерухоме майно, ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлена в розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу.

Випадки звільнення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується у випадку забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону. З операцій купівлі-продажу нерухомого майна збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується державними підприємствами, установами і організаціями, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установи та організації іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадянами, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше (п. 7 та п. 9 ст. 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»).

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна також не сплачується, якщо право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (п. 15-2 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»).

Порядок повернення коштів, помилково перерахованих на збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Якщо ж особою було сплачено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, хоча згідно з законодавством він звільнений від сплати збору, такі кошти вважаються помилково перерахованими, та підлягають поверненню.

Нерідко процедура повернення коштів вимагає від особи багато зусиль та часу, а іноді навіть звернення до суду з метою захисту своїх порушених прав та повернення помилково сплаченого пенсійного збору. Процедура повернення збору на обов'язкове державне пенсійне страхування була роз'яснена Вищим адміністративним судом України у Постанові від 08 лютого 2017 року при розгляді справи К/800/40236/14.

Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії, визначена Наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» (далі - Порядок №787).

Пунктами 3, 5 Порядку №787 передбачено, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі - рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів подається до відповідного органу Державної казначейської служби України за формою згідно з додатком 1 до Порядку №787. Подання подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Відповідно до пункту 7.2 Постанови Правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2 «Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів», механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження, зокрема, сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, суми помилково сплачених платежів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються платникам на підставі заяви.

Таким чином, стягуючи кошти з Державного бюджету України в особі відповідного управління Державної казначейської служби України, необхідно врахувати, що повернення збору здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Тобто, для повернення коштів необхідно звертатися спочатку до Пенсійного фонду України, який готує спеціальне подання на підставі якого органи Державної казначейської служби України повертають платнику помилково сплачені кошти.