Зарахування до страхового стажу періодів роботи, які не були включені до страхового стажу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески;

Страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону.

Обчислення страхового стажу

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду  за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Застрахована особа має право:

 • отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що входить до страхового стажу

Перелік періодів трудової діяльності, що входять до стажу, визначається законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

 • трудовий стаж до 1 січня 2004 року (який перетворився у страховий). У разі відсутності трудової книжки, а також якщо в ній немає необхідних записів, записи неправильні або вказані неточні дані про періоди роботи для підтвердження трудового стажу, приймаються інші документи, видані за місцем роботи або архівними установами.
 • періоди навчання у вищих, середніх, спеціальних закладах, в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною формою навчання до 1 січня 2004 року.
 • з 1 січня 2004 року - офіційна робота, але за умови сплати страхових внесків.
 • служба в армії - (До 01.01.2004 р. стаж зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ. Після 01.12.2004 р. стаж зараховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо за період з 01.07.2000 р. по 31.12.2016 р. у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для нарахування страхового стажу військовослужбовцям (окрім військовослужбовців строкової служби), поліцейським, особам рядового та керівного складу, то страховий стаж нараховується на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.
 • перебування на фронті чи участь у бойових діях
 • догляд за дитиною до 3-х років (збільшення страхового стажу за рахунок включення до нього періоду догляду за малолітньою дитиною ґрунтується на тому, що мати або батько не працювали у цей час на іншій роботі та має такі документи :свідоцтво про народження дитини або її паспорт; документ про те, що до досягнення дитиною 3 років батько/мати не працювала. У разі смерті дитини необхідно надати свідоцтво про смерть.
 • догляд за інвалідом I групи, за дитиною-інвалідом до 16-ти років
 • перебування на обліку в Центрі зайнятості. До 01.01.2004 р. стаж зараховується за записами у трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю. Після 01.01.2004 р. стаж зараховується на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 01.01.2010 р. — за даними персоніфікованого обліку.
 • витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності).
 • Підприємницька діяльність. До 01.01.2004 р. стаж зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду про сплату страхових внесків, а з 01.07.2000 р. — підтверджується даними персоніфікованого обліку згідно з інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою податкового обліку до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговельним патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку.

Реєстр застрахованих осіб забезпечує:

 • облік застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію;
 • накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відомості до Реєстру застрахованих осіб, зміни, уточнення до них вносяться в електронній формі в автоматичному режимі на підставі:

 • звітності, що подається страхувальниками до Пенсійного фонду України,
 • відомостей центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування,
 • відомостей центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану,
 • відомостей центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зарахування періодів роботи до Реєстру застрахованих осіб у судовому порядку

У разі припинення або зняття з обліку у фіскальних органах страхувальника без визначення правонаступника зміни та уточнення до відомостей Реєстру застрахованих осіб вносяться відповідно до рішення суду, що набрало законної сили. Внесення змін до відомостей про застраховану особу в Реєстрі застрахованих осіб відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк після надходження (надання особою) рішення суду (пункт 4 розділ IV Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Для початку особі необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України із заявою про зарахування не включених періодів трудового стажу.

Отримавши відмову у органах Пенсійного фонду можна звертатися у порядку адміністративного судочинства із позовною заявою про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії до окружного адміністративного суду за місцем знаходження відповідача.

Позовна заява повинна відповідати вимогам статей 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідачем у цій справі буде територіальне управління Пенсійного фонду України.

Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Доказами у цій справі є:

 • трудова книжка із записами відповідних періодів роботи;
 • архівна довідка про періоди роботи та отриману заробітну плату;
 • підтвердження припинення страхувальника без визначення правонаступника;
 • свідки, що можуть посвідчити факт роботи у ці періоди.
 • довідка з підприєства або його правонаступника, а у разі їх відсутності з архівних установ. Довідка в обов'язковому порядку повина посилатися на первинні документи, які стали підставою для її видачі;
 • виписки з наказів;
 • трудові угоди з відміткою про їх виконання;

В якості доказів до уваги можуть бути прийняті також відомості із членських профспілкових квитків. В таком випадку, до страхового стажу будуть враховані тільки ті періоди за які внесені відмітки про сплату членських внесків.

Ящо доументами не можливо підтвердити стаж роботи через їх відсутність у зв'язку з військовими діями, стаж роботи встановлюється на підставі усних джерел. В тому числі свідченнями не менше двох свідків які працювали з особою на одному підприємстів, установі, організації. У свою чергу свідки, повинні мати відповідні документи які підтверджують, що вони дійсно у вказаний період працювали на одному підприємстві із заявником.

За звернення до суду необхідно буде сплатити судовий збір - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. До позовної заяви додається документ про сплату судового збору або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір".

У позовній заяві необхідно ставити таку вимогу - Визнати бездіяльність органу Пенсійного фонду України щодо незарахування періодів роботи протиправною та зобов’язати орган Пенсійного фонду України зарахувати до страхового стажу особі періоди роботи, які не були включені до страхового стажу.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Внесення змін до відомостей про застраховану особу в Реєстрі застрахованих осіб відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк після надходження (надання особою) рішення суду.