Залучення понятих у виконавчому провадженні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Визначення виконавчого провадження та поняття "понятий"

Виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження і примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, визначених законодавством України.

Понятий — це фізична особа, яка особисто не заінтересована у результатах дій, що здійснюються під час виконання рішень, і присутня на запрошення державного виконавця при провадженні дій, визначених Законом України «Про виконавче провадження», і спрямованих на виконання судового рішення, та засвідчує своїм підписом відповідність записів у процесуальних документах виконаним діям.

Норми цієї статті передбачають можливість альтернативної поведінки виконавця — він у переважній більшості випадків самостійно вирішує питання щодо необхідності залучення понятих до процесу здійснення виконавчого провадження.

Вимоги до осіб, що залучаються понятим

Понятими можуть бути будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, а також підлеглі учасників виконавчого провадження (частина 3 статті 22 Закону України «Про виконавче провадження»).

Кількість понятих під час вчинення виконавчих дій не може бути меншою ніж дві особи.

Права та обов’язки понятих

Перед початком виконавчих дій виконавець роз’яснює понятим їхні права і обов’язки, про що зазначається в акті, який складається під час документування виконавчих дій.

Понятий має право знати:

  • для участі у провадженні яких виконавчих дій його запрошено;
  • на підставі якого виконавчого документа вони провадяться;
  • робити зауваження з приводу провадження виконавчих дій.

До відома! Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії.

Понятий зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній. Bони лише підтверджують своїми підписами в акті виконавця відповідність документального запису тим діям, що здійснювали в їх присутності працівники виконавчої служби, і результати цих дій.

Участь понятих при проведення виконавчих дій

Для проведення виконавчих дій виконавець за потреби залучає понятих. Однак Законом встановлені випадки, коли присутність понятих є обов’язковою, а саме:

  • вилучення готівки та майна, що належать боржнику від інших осіб (частина 3 статті 53 Закону України «Про виконавче провадження»);
  • у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням на земельні ділянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернуто йому в натурі, до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього;
  • під час проведення опису, арешту, вилучення і передачі майна (частина 2 статті 22 Закону України «Про виконавче провадження»).

Постанова про опис та арешт майна (коштів) підписується виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, їх представниками, а також іншими особами, які були присутні при проведенні опису майна (коштів) (пункт 10 розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012).

Виконання рішень про виселення боржника, його майна, домашніх тварин здійснюється в порядку, визначеному статтею 66 Закону України "Про виконавче провадження", у присутності понятих за участю працівників поліції.

Судова практика

В Постанові Київського апеляційного суду від 27.03.2019 року по справі № 760/21634/15-ц судом апеляційної інстанції підтверджена обов’язковість залучення державним виконавцем понятих при проведенні виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням на земельні ділянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, до житла, або іншого володіння особи боржника, та відповідно, не порушуються гарантії особі-боржнику щодо недоторканості житла, в силу того, що знаходження понятих у житлі боржника при вчиненні виконавчих дій нерозривно пов'язане з реалізацією процесуальних прав цих осіб щодо участі у виконавчих діях.