Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття житлово-будівельного кооперативу

Житлово-будівельний кооператив (далі ЖБК) — це некомерційна юридична особа, яка організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і їх сімей шляхом будівництва або реконструкції жилого будинку та наступної експлуатації та управління цим будинком за власні кошти кооперативу.

Порядок організації житлово-будівельного кооперативу

ЖБК організуються при виконавчих органах місцевих рад, при підприємствах, установах і організаціях на підставі списку бажаючих осіб вступити до кооперативу.

Громадяни, які вступають до кооперативу проводять загальні збори, на яких приймається рішення про організацію кооперативу. Це рішення, а також список громадян (з членами їхніх сімей), які вступають до кооперативу, затверджуються виконавчим органом місцевої ради.

Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку.Після його реєстрації у виконавчому органі місцевої ради кооператив набуває прав юридичної особи.

Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті ради списку осіб, що вступають до організовуваного житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті ради рішення загальних зборів членів кооперативу про прийом до кооперативу.

Загальні збори членів кооперативу обирають правління та ревізійну комісію. Збори також затверджують погоджені з виконавчим органом і будівельною організацією проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку та надвірних будівель і встановлюють розмір вступного внеску.

До кооперативів, що організовуються при підприємствах,установах,організаціях приймають працівників цих організацій, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (в списку осіб,які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою), а також інших громадян у порядку доукомплектування кооперативів за направленням виконавчого органу місцевої ради. При одній організації з дозволу виконавчого органу районної,міської, районної в місті ради може організовуватися кооператив для працівників кількох підприємств,установ,організацій, розташованих у даному населеному пункті.

Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу

Громадяни приймаються до членів ЖБК після досягнення ними 18-річного віку, які постійно проживають у даному населеному пункті і перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК та внесені до єдиного державного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу. Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК, приймаються до кооперативу, який організовується, в порядку черговості, що визначається за часом взяття на облік. Кількість громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, має відповідати кількості квартир у жилому будинку(будинках) кооперативу, запланованому до будівництва.

У першу чергу до ЖБК приймаються такі громадяни:

 1. ті, що перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;
 2. ті, що користуються правом першочергового одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду;
 3. з числа молодих сімей при народженні дитини у перші три роки після шлюбу;
 4. з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 5. з числа осіб, на яких поширюється чинність ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Поза чергою до членів ЖБК приймаються такі громадяни:

 1. ті, що користуються правом позачергового одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду (ст. 46 ЖК УРСР);
 2. ті, будинки яких підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки. У разі вибуття члена ЖБК з кооперативу до заселення будинку або виключення його з кооперативу у зв'язку з виїздом на інше постійне місце проживання чи несплатою пайового внеску член його сім'ї, який перебуває разом з ним на обліку бажаючих вступити до кооперативу, має переважне право перед іншими особами на вступ до кооперативу.Тому з подружжя члена кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, надається перевага перед іншими членами сім'ї. Громадяни, включені до затвердженого списку осіб, які у ЖБК, що організовується, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту,а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження виконавчим органом місцевої ради рішення загальних зборів членів ЖБК про прийом до кооперативу.

Права та обов'язки членів житлово-будівельного кооперативу та членів їх сімей

Заселення квартир у будинку ЖБК проводиться за ордерами, що видаються виконавчим органом місцевої ради. Прийнятій до ЖБК особі, за рішенням загальних зборів членів ЖБК, надається в безстрокове користування окрема квартира, що складається з однієї чи кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї, суми її пайового внеску та граничного розміру жилої площі (13,65 квадратного метра на одну особу).

Член ЖБК має право:

 1. обирати й бути обраним до органів управління та до ревізійної комісії кооперативу;
 2. за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити у займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб;
 3. на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності, незалежно від причин і строку;
 4. стягнути з кооперативу вартість проведеного ремонту або зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у випадках, коли ремонт займаного приміщення викликаний невідкладною необхідністю, а ЖБК не виконав обов'язків по ремонту;
 5. вийти з кооперативу, подавши про це заяву до правління ЖБК.

Член ЖБК зобов'язаний:

 1. виконувати вимоги статуту ЖБК і рішення загальних зборів членів кооперативу;
 2. у встановлений строк внести вступний і пайовий внески;
 3. своєчасно вносити платежі у погашення банківського кредиту і в покриття витрат кооперативу на експлуатацію і капітальний ремонт жилого будинку;
 4. використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати його схоронність;
 5. дотримуватися правил утримання жилого будинку та прибудинкової території;
 6. проводити за свій рахунок поточний ремонт жилого приміщення, а в разі вибуття з кооперативу із звільненням приміщення — здати його у належному стані;
 7. при одержанні іншого житлового приміщення звільнити всім займану квартиру.

Виключення з житлово-будівельного кооперативу

Члена ЖБК може бути виключено з кооперативу у випадках:

 1. подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до ЖБК, а також неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про прийом до членів кооперативу;
 2. встановлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів, добутих злочинним шляхом;
 3. неодержання ордеру та не заселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордерів членам даного кооперативу;
 4. систематичного руйнування або псування жилого приміщення, якщо заходи громадського впливу виявилися безрезультатними;
 5. систематичної здачі жилого приміщення в найм, з метою одержання нетрудових доходів;
 6. виїзду на інше постійне місце проживання;
 7. несплати пайового внеску;
 8. систематичної несплати без поважних причин внесків на погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та ремонт будинку;
 9. систематичного руйнування чи псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, або систематичного порушення правил соціалістичного співжиття, що робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними.

Порядок виключення з житлово-будівельного кооперативу встановлюється Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу. Рішення про виключення з житлово-будівельного кооперативу може бути оспорено в судовому порядку.

Член житлово-будівельного кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку кооперативу і в разі відмовлення звільнити її підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Якщо члена кооперативу виключено з кооперативу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147 Житлового кодексу України, то виселенню підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають разом з ним.

Якщо член житлово-будівельного кооперативу вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплено в установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші особи, що проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

Членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу України.