Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

 1. Житловий кодекс Української РСР
 2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. № 186 “Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу”

Поняття житлово-будівельного кооперативу

Житлово-будівельний кооператив (далі ЖБК) — це некомерційна юридична особа, яка організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і їх сімей шляхом будівництва або реконструкції жилого будинку та наступної експлуатації та управління цим будинком за власні кошти кооперативу.

Порядок організації житлово-будівельного кооперативу

ЖБК організуються при виконавчих органах місцевих рад, при підприємствах, установах і організаціях на підставі списку бажаючих осіб вступити до кооперативу. Громадяни, які вступають до кооперативу проводять загальні збори, на яких приймається рішення про організацію кооперативу. Це рішення, а також список громадян (з членами їхніх сімей), які вступають до кооперативу, затверджуються виконавчим органом місцевої ради. ЖБК діє на підставі статуту, який приймається на чергових загальних зборах громадян, які вступають до організовуваного кооперативу. Після його реєстрації у виконавчому органі місцевої ради кооператив набуває прав юридичної особи. Загальні збори членів кооперативу обирають правління та ревізійну комісію. Збори також затверджують погоджені з виконавчим органом і будівельною організацією проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку та надвірних будівель і встановлюють розмір вступного внеску.

Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу

Громадяни приймаються до членів ЖБК після досягнення ними 18-річного віку, які постійно проживають у даному населеному пункті і перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК та внесені до єдиного державного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу. Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК, приймаються до кооперативу, який організовується, в порядку черговості, що визначається за часом взяття на облік. У першу чергу до ЖБК приймаються такі громадяни:

 1. ті, що перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;
 2. ті, що користуються правом першочергового одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду;
 3. з числа молодих сімей при народженні дитини у перші три роки після шлюбу;
 4. з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 5. з числа осіб, на яких поширюється чинність ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Поза чергою до членів ЖБК приймаються такі громадяни:

 1. ті, що користуються правом позачергового одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду (ст. 46 ЖК УРСР);
 2. ті, будинки яких підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки.

Права та обов'язки членів житлово-будівельного кооперативу та членів їх сімей

Заселення квартир у будинку ЖБК проводиться за ордерами, що видаються виконавчим органом місцевої ради. Прийнятій до ЖБК особі, за рішенням загальних зборів членів ЖБК, надається в безстрокове користування окрема квартира, що складається з однієї чи кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї, суми її пайового внеску та граничного розміру жилої площі (13,65 квадратного метра на одну особу). Член ЖБК має право:

 1. обирати й бути обраним до органів управління та до ревізійної комісії кооперативу;
 2. за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити у займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб;
 3. на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності, незалежно від причин і строку;
 4. стягнути з кооперативу вартість проведеного ремонту або зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у випадках, коли ремонт займаного приміщення викликаний невідкладною необхідністю, а ЖБК не виконав обов'язків по ремонту;
 5. вийти з кооперативу, подавши про це заяву до правління ЖБК.

Член ЖБК зобов'язаний:

 1. виконувати вимоги статуту ЖБК і рішення загальних зборів членів кооперативу;
 2. у встановлений строк внести вступний і пайовий внески;
 3. своєчасно вносити платежі у погашення банківського кредиту і в покриття витрат кооперативу на експлуатацію і капітальний ремонт жилого будинку;
 4. використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати його схоронність;
 5. дотримуватися правил утримання жилого будинку та прибудинкової території;
 6. проводити за свій рахунок поточний ремонт жилого приміщення, а в разі вибуття з кооперативу із звільненням приміщення — здати його у належному стані;
 7. при одержанні іншого житлового приміщення звільнити всім займану квартиру.

Виключення з житлово-будівельного кооперативу

Члена ЖБК може бути виключено з кооперативу у випадках:

 1. подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до ЖБК;
 2. встановлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів, добутих злочинним шляхом;
 3. неодержання ордеру та не заселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордерів членам даного кооперативу;
 4. систематичного руйнування або псування жилого приміщення, якщо заходи громадського впливу виявилися безрезультатними;
 5. систематичної здачі жилого приміщення в найм, з метою одержання нетрудових доходів;
 6. виїзду на інше постійне місце проживання;
 7. несплати пайового внеску;
 8. систематичної несплати без поважних причин внесків на погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та ремонт будинку.