Еколого-економічне обґрунтування сівозміни: поняття та порядок оформлення

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Anatolii.shevchuk.

Нормативна база

Поняття

Еколого-економічне обґрунтування сівозміни являє собою комплекс дій, щодо організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.
Відповідно до статті 184 ЗКУ землеустрій в тому числі передбачає складання проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель.

Сторони

Проект землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни розробляється на підставі укладеного договору між замовником та розробником проекту землеустрою.

Замовник

Замовником проекту еколого-економічне обґрунтування сівозміни може бути сільська, селищна, міська рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, землевласник, землекористувач.

Розробник

Розробниками проекту еколого-економічного обґрунтування сівозміни є:

 • юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
 • фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Порядок оформлення

Погодження проекту

Перед розробленням проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь необхідно одержати дозвіл.

Де отримати?

 • обласні, Київська та Севастопольська міські ради;
 • селищні та сільські ради та їх виконавчі органи;
 • міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи;

Веб-сайти місцевого самоврядування.

Як замовити послугу?

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

 • Заява;
 • Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу);
 • Довіреність (оригінал або нотаріально посвідчена копія) (у разі, якщо документи подаються уповноваженою особою);
 • Копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності);
 • Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, історії полів за останні три – п’ять років;
 • Актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі наявності);

Строки погодження та його вартість

Вартість безкоштовна.

Строк надання послуги 30 календарних днів.

Розробка проекту

Для розроблення проекту землеустрою замовник(сільська, селищна, міська рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, землевласник, землекористувач) укладає з виконавцем відповідний договір, істотними умовами якого є вартість і строки (не більш як три місяці) проведення робіт із землеустрою.
До договору замовник додає:

 • документи, що підтверджують площу землеволодіння, землекористування;
 • копію агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки;
 • матеріали книги історії полів за останні три роки, актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі їх наявності).

Важливі аспекти!!!

Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на його розроблення, складеного з урахуванням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164, та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.

Проект землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, складається з документів та матеріалів, які визначені статтею 52 Закону України “Про землеустрій” зокрема:

 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування);
 • матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 • матеріали ґрунтових обстежень (за наявності);
 • копії агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок (за наявності таких паспортів) у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни;
 • матеріали книги історії полів за останні три роки (за наявності);
 • план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень та особливих умов використання земель;
 • схему розміщення попередників сільськогосподарських культур (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни);
 • план агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 • план організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об’єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;
 • план організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні) (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни);
 • матеріали перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни);
 • матеріали перенесення в натуру (на місцевість) меж земельних угідь (у разі здійснення за проектом зміни земельних угідь).


Проект землеустрою не підлягає погодженню і затверджується замовником.
Відомості затвердженого проекту землеустрою підлягають в установленому порядку внесенню до Державного земельного кадастру.
Копії матеріалів, отриманих у результаті проведення робіт із землеустрою, розробник передає до місцевого фонду документації із землеустрою.

Безоплатна правнича допомога[ред. | ред. код]

Безоплатна правнича допомога - правнича допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Якщо Вам необхідна консультація або є необхідність отримання безоплатної вторинної правничої допомоги під час оскарження неправомірних дій службових осіб, Ви вправі звернутися до найближчого для Вас центру правничої допомоги або зателефонувати на єдиний телефонний номер 0800 213 103