Діяльність офіційних спостерігачів під час виборів Президента України

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Хто може стати офіційним спостерігачем

Офіційним спостерігачем може бути дієздатний громадянин України, якому виповнилося 18 років.

Офіційні спостергачі можуть бути від:

 • кандидата на посаду президента;
 • громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України;
 • партії, що висунула кандидата на виборах;
 • іноземних держав та міжнародних організацій.

Хто не може бути офіційним спостерігачем

 1. особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
 2. особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
 3. член виборчої комісії;
 4. посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронного органу, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування;
 5. військовослужбовець;
 6. особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу (статті 68-69 Закону).

Процедура реєстрації офіційного спостерігача

Офіційні спостерігачі реєструються:
окружною виборчою комісією - офіційного спостерігача від партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, кандидата на пост Президента України, громадської організації за поданням уповноваженого на підставі довіреності від партії представника партії, довіреної особи кандидата на пост Президента України у відповідному окрузі або керівника відповідної громадської організації;
Центральною виборчою комісією - офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі та офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

Перелік необхідних документів

♦ Реєстрація офіційного спостерігача від партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, кандидата на пост Президента України, громадської організації здійснюється за поданням уповноваженого на підставі довіреності від партії представника партії, довіреної особи кандидата на пост Президента України у відповідному окрузі або керівника відповідної громадської організації.
У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів.
До подання додаються:

 1. заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації;
 2. ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України);
 3. копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України (до подання від громадської організації (стаття 69 Закону).

♦ Реєстрація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється у формі звернення, яке подається до Центральної виборчої комісії іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями безпосередньо до Комісії або через Міністерство закордонних справ України. Детальніше на сайті Центральної виборчої комісії.

До відома! Список офіційних спостерігачів на виборах Президента України 31 березня 2019 року

Строк звернення для реєстрації офіційного спостерігача

Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів (частина сьома статті 69 Закону).

Документи щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються до Центральної виборчої комісії не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніш як за сім днів до дня виборів або дня повторного голосування (пункт 2.2 Порядку реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 04 березня 2014 року № 30.

Строк розгляду документів

Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному територіальному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання (частина восьма статті 69 Закону).

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій ухвалюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня виборів, а у разі призначення повторного голосування - не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування та видається посвідчення у встановленій формі (дійсне за умови пред’явлення документа, що посвідчує його особу).

Повноваження офіційних спостерігачів

Офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організаці має право:

 1. бути присутніми на засіданнях (із дотриманням вимог закону) дільничних та окружної виборчкомів (у тому числі при підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі);
 2. бути присутніми при видачі виборчих бюлетенів членам виборчкому, у тому числі для організації голосування вдома та при проведенні такого голосування;
 3. робити фото, проводити аудіо та відео фіксацію, не порушуючи таємниці голосування;
 4. звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії або суд щодо усунення порушень Закону в разі їх виявлення;
 5. отримувати копії протоколів про передачу бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування у випадках, передбачених Законом;
 6. складати акт про виявлення порушення Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 7. вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 8. отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених Законом;
 9. реалізовувати інші права, передбачені Законом для офіційних спостерігачів.

Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

 1. бути присутнім на зустрічах кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, представників партій, які висунули кандидатів, з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 2. знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
 3. бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях та перебувати у приміщеннях дільничних та окружних виборчих комісій, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 4. робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 5. висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів Президента України та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
 6. утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених Законом;
 7. отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених Законом.

Припинення повноважень офіційного спостерігача

Підстави припинення повноважень офіційного спостерігача: