Діяльність агентства ООН у справах біженців та його партнерських організацій в Україні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація про УВКБ ООН

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН), – це глобальна організація, створена для допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам та особам без громадянства. Вона координує міжнародні зусилля, спрямовані на захист людей, змушених полишати свої оселі через конфлікт або переслідування. Організація надає таким особам життєво необхідну допомогу: житло, продукти харчування, воду, а також захищає їхні фундаментальні права.

УВКБ ООН розробляє рішення для переміщеного населення, допомагаючи їм знайти новий дім – безпечне місце, де вони можуть побудувати краще майбутнє. УВКБ ООН також працює над вирішенням проблеми безгромадянства.

УВКБ ООН працює в Україні з 1994 року, захищаючи права біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства. Серед досягнень агентства – участь у розробці національного законодавства стосовно прав біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства. УВКБ ООН допомагає налагодити ефективну систему надання захисту в Україні, а також надає Україні гуманітарну допомогу.

Починаючи з 2014 року УВКБ ООН тісно співпрацює з Урядом України та громадськістю у відповідь на нову проблему вимушеного переміщення 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі сходу України та Автономної Республіки Крим. УВКБ ООН в Україні надає особам під своєю опікою правову, матеріальну та соціальну підтримку самостійно та у партнерстві з іншими міжнародними та місцевими організаціями. УВКБ ООН зосереджує свою діяльність на захисті прав і свобод ВПО, покращенні умов їхнього життя та знаходженні для них довгострокових рішень.

УВКБ ООН працює, забезпечуючи право кожної людини, яка тікає від насильства, переслідувань, війни чи стихійного лиха у своїй країні, на захист та безпечне місце для життя.

УВКБ ООН тісно співпрацює з різними державними установами у сфері захисту біженців та осіб без громадянства, попередження безгромадянства, а з 2014 року також і у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб.

Правове регулювання діяльності УВКБ ООН в Україні

Діяльність УВКБ ООН в Україні здійснюється на підставі:

Відповідно до Угоди між Урядом України та УВКБ,

 • УВКБ, його майно, фонди і активи, незалежно від того, де і у чиєму розпорядженні вони перебувають, користуються імунітетом від будь-якої форми судового втручання, крім випадків, коли УВКБ прямо відмовляється від свого імунітету.
 • Помешкання УВКБ є недоторканими. Майно, фонди і активи УВКБ, незалежно від того, де і в чиєму розпорядженні перебувають, не підлягають обшуку, ревізії, конфіскації, експропріації та будь-якому іншому способу втручання шляхом виконавчих, адміністративних, судових чи законодавчих дій.
 • Архіви і документи, що належать УВКБ чи перебувають у його розпорядженні, є недоторканими.
 • Предмети першої необхідності, що ввозяться чи вивозяться УВКБ, національними чи міжнародними органами, належним чином уповноваженими УВКБ діяти від його імені, у разі надання гуманітарної допомоги біженцям, звільняються від митних зборів, імпортних і експортних заборон і обмежень.
 • Уряд  забезпечує конфіденційність  офіційного зв'язку і кореспонденції УВКБ,  неможливість  будь-якої цензури на його повідомлення і кореспонденцію. Така недоторканість поширюється на видання, фотографії, слайди, фільми і звукозаписи, причому цей перелік не є вичерпним.
 • Представник, його заступники та інші посадові особи  УВКБ, перелік яких узгоджується УВКБ і Урядом України, під час перебування в країні користуються відносно себе, свого подружжя та осіб, що знаходяться на їх утриманні, привілеями та імунітетами, звільненнями та пільгами, які звичайно надаються дипломатичним представникам згідно з міжнародним правом.
 • Особи, які приймаються на службу на місці і які надають послуги УВКБ за винагороду, користуються судово-процесуальним імунітетом щодо висловленого  чи написаного  ними  та всіх  дій, здійснених ними, як посадовими особами.

Донори УВКБ ООН в Україні

Діяльність УВКБ ООН майже повністю залежить від добровільних внесків з боку урядів, міжнародних суб’єктів та надзвичайного фонду ООН, а також від внесків з боку фондів та приватних донорів. Стандартний бюджет ООН надає лише обмежене фінансування (близько 2 відсотків). УВКБ ООН працює протягом усього року на місцевому та міжнародному рівні, збираючи кошти на свої програми та на реагування на нові надзвичайні гуманітарні потреби, коли вони виникають.

У складному середовищі, де потреби переміщених осіб та осіб без громадянства в усьому світі невпинно зростають, УВКБ ООН повністю залежить від донорів, які можуть надати фінансування на якомога більш різноманітні потреби. Це дозволяє УВКБ ООН направляти кошти туди, де вони потрібні найбільше: на захист, житло, водопостачання, освіту та іншу необхідну допомогу для біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Інформація про діяльність, фінансові потреби та донорські внески постійно оновлюється та доступна на сайті УВКБ ООН.

Основні напрями діяльності УВКБ ООН в Україні

Діяльність у сфері захисту

УВКБ ООН допомагає мільйонам людей почати нове життя, надаючи їм міжнародний захист і знаходячи для них довгострокові рішення. До числа осіб під опікою УВКБ ООН входять біженці, шукачі притулку, ті, хто повернувся, особи без громадянства та внутрішньо переміщені особи  (ВПО).

Біженці, шукачі притулку та особи без громадянства

 • УВКБ ООН здійснює моніторинг та безпосередньо втручається в ситуації, щоб забезпечити належний захист біженців та шукачів притулку;
 • УВКБ ООН надає матеріальну, соціальну та медичну допомогу найбільш незахищеним особам. УВКБ ООН також надає фінансову допомогу тим шукачам притулку та біженцям, які її найбільше потребують;
 • УВКБ ООН допомагає біженцям знайти довгострокові рішення шляхом добровільної репатріації, інтеграції до місцевого суспільства та переселення;
 • УВКБ ООН співпрацює з Урядом України, щоб зміцнити національну систему надання захисту, у тому числі шляхом реалізації регіонального Проекту ініціативи підвищення якості у Східній Європі та Південному Кавказі, спрямованого на розвиток потенціалу місцевих органів із питань міграції (Державна міграційна служба України), суддів, адвокатів та Державної прикордонної служби;
 • УВКБ ООН надає правову допомогу особам, які знаходяться під загрозою безгромадянства, приділяючи особливу увагу представникам етнічних меншин.

Внутрішньо переміщені особи

 • УВКБ ООН та партнери Кластеру з питань захисту здійснюють моніторинг ситуації у сфері захисту шляхом своєї присутності на місцях як на підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду територіях, відслідковуючи порушення прав людини та загрози у сфері захисту, з якими стикаються ВПО та постраждале від конфлікту населення. УВКБ ООН здійснює моніторинг ситуації у сфері захисту як на рівні громад, так і на індивідуальному рівні, та, відповідно, корегує напрями свого реагування.;
 • УВКБ ООН та партнери надають підмандатним особам послуги індивідуального ведення справ, надаючи правову допомогу, консультації у сфері захисту та разову індивідуальну грошову допомогу;
 • Для досягнення позитивних змін у політиці та вирішення проблем у сфері захисту прав ВПО, УВКБ ООН відслідковує зміни у законодавстві стосовно ВПО та провадить заходи із адвокації та підвищення рівня обізнаності осіб, які приймають рішення, зацікавлених сторін та громадськості;
 • Ініціативи на рівні громад та проекти мирного співіснування із залученням ВПО та приймаючих громад – наприклад, ремонт шкіл та громадських центрів – допомагають знаходити довготривалі рішення та полегшувати наслідки переміщення для приймаючих громад, а також сприяють покращенню соціальної згуртованості та мирного співіснування;
 • УВКБ ООН проводить тренінги та семінари для представників Уряду, органів місцевої влади, громадянського суспільства та приймаючих громад. За допомогою таких ініціатив створюються сприятливі умови для підтримки та інтеграції ВПО.

УВКБ ООН є провідним агентством у реагуванні на ситуації, пов’язані із внутрішнім переміщенням. УВКБ ООН очолює Кластер з питань захисту. Кластер з питань захисту координує діяльність у сфері захисту в Києві та у регіонах, а також здійснює моніторинг ситуації у сфері захисту як на підконтрольній, так і на непідконтрольній уряду території України. Кластер з питань захисту забезпечує адвокацію та реагування на потреби, ставлячи у пріоритет найбільш вразливих та надаючи інформаційну підтримку іншим гуманітарним партнерам. До складу Кластера з питань захисту входять 88 партнерів, включаючи міжнародні та місцеві неурядові організації, інші агентства ООН та державні установи.

Довгострокові рішення УВКБ ООН в Україні

Місцева інтеграція

Місцева інтеграція є одним із найбільш реальних довгострокових рішень, доступних для біженців в Україні. Головними сферами діяльності УВКБ ООН в Україні у сприянні місцевій інтеграції є:

 • Адвокація (з метою вдосконалення законодавчої бази та створення сприятливого середовища у сфері захисту та сприяння соціально-економічній інтеграції біженців);
 • Розвиток підприємництва (гранти на самозабезпечення);
 • Професійне навчання (допомога з розвитком професійних навичок);
 • Працевлаштування (допомога з пошуком роботи та співпраця із центрами зайнятості);
 • Курси української мови;
 • Навчання;
 • Підтримка громадських ініціатив.

УВКБ ООН в Україні співпрацює з органами державної влади та декількома міністерствами, прагнучи забезпечити сприятливі умови для місцевої інтеграції.

Через своїх партнерів УВКБ ООН проводить курси української мови та комп’ютерної грамотності для початківців. Консультування з питань розкладу та запису на такі курси проводиться партнерами на місцях.

УВКБ ООН і партнери підтримують ініціативи на рівні громад, в рамках яких проводиться цілий ряд заходів для мобілізації вповноваження спільнот біженців. Ці ініціативи засновуються на освіті, професійних навичках та потенціалі постраждалого населення та покликані покращувати їхню здатність до організованого реагування у надзвичайних ситуаціях, самостійного захисту і знаходження рішень.

Надання грантів на професійні курси

УВКБ ООН надає допомогу в проходженні професійних курсів та отриманні необхідного обладнання для подальшої самозайнятості/працевлаштування після закінчення навчання для визнаних біженців, особам, що потребують додаткового захисту в Україні, та шукачам притулку, які відповідають критеріям. Метою проходження навчання є подальше стабільне працевлаштування.

Надання грантів самозабезпечення

Гранти самозабезпечення – це одноразова допомога, що може бути надана визнаним біженцям, особам, що потребують додаткового захисту в Україні, та шукачам притулку, які відповідають  критеріям та мають сильне бажання стати самозабезпеченими, займаючись малим чи мікробізнесом, розвитком сільського господарства чи пройшовши професійні курси.

Добровільна репатріація

Добровільна репатріація є одним із довгострокових рішень для біженців і шукачів притулку, яке пропонується Агентством ООН у справах біженців. Шукачі притулку та визнані біженці, які бажають повернутися до країни свого походження чи місця постійного проживання, можуть звернутися до найближчого офісу одного із партнерів УВКБ ООН і подати заяву на репатріацію, заповнивши анкету на добровільну репатріацію.

Процес добровільної репатріації можна розпочати лише після заповнення та подачі заяви до УВКБ ООН. Коли УВКБ ООН отримає заяву, із заявником зв’яжуться за телефоном, вказаним у заяві, та нададуть подальші інструкції щодо запиту на репатріацію.

Підпис у заяві не зобов’язує заявника повертатися до країни свого походження. Заяву на репатріацію можна відкликати після консультації з УВКБ ООН або з інших причин. Жодна особа не може бути репатрійована проти її власної волі.

УВКБ ООН надає наступні послуги при добровільній репатріації:

 • Надає інформацію про ситуацію в конкретній країні походження біженця чи у конкретному регіоні, щоб людина мала змогу прийняти свідоме рішення про репатріацію;
 • Організовує безпечне та гідне повернення до країни походження;
 • Співпрацює з відповідним посольством щодо отримання проїзного документу, візи чи дозволу на в’їзд, якщо це необхідно;
 • Надає малі гранти на добровільну репатріацію;
 • Надає іншу підтримку, пов’язану із репатріацією.

УВКБ ООН зберігає за собою право відхилити заяву на добровільну репатріацію, якщо ситуація в країні походження чи в певному районі, куди збирається повернутися заявник, вважається вкрай небезпечною. УВКБ ООН також відхилятиме заяви на репатріацію, якщо заявник збирається повернутися до країни свого походження тільки  на короткий термін, а не з метою добровільної репатріації.

УВКБ ООН надає підтримку особам, які подали заяву на добровільну репатріацію, лише у тому випадку, коли вони належать до наступних категорій:

 • Шукачі притулку та члени їхніх сімей, які перебувають на обліку організації-партнера УВКБ ООН, та відповідають критеріям для отримання допомоги від УВКБ ООН відповідно до оцінки, проведеної партнером УВКБ ООН;
 • Визнані біженці та члени їхніх сімей.

Переселення

Переселення –це переміщення біженців із країни, де вони подали заяви на отримання захисту (наприклад, з України), до іншої країни, яка приймає їх на постійне проживання.

Проводячи співбесіду з біженцем, УВКБ ООН оцінює можливість трьох довгострокових рішень для них: в першу чергу – місцевої інтеграції, а також репатріації та переселення. За підсумками таких співбесід УВКБ ООН визначає потенційних кандидатів на переселення до інших країн.

Біженці, переселені до нової країни, одразу можуть користуватися такими ж громадянськими, політичними, економічними, соціальними та культурними правами, як і корінні громадяни цієї країни. Зазвичай, біженцям надають підтримку для швидшої інтеграції до нової країни, таку як:

 • Культурна орієнтація;
 • Мовні та професійні курси;
 • Можливість продовжити навчання та професійний розвиток;
 • Послуги працевлаштування.

Окрім того, переселеним біженцям зазвичай дають можливість подати заяву та набути громадянство у країні переселення.

Переселення не є правом біженця, і остаточне рішення про прийняття біженця залишається за країною переселення, і УВКБ ООН ніяким чином не може на нього вплинути.

Переселеною може бути особа яка:

 • Подала заяву на отримання захисту в Україні, окрім випадків, коли є вагомі причини не подавати таку заяву, і зареєстрована організацією-партнером УВКБ ООН;
 • Отримала позитивне рішення у процедурі УВКБ ООН з визначення статусу біженця;
 • Отримала рекомендацію, що її випадок відповідає одній із категорій для переселення.
 • Відбувається процес співпраці з владою України та УВКБ ООН (включаючи партнерів УВКБ ООН).
 • Не перетинала та не намагається перетнути український кордон нелегально після реєстрації партнером УВКБ ООН.

Важливо! Особи, які скасували свою процедуру отримання захисту, наприклад, які не подали вчасно апеляцію на негативне рішення без вагомих причин (таких як госпіталізація), не будуть вважатися кандидатами на переселення. Визнані біженці та особи зі статусом додаткового захисту в Україні можуть розглядатися як кандидати на переселення лише в окремих випадках!

Захист на рівні громад

Захист на рівні громад передбачає консультації та залучення громад в реалізацію програм в сфері захисту. Громади та гуманітарні організації спільно визначають найсерйозніші загрози у сфері захисту, вивчають їхні причини та наслідки та розроблюють стратегію запобігання та реагування на такі загрози. Таким чином, захист на рівні громад робить громади головними у процесі прийняття рішень.

З метою покращення ефективності своєї роботи УВКБ ООН активно залучає підмандатних осіб до розробки довгострокових рішень для задоволення потреб постраждалих громад.

Непродовольча допомога

УВКБ ООН надає найбільш вразливим постраждалим від конфлікту особам ковдри, постільну білизну, рушники, кухонні набори, та інші товари в рамках програми невідкладної допомоги. Ці базові товари для домогосподарства є важливими, адже допомагають задовольнити невідкладні потреби та зменшити рівень вразливості у довгостроковій перспективі.

УВКБ ООН видає тверде паливо для опалення (вугілля та дрова) в рамках своєї програми допомоги у зимовий сезон, щоб допомогти особливо вразливим особам.

Адвокація

Адвокація допомагає трансформувати політику та послуги для внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства на державному, регіональному та глобальному рівні.

В Україні УВКБ ООН працює з державними політичними, економічними та соціальними структурами, приводячи політику, практику та закони у відповідність до міжнародних стандартів.

УВКБ ООН надає практичну та правову експертну допомогу шляхом письмових публікацій, присутності на парламентських слуханнях та участі в комітетах та зустрічах з представниками влади. Загальна мета – підтримувати зусилля влади, спрямовані на покращення захисту для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства.

УВКБ ООН супроводжує цю роботу практичною підтримкою державних органів влади. Проводяться тренінги, надається технічна підтримка – усе це направлене на покращення здатності українських органів влади захищати біженців, осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб відповідно до міжнародних норм.

УВКБ ООН тісно співпрацює з громадськими організаціями: ЗМІ, релігійними організаціями та з приватним сектором, намагаючись привернути увагу до проблем внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства та покращити потенціал таких організацій щодо надання захисту та прийому осіб, які потребують допомоги.

Взаємодія УВКБ ООН з державними органами України

Міністерство внутрішніх справ (МВС)

Протягом останніх років УВКБ ООН посилило свою співпрацю з МВС. Стратегічні пріоритети МВС тісно взаємопов’язані з пріоритетами УВКБ ООН, особливо в частині нагляду за діяльністю у сфері міграції в Україні та розробки міграційної політики та законодавства.

Державна міграційна служба (ДМС)

Департамент ДМС у справах іноземців та осіб без громадянства – це головний аналог УВКБ ООН в Україні. Державна міграційна служба була створена в 2010 році як центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Міністру внутрішніх справ України, який реалізовує державну політику у сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації біженців та інших категорій мігрантів. ДМС також відповідає за реалізацію Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Центральний апарат ДМС у Києві координує роботу 12 регіональних управлінь, які є первинними інстанціями у визначенні статусу біженців. УВКБ ООН має тісні робочі відносини з центральним апаратом та обласними управліннями ДМС.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Завдяки активній підтримці з боку УВКБ ООН, особливо під час співпраці у рамках ряду проектів у 2010-2015 рр., основні міжнародні аеропорти, пункти пропуску через державний кордон та пункти тимчасового розміщення були обладнані стендами з інформацією про отримання захисту. Офіційний курс навчання в області прав людини для співробітників Державної прикордонної служби був розроблений спільно з УВКБ ООН. Протягом 2015-2017 рр. УВКБ ООН продовжувало залучати представників ДПСУ до тренінгів та координаційних заходів у сфері надання захисту, включаючи заходи в рамках «Ініціативи якості систем притулку в Східній Європі та на Південному Кавказі».

Судова влада України

Після багатьох років дуже тісної та плідної співпраці з Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів, УВКБ ООН вже розпочало співпрацю із реформованим Верховним Судом України у сферах, на які поширюється мандат УВКБ ООН. Співпраця, зокрема, полягає в організації семінарів для суддів, які працюють із справами про надання захисту в адміністративних судах України.

Координаційний центр з надання правової допомоги

Система надання безоплатної правової допомоги була створена в Україні 2 червня 2011 року в результаті прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Координаційний центр з надання правової допомоги був створений у 2012 році. Відтоді, УВКБ ООН надає активну підтримку персоналу центру та адвокатам, які співпрацюють із Координаційним центром. У 2018 році УВКБ ООН розробило комплексний план, в якому детально встановлюються сфери співпраці та координування між Координаційним центром та УВКБ ООН, а також заходи, спрямовані на зміцнення потенціалу з ведення справ шукачів притулку, осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є особливо важливим партнером для УВКБ ООН, оскільки специфічна ситуація з ВПО, біженцями та особами без громадянства врахована у Національній стратегії у сфері прав людини в Україні. Вже багато років УВКБ ООН співпрацює з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини: починаючи з перенаправлень індивідуальних справ і закінчуючи організацією спільних заходів. Попередження та протидія дискримінації також є частиною наглядової функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також важливою частиною діяльності УВКБ ООН у різних сферах.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Створено у квітні 2016 року. Агентство ООН у справах біженців активно співпрацювало з МінТОТ та надавало підтримку з моменту його створення. Ключові сфери співпраці:

 • Законодавство. Під егідою МінТОТ працюють спеціалізовані робочі групи, організовані з метою розробки нових або вдосконалення існуючих законів у сфері захисту ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту на сході України. Тематикою діяльності робочих груп є реєстрація ВПО, житлові питання, доступ до освіти, реєстрація народження і смерті та інші питання. Агентство ООН у справах біженців надає Міністерству експертні правові консультації стосовно законів, запропонованих Міністерством.
 • Комунікація. Агентство ООН у справах біженців надає підтримку Міністерству у налагодженні стратегічних комунікацій, шляхом надання консультанта з питань комунікацій та перекладача, а також інших послуг технічної підтримки.
 • Житло для ВПО. Агентство ООН у справах біженців створило спеціальний відділ, до складу якого увійшли спеціалісти з фінансів та права, з метою розробки пілотного житлового проекту для ВПО. Проект буде спільно реалізований муніципалітетами й міжнародними НДО та фінансований німецьким інвестиційним банком «KfW» за підтримки МінТОТ. В опитуваннях та шляхом обговорень у фокусних групах ВПО постійно визначають доступне житло та працевлаштування як ключові пріоритети на шляху до своєї успішної інтеграції.

Недержавні організації-партнери УВКБ ООН

Партнерські організації УВКБ ООН (с) УВКБ ООН

Всього станом на 2019 рік в Україні нараховується 13 недержавних організацій, які є офіційними партнерами УВКБ ООН в Україні.

 • Партнери УВКБ ООН в Україні (недержавні організації) поділяються на:
 • Партнерів, які займаються внутрішньо переміщеними та іншими особами постраждалими від конфлікту ;
 • Партнерів, які займаються наданням правової та соціальної допомоги біженцям та шукачам притулку;
 • Партнерів, які займаються особами без громадянства;
 • Партнерів, які займаються посиленням операційної спроможності національних партнерів УВКБ ООН в Україні.

Докладну інформацію про партнерів УВКБ ООН в Україні, їхні спроможності та регіон діяльності можна отримати на сайті УВКБ ООН.

Взаємодія УВКБ з іншими агентствами ООН в Україні

УВКБ ООН тісно співпрацює з іншими агентствами ООН в Україні з метою надання захисту та допомоги підмандатним особам, а також знаходження довгострокових рішень. УВКБ ООН бере активну участь у діяльності Групи установ ООН в Україні та Групи організацій в Україні, які займаються гуманітарними питаннями.  УВКБ ООН також керує двома кластерами (Кластером з питань захисту та Кластером з питань житла та НПТ).

Нещодавно, разом із Офісом ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП ООН), УВКБ ООН прийняло від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) обов’язки, які раніше виконувалися Кластером з питань логістики.

УВКБ ООН також включило свої головні програми та проекти до Рамкової програми партнерства, загальної рамкової угоди про партнерство між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки. Разом з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) УВКБ ООН координує реалізацію Компоненту 4 Рамкової програми партнерства у сферах безпеки людини, соціальної згуртованості та відновлення, приділяючи особливу увагу ситуації на сході України. З метою узгодження гуманітарної діяльності УВКБ ООН із діяльністю у сфері відновлення та розвитку на сході України, УВКБ ООН в Україні спільно з трьома організаціями у сфері розвитку (Продовольча та сільськогосподарська програма в Україні, Міжнародна організація праці та Всесвітня організація охорони здоров’я) працює над створенням регіональної програми відновлення на підконтрольній уряду території Донецької області.

В рамках реалізації Програми сталого розвитку до 2030 року, яка ставить на меті «врахувати інтереси кожного», ключове значення має залучення біженців, ВПО та осіб без громадянства до планування програм розвитку. У цьому зв’язку, УВКБ ООН підтримує зусилля Групи установ ООН в Україні в напрямку досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

Підготовлено експертами ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні
Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"