Доступність будівель для маломобільних груп населення. Встановлення пандусів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Маломобільні групи населення (МГН) - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками (стаття 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Пандус - суцільна похила площина (елемент) споруди, яка об’єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовуються для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини в іншу (пункт 3.29 розділу 3 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд).

Згідно ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. доступність повинна забезпечуватися:

  • фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;
  • фізичною безпекою при потраплянні на об'єкт та пересуванні на ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;
  • можливістю вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, що надаються;
  • вільної навігації (орієнтування) по об'єкту та прилеглою територією (пункт 4.2 розділу 4 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд).

Проектні рішення об'єктів повинні виконуватися таким чином, щоб об’єкти, що проектуються, були однаково доступними для усіх груп населення, в тому числі маломобільних. При цьому проектні рішення не повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будівель. З цією метою елементи будівель і споруд мають бути універсальними для використання усіма групами населення. Необхідність застосування спеціалізованих елементів, що враховують специфічні потреби осіб з інвалідністю, встановлюється завданням на проектування, тільки при умові, що відсутні варіанти проектування універсальних елементів.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення. На об’єктах фізичного оточення і транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для осіб з інвалідністю.

Крім цього, статтею 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" встановлено, що планування і забудова населених пунктів, формування житлових районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання особами з інвалідністю не допускаються.

Підприємства, організації та фізичні особи - підприємці, що здійснюють транспортне обслуговування населення, зобов’язані забезпечити спеціальне обладнання транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших об’єктів, яке б дало змогу особам з інвалідністю безперешкодно користуватися їх послугами.

Транспорт загального користування (залізничний, морський, внутрішній водний, автомобільний, авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) з метою врахування обмежених можливостей осіб з інвалідністю забезпечується зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у салоні для обов’язкового оголошення зупинок.

Житло (жиле приміщення), займане особами з інвалідністю або сім’ями, у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, мають відповідати вимогам щодо безперешкодного доступу та бути пристосованими до потреб таких осіб, а також обладнане телефонним зв’язком.

У разі невідповідності житла (жилих приміщень), в якому проживає особа з інвалідністю, вимогам щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю і неможливості його пристосування до потреб таких осіб за їх заявою або заявою їх законних представників проводиться заміна такого житла (жилих приміщень).

Місцеві органи виконавчої влади зобов’язані забезпечувати особам з інвалідністю необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвентаря (статті 28, 30, 34 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні")

Встановлення пандусу

Якщо особа з числа МГН або її представник бажають самостійно встановити пандус на території багатоквартирного будинку, де мешкає така особа, їм треба дотримуватися певних правил.

  1. Повідомити про своє бажання встановити пандус орган, який займається утриманням відповідного багатоквартирного будинку (орган місцевого самоврядування, житлово-будівельний кооператив (ЖБК) чи об’єднання власників багатоквартирного будинку (ОСББ).
  2. З метою уникнення можливих конфліктів отримати письмову згоду від інших мешканців будинку.
  3. У випадку, якщо встановлення пандусу потребуватиме реконструкції фасаду будинку незначної складності необхідно направити повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (форма наведена у постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт") до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

Встановлення пандусу не потребує отримання будь-яких дозвільних документів, оскільки належить до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію (пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 406).

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 668.

Встановлення пандуса-1.png
Встановлення пандуса-2.png

Вимоги до встановлення пандусу

Пандус може бути зовнішнім та внутрішнім. Законодавством встановлено певні вимоги, яких необхідно дотримуватися під час встановлення пандусу.

Зовнішній пандус

Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 %, на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0,2 і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 %.

Ширина пандуса повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м, за двобічним – 1,8 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м. Після кожного підйому необхідне влаштування горизонтальних площадок глибиною не менше 1,5 м. У виняткових випадкових допускається передбачати гвинтові пандуси.

Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями.

Поверхня пандуса повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь.

Внутрішній пандус

При реконструкції будівель і споруд внутрішні сходи до рівня першого поверху можуть бути дубльовані пандусами.

Поверхня або поручні маршу пандуса повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхнею. Допускається для виявлення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Уклон пандуса в будівлі повинен бути не більше 8 %.

Вимоги щодо висоти, широти маршів , влаштування площадок аналогічні вимогам, що застосовуються під час встановлення зовнішнього пандусу.

По поздовжніх краях пандусу, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Встановлення пандусу за рахунок місцевого бюджету

Жилі приміщення, займані особами з інвалідністю або сім’ями, у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв’язком (стаття 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).

У випадку, якщо будинок, де проживає особа з інвалідністю не обладнаний спеціальними засобами, у тому числі пандусом, така особа або її представник мають право звернутися до органу місцевого самоврядування, ЖБК, ОСББ, у відання яких знаходиться будинок, із заявою про встановлення пандусу.

Разом із заявою заявник має надати для підтвердження необхідності встановлення пандусу індивідуальну програму реабілітації (розробляється для повнолітніх осіб з інвалідністю медико-соціальною експертною комісією, для дітей з інвалідністю - лікарсько-консультативною комісією), в якій зазначено, що особі з інвалідністю необхідно забезпечити соціальну та побутову реабілітацію, у тому числі шляхом встановлення пандусу.

Увага! У випадку, якщо встановити пандус в будинку, де проживає особа з інвалідністю, неможливо, може провадитись заміна жилої площі.

Крім того, особа з інвалідністю має звернутися до суду з позовом до органу місцевого самоврядування, ЖБК, ОСББ щодо не встановлення пандусу або щодо виплати грошової компенсації за встановлення пандусу за власний рахунок.

Див. також