Доступність будівель для маломобільних груп населення. Встановлення пандусів

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативно-право база

Опис суттєвих аспектів

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи й організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту для вільного пересування у населених пунктах.

Крім цього, ст. 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" встановлено, що планування і забудова населених пунктів, формування житлових районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання особами з інвалідністю не допускаються.
Пандус - це спеціальна конструкція, що представляє собою похилу площину (настил або спуск), що сполучає дві горизонтальні поверхні, які знаходяться на різних рівнях. Призначені пандуси для спуску/підйому інвалідних і дитячих колясок.

При проектуванні об'єктів, доступних для малодоступних груп населення (МГН), повинні бути забезпечені:

 • доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будинків і споруд;
 • безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць проживання, обслуговування і прикладення праці;
 • своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і навчальному процесах;
 • зручність і комфорт середовища життєдіяльності.

Проектні рішення об'єктів, доступних для осіб з інвалідністю, не повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків. З цією метою слід проектувати адаптовані до потреб осіб з інвалідністю універсальні елементи будинків і споруд, які використовуються усіма групами населення. Необхідність застосування спеціалізованих елементів, що враховують специфічні потреби осіб з інвалідністю, установлюється завданням на проектування.

Куди звертатися

Для того щоб встановити пандус у житловому будинку потрібно звернутись із письмовою заявою до балансоуторимувача будинку:

 • комунальне підприємство (додатково примірник заяви можна надіслати у районну адміністрацію);
 • ОСББ;

До заяви бажано додати:

 • копію поверхового плану будинку із зазначенням можливого розміщення пандуса;
 • письмову згоду сусідів

Для сприяння у встановленні пандуса також можна звернутись у відповідний відділ соціального захисту населення або у центр соціальних служб.
Для того щоб встановили пандус при будівлі органів державної влади, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності потрібно звертатись із письмовою заявою до керівників відповідних органів державної влади, підприємств, установ, організацій.

Куди скаржитись при відмові у встановленні пандуса

 • у міську раду, якщо йдеться про проблеми із доступністю в інфраструктурі міста або у транспорті;
 • у відділ захисту прав споживачів у разі, якщо людина з інвалідністю не може потрапити до магазину через відсутність пандуса ;
 • у Держслужбу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, якщо порушення є в доступності аптеки. Адже саме ця структура видає ліцензію на роботу аптеки, а однією з ліцензійних умов є вимога доступності аптеки для маломобільних груп населення;
 • у архітектурно-будівельну інспекцію, якщо йдеться про новозбудований об'єкт;
 • у прокуратурі міста, адже ця структура має стояти на контролі захисту прав людей;
 • до суду, якщо вищеперелічені інстанції належним чином не відреагували та проблему не виправили.

Самостійне встановлення пандуса

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406 "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію"улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не потребує жодних дозвільних документів.
Тобто, якщо є згода сусідів щодо встановлення пандуса та відповідні на це кошти встановити його можна самостійно без дозволу державних органів.