Доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних закладів культури

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Суб'єкт права на отримання доплати

Працівники у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (частина третя статті 29 Закону України "Про культуру").

Працівник культури (працівник у сфері культури) - професійний творчий працівник або працівник закладу культури чи інша фізична особа, яка провадить діяльність у сфері культури.

Перелік посад працівників культури, які мають право на виплату доплати за вислугу років
 • Директор (завідувач) клубного закладу, парку культури та відпочинку, центру (будинку) народної творчості, центру культури та дозвілля, іншого культурно-освітнього центру, його заступники; завідувач філіалу (центру), атракціону, театру (літнього), його заступники; начальник (завідувач) відділу (сектору) з основних видів діяльності (крім підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці та інших підрозділів, діяльність яких не належить до основних видів), його заступники.
 • Головний режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент; керівник художній, диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, режисер-постановник.
 • Керівник студії, творчого колективу (за видами мистецтва та народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртка, самодіяльного об’єднання, клубу за інтересами, творчої майстерні (лабораторії), методичної служби; методист, акомпаніатор, концертмейстер, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, художник усіх категорій.

Розмір доплати за вислугу років

Доплата за вислугу років залежно від стажу роботи на посадах, передбачених зазначеним переліком, у такому розмірі:

 • 10 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад три роки;
 • 20 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 10 років;
 • 30 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 20 років.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2015 року №1026 " Про питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів(будинків) народної творчості,центрів культури та дозвілля, інших культорно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачується у межах фонду оплати праці працівників, затвердженого на відповідний рік.

Порядок виплати працівникам культури доплати за вислугу років

Доплата працівникам культури обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат та виплачується щомісячно з дати прийняття на роботу за наявності стажу роботи, який дає право на її одержання.

До відповідного стажу роботи зараховується:

 • час роботи в клубних закладах, парках культури та відпочинку, центрах (будинках) народної творчості, центрах культури та дозвілля, центрах дозвілля України, колишнього СРСР на посадах, зазначених у переліку;
 • час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
 • час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після підвищення кваліфікації працював на посаді, зазначеній у переліку;
 • час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах, що наведені в переліку, та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу переїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад;
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу.

Керівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів зазначені види допомоги надаються за погодженням із органом, до сфери управління якого належить відповідний заклад.

Особам, які працюють за сумісництвом, доплата не виплачується. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата обчислюється виходячи з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

Як підтвердити наявність стажу роботи?

Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати, є трудова книжка або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність такого стажу.

Оскарження відмови у виплати доплати за вислугу років

Добровільний порядок

Куди звернутися. У разі виявлення невиплаченої доплати за вислугу років потрібно звернутися до керівника закладу з письмовою заявою та документом для підтвердження стажу, який дає право на одержання доплати.

Підстави для відмови: відсутній стаж.

Порядок оскарження: у разі незаконних дій (бездіяльності) закладу культури, працівник має право подати скаргу до комісії по трудовим спорам.

Позасудовий порядок

Куди звернутися: до комісії по трудовим спорам. Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях.

Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити.

Судовий порядок

Куди звернутися: позови, що виникають з трудових правовідносин розглядаються за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача в порядку цивільного судочинства.

Вартість: Позивачі у справах про стягнення заробітної плати звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (пункт 1 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір").