Державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Правові засади надання державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (далі - державна соціальна допомоги на догляд)

Законом України № 646-IX від 02.06.2020 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» запроваджено новий вид допомоги на догляд - одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Постановою КМУ № 663, яка застосовується з 1 січня 2020 року внесено зміни до Постанови КМУ № 261, а саме додано порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку.

Умови призначення та розмір державної соціальної допомоги на догляд

Державна соціальна допомога на догляд призначається за наступних умов:

Державна соціальна допомога на догляд встановлена у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (пункт 6 статті 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»).

Для осіб, які втратили працездатність встановлено прожитковий мінімум (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік") - 2361 гривню.

Перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги на догляд

Для призначення державної соціальної допомоги на догляд подаються наступні документи (абзаци другий-десятий пункту 10, абзац перший пункту 21 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд):

  • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (форма заяви, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023  № 3). Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, яка складена за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу постійного стороннього догляду за особою.

Порядок приймання заяви та документів для призначення соціальної допомоги на догляд

До 1 січня 2021 року заява з необхідними документами для призначення соціальної допомоги на догляд подається заявником за місцем проживання відповідно до органів соціального захисту населення.

З 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги на догляд приймаються від заявників органами соціального захисту населення лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг). Крім того, документи прийматимуться посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

Строки призначення соціальної допомоги на догляд

Допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою

Днем звернення за призначенням допомоги на догляд вважається день прийняття органом, що призначає допомогу, заяви з усіма необхідними документами.

У разі коли заява про призначення допомоги на догляд з усіма необхідними документами надсилається поштою, днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.

У разі коли до заяви про призначення допомоги на догляд додано не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи необхідно додати. У разі подання решти документів не пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність їх подання днем звернення вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Органи, які призначають державну соціальну допомогу

Державна соціальна допомога на догляд призначається органами соціального захисту населення.