Державна допомога постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Види державної допомоги постраждалим учасникам акцій мирного протесту та членам їх сімей:

 1. допомога у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту;
 2. допомога у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику масових акцій громадського протесту;
 3. допомога у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості учаснику масових акцій громадського протесту;
 4. допомога у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій громадського протесту;
 5. допомога у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна учасника масових акцій громадського протесту. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей.

Розміри державної допомоги постраждалим та членам їх сімей

Вид допомоги Розмір
у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту 1 000 000 грн
у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику масових акцій громадського протесту 700 000 грн
у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості учаснику масових акцій громадського протесту 500 000 грн
у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій громадського протесту 200 000 грн
у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна учасника масових акцій громадського протесту в розмірі витрат, необхідних для відновлення майна або придбання майна аналогічної вартості

Важливо! Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей.

Хто має право на допомогу

♦ Члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., які включені до списку (список осіб затверджується Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України та Офісом Генерального прокурора).

Членами сімей є:

 1. особи, які перебувають у шлюбі;
 2. особи, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою;
 3. їх діти;
 4. особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 5. особи, які є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

♦ Особи, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях та включені до відповідних переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту (пункт 2 Порядку надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 14 (далі - Порядок).

Куди звернутися

Для виплати допомоги особінеобхідно звернутися з відповідною до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або перебування (пункт 5 Порядку).

Увага! У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування отримувача допомоги такі особи звертаються до Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

Перелік необхідних документів

Для отримання допомоги особа має подати заяву, в якій зазнааються:

 • реквізити банківської картки (карткового рахунка у банку), на яку (який) перераховується допомога
 • що заявник не звертався за виплатою до іншого органу соціального захисту населення.

До заяви додаються:

 1. копія документа, що посвідчує особу, яка брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);
 2. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України);
 3. довіреність (у випадку, якщо документи подаються через уповноваженого представника).

Для членів сімей померлих та загиблих осіб додатково подаються:

 1. копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу);
 2. копії документів, що підтверджують сімейні, родинні відносини (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження або відповідного рішення суду);
 3. письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї (пункт 5 Порядку).

Законний представник має право подати зазначену заяву як за місцем проживання отримувача допомоги, так і за місцем реєстрації свого проживання.

У разі відсутності згоди членів сім’ї загиблої (померлої) особи стосовно визначення уповноваженого представника сім’ї Міністерство соціальної політики України розподіляє допомогу пропорційно між членами сім’ї, які звернулися за допомогою.

У разі письмової відмови одного з членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту від частини належної йому допомоги зазначена частина може бути розподілена між іншими членами сімї загиблої (померлої) особи за їх письмовою заявою.

У разі коли після виплати допомоги уповноваженому представнику сім’ї за її одержанням звертаються інші члени сім’ї загиблого (померлого), питання розподілу допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку (пункт 8 Порядку).

Строки розгляду питання

Орган соціального захисту населення приймає рішення про виплату допомоги протягом трьох робочих днів після подання заяви та документів і подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги, із зазначенням розміру раніше виплаченої суми допомоги, для подальшого подання узагальнених списків протягом двох робочих днів Міністерству соціальної політики України.

На банківську картку (картковий рахунок у банку) отримувача допомога перераховується не пізніше ніж протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення (пункт 12 Порядку).