Грошове забезпечення військовослужбовців

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформація

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове  та інші види забезпечення в обсязі,  що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції розробляють та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо грошового забезпечення військовослужбовців (п. 1 ст. 9 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів кваліфікованим особовим складом, враховувати характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи, керівниками розвідувальних органів України.(п. 4 ст. 9 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Що входить до складу грошового забезпечення

Відповідно до п.2 Розділу I Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам грошове забезпечення включає:

 •     щомісячні основні види грошового забезпечення;
 •     щомісячні додаткові види грошового забезпечення;
 •     одноразові додаткові види грошового забезпечення.

До щомісячних основних видів грошового забезпечення належать:

 1. посадовий оклад;
 2. оклад за військовим званням;
 3. надбавка за вислугу років.

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать:

 1. підвищення посадового окладу;
 2. надбавки;
 3. доплати;
 4. винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
 5. премія.

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать:

 1. винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту);
 2. допомоги.

        Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця (п.3 ст. 9 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Грошове забезпечення військовослужбовців із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад’юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу

Згідно п. 4 Розділу I Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам грошове забезпечення військовослужбовців із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад’юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу (крім військово-службовців строкової служби), включає:

 •  посадовий оклад;
 • оклад за військовим званням;
 • надбавку за вислугу років;
 • підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
 • надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;
 • доплати за науковий ступінь та за вчене звання;
 • премію;
 • морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
 • одноразові грошові допомоги після укладення першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби;
 • інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби

Згідно п. 5 Розділу I Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби включає:

 •   посадовий оклад;
 •   підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
 •   надбавки за кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі;
 •   морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
 • допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;
 •  інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Грошове забезпечення курсантів

Згідно п. 6 Розділу I Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам  грошове забезпечення курсантів (крім військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом) включає:

 • посадовий оклад;
 • курсантську посадову надбавку;
 • підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії;
 • допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;
 • інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Грошове забезпечення ліцеїстів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за наявності підстав згідно з чинним законодавством України включає посадовий оклад.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" , яка набрала чинності 01.03.2018 р., затверджено тарифну сітку розрядів і коофіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.