Військові облігації: умови та порядок придбання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Військові облігації - це різновид облігацій внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій (стаття 11 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану - соціальні та оборонні.

Хто виступає гарантом

Боржником у зобов’язаннях за військовими облігаціями є держава Україна.

Розміщення військових облігацій

Схема розміщення військових облігацій.png

Випуск облігацій внутрішньої державної позики врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2003 р. №80 "Про розміщення (емісію) облігаціїй внутрішніх державних позик" яка передбачає, що їх емітентом виступає Міністерство фінансів України. Саме воно визначає час та обсяги випуску облігацій внутрішньої державної позики, строк їх обігу, відсоткову ставку та інші умови емісії. Міністерство фінансів України від імені держави відіграє також роль гаранта своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями.

Процесом розміщення облігацій внутрішньої державної позики займається Національний банк України. Він обслуговує випуск та погашення облігацій. Крім того, саме Національний банк є депозитарієм для облігацій внутрішньої державної позики, тобто установою, яка веде їх централізований облік у бездокументарній формі (усі державні облігації випускаються виключно в бездокументарній формі).

Кому надається послуга

Послуга надається громадянину України чи нерезиденту.

Військові облігації доступні для всіх підприємств, представників бізнесу, приватних осіб та іноземних інвесторів.

Де можна придбати військові облігації

Придбати військові облігації України можна через уповноважені банки - первинні дилери чи брокерів безпосередньо на аукціонах, які проходять щовівторка чи на вторинному ринку.

Список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів на сайті bonds.gov.ua.

Календар аукціонів: mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv.

Оголошення та результати аукціонів mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv.

Ціна купівлі військової облігації

Номінальна вартість однієї облігації — 1000 гривень/1000 дол США/ 1000 євро. Реальна ціна може бути як менше, так і більше. Чим менший термін інвестиції, тим дешевша облігація (Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 80 "Про розміщення (емісію) облігаціїй внутрішніх державних позик").

Терміни придбання

Строк інвестування від 3 місяців до 1,5 року. Чим більше термін, тим вище відсоток.

Основні умови купівлі військових облігацій

  • послуга надається фізичним особам - резидентам України;
  • можлива валюта Військових облігацій - гривня, долари США, євро;
  • максимальний обсяг придбання Військових облігацій – еквівалент 50 000 000 грн в один день;
  • податок на доходи фізичної особи та військовий збір не утримуються;
  • згідно з рішенням Національного Банку України при купівлі Військових облігацій перевірка джерел походження коштів не здійснюється;
  • дохід за Військовими облігаціями може бути отриманий у вигляді: процентних доходів - за процентними облігаціями; різниці між вартістю придбання та номінальною вартістю цінних паперів, що виникає при погашенні Військових облігацій;
  • погашення Військових облігацій та виплата доходу здійснюється у валюті облігацій в строки встановлені умовами випуску облігацій.

Продаж військових облігацій

Військові облігації можна продати на ринку цінних паперів України в будь-який момент за допомогою банків або брокерів.

Зразок заявки на придбання облігацій

Зразок заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик, затвердженний Положенням про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщеннямоблігацій внутрішніх державних позик (додаток 3).