Відповідальність операторів поштового зв'язку за втрату (пошкодження) поштового відправлення

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття оператора та види послуг поштового зв'язку

Оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку (стаття 1 Закону України "Про поштовий зв'язок").
Послуги поштового зв’язку поділяються на послуги:

♦ універсальні (набір послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою);

♦ спеціальні;

♦ загального користування (надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості всім користувачам; здійснює національний оператор "Укрпошта" - Українське державне підприємство поштового зв’язку);

♦ спеціального призначення (передачу секретної та/або службової інформації шляхом застосування відповідних організаційних та технічних заходів; здійснюється Державною службю спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Види поштових відправлень

Поштове відправлення - листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України (стаття 1 Закону України "Про поштовий зв'язок").

Внутрішні відправлення Міжнародні відправлення
Поштові картки - прості, рекомендовані Поштові картки - прості, рекомендовані
Листи - прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю Листи - прості, рекомендовані
Бандеролі - прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю Поштові відправлення з оголошеною цінністю
Секограми - прості, рекомендовані Бандеролі - прості, рекомендовані
Посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю Секограми - прості, рекомендовані
Дрібні пакети - рекомендовані
Посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю Мішки "M" - рекомендовані
Посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю
Прямі контейнери - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю Відправлення "EMS"
Згруповані поштові відправлення з позначкою "Консигнація"

Дії особи у випадку пошкодження відправлення

→ Перевірити відправлення при отриманні.

→ У випадку, якщо відправлення пошкоджено - наполягати на складенні акту з представником оператора поштового зв’язку. У разі виявлення нестачі, заміни, повного або часткового пошкодження чи зіпсуття вкладення працівник поштового зв'язку складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником об'єкта поштового зв'язку і одержувачем. Один примірник акта видається одержувачу. Обов’язково в акті зазначити факт того, що посилка пошкоджена, характер пошкодження, детальний опис упаковки та її стану на момент отримання посилки.

→ Після складення акту звернутися з претензією до відділу поштового зв'язку про відшкодування завданої шкоди.

→ У випадку відмови врегулювати спір в досудовому порядку, особа має право звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування завданої шкоди.

Відповідальність за втрату (пошкодження) поштового відправлення

Оператор поштового зв’язку за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв’язку несе відповідальність перед користувачами послуг поштового зв’язку згідно із законом (пункт 129 Правил).

У разі виявлення дефектів поштового відправлення (розходження фактичної маси з масою, зазначеною у супровідних документах, пошкодження упаковки, печаток, обв'язок тощо) оператор у порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку (Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України), зобов'язаний письмово оформити факт дефекту та вжити заходів до вручення даного поштового відправлення адресату або відправнику (частина п'ята статті 14 Закон України "Про поштовий зв'язок").

Відповідно до частини першої статті 908 Цивільного кодексу України перевезення вантажу, пасажирів,багажу, пошти здійснюється за договором. Перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини (стаття 924 Цивільного кодексу України).

Оператори поштового зв'язку за втрату (пошкодження) поштового відправлення несуть наступну відповідальність:

№п/п Підстава відповідальності Відповідальність
1 за повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок та прямих контейнерів без оголошеної цінності відшкодування вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг
2 за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку
3 за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг
4 за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з описом вкладення повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно реалізується оператором. У разі незазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення
5 за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку
6 у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку

Оператор не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об'єкта поштового зв'язку після шести місяців з дня приймання (абзац шостий частини шостої статті 18 Закону України "Про поштовий зв'язок").

Відповідальність за втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень

Згідно з частиною третьою статті 18 Закону України "Про поштовий зв'язок" за втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 5 Всесвітньої поштової конвенції поштове відправлення належить відправнику доти, доки воно не видано законному адресату, якщо тільки воно не було затримано відповідно до законодавства країни відправлення або призначення та у випадку застосування статті 15.2.1.1 чи 15.3 згідно із законодавством транзитної країни.

При цьому, як встановлено статтями 23, 26 Всесвітньої поштової конвенції, адресат має право на відшкодування розкраденого, пошкодженого або втраченого рекомендованого відправлення, простої посилки чи відправлення з оголошеною цінністю, якщо відправник відмовляться від своїх прав письмово на користь адресата.

Судова практика