Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

Поняття

Основні поняття передбачені Законом України "Про запобігання корупції":

Корупція - використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринково.

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, , за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність

Основні види дисциплінарної відповідальності передбачені Кодексом законів про працю України. Так в статті 147 передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 1. догана;
 2. звільнення.

До державних службовців відповідно до статті 66 Закону України "Про державну службу" може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення:

 1. зауваження;
 2. догана;
 3. попередження про неповну службову відповідність;
 4. звільнення з посади державної служби.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення такі як: пониження в класному чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного знаку, звільнення з позбавленням класного чину, попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, усне зауваження, зауваження, сувора догана, пониження в спеціальному званні на один ступінь, матеріальна відповідальність тощо.

Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців регулюється постановою Кабінету Міністерів України від 4 грудня 2019 року № 1039.

Цивільно-правова відповідальність

Порядок застосування такого виду відповідальності регулюється Цивільним кодексом України і Цивільним процесуальним кодексом України. Наставати цивільно-правова відповідальність може виключно у випадках, якщо вчинене правопорушення спричинили негавтні наслідки у вигляді заподіяння моральної чи матеріальної шкоди. Відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Розмір відшкодування моральної та майново шкоди встановлюється законом або домовленістю сторін, а в разі спору - судом.

Детальніше див.: Відшкодування моральної шкоди

Адміністративна відповідальність

Розділ 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) передбачає відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Це відповідальність за:

 • Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724);
 • Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725);
 • Порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726);
 • Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727);
 • Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (стаття 1728);
 • Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 1728-1);
 • Невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729);
 • Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (стаття 1729-1);
 • Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля (стаття 1729-2).

Більшість санкцій цих статей передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також застосування до порушника адміністративного стягнення у вигляді конфіскації грошей, одержавних внаслідок адміністративного правопорушення, та/або права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 1 рік. Відповідно до статті 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Детальніше див.: Підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією

Кримінальна відповідальність

Повний перелік корупційних правопорушень, за які настає кримінальна відповідальність зазначені у примітці статті 45 Кримінального кодексу України. Можна виділити дві основних групи корупційних правопорушень:

Кримінальні правопорушення вчинені шляхом зловживання службовим становищем Безумовно корупційні правопорушення
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем Стаття 3641. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження Стаття 3682. Незаконне збагачення
Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем Стаття 3683. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
Стаття 3685. Незаконне збагачення
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
Стаття 3692. Зловживання впливом

Корисні посилання