Відповідальність водія за забруднення пішохода брудом з калюжі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Матеріальна та моральна шкода та її відшкодування

Пішохід.jpg

Насамперед у подібній ситуації потрібно визначити в чому потерпіла особа вбачає завдану таким випадком шкоду.
Цивільний кодекс передбачає відшкодування матеріальної та моральної шкоди:

Так згідно статті 22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є:

  1. втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
  2. доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо), якщо інше не встановлено законом.

Згідно статті 23 Цивільного кодексу України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
Моральна шкода полягає:

  1. у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
  2. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
  3. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
  4. у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода відшкодовується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Розмір матеріальної шкоди, яка вимагається, визначається потерпілою особою самостійно, але потрібно враховувати що відповідно до заявленої в позовній заяві моральної шкоди буде визначатись судовий збір.

Доведення завданої матеріальної та моральної шкоди

Для того щоб добитись відшкодування завданої шкоди у судовому порядку така шкода має бути доведена доказами.
Відповідно до статті 76 Цивільного процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

  1. письмовими, речовими і електронними доказами (це можуть бути квитанції з хімчистки про вартість очищення одягу, документ який підтверджує вартість пошкодженого або знищеного майна, відеозапис або фото факту облиття брудом);
  2. висновками експертів (наприклад висновок спеціаліста про характер та розмір завданої шкоди);
  3. показаннями свідків (які можуть підтвердити факт такої події, та допоможуть ідентифікувати особу яка завдала шкоду).

У разі настання ситуації в якій вас забруднили брудом із калюжі то, звичайно майно (одяг наприклад) є пошкодженим,а відтак варто одразу викликати працівників поліції, які зможуть зафіксувати цей факт.

Адміністративна відповідальність

Подібна пригода може супроводжуватись порушенням правил дорожнього руху, наприклад, водій не зменшив швидкість,а в разі потреби зупинитися,щоб дати дорогу пішоходам при наближенні до нерегульованого пішоходного переходу на якому перебувають пішоходи (що передбачено пунктом 18.1 Правил дорожнього руху) й облив пішохода який стояв перед ним. В такому випадку водій може понести адміністративну відповідальність згідно положень статі 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна відповідальність

За умисне пошкодження або знищення майна передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до ч.1 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, (у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.)
-карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.