Відновлення втраченого судового провадження в адміністративному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Адміністративне провадження – кожне провадження характеризується своєю певною кількістю стадії, серед яких можна виділити обов’язкові і факультативні стадії.
Обов’язкова стадія провадження – це стадія адміністративного провадження, проходження якої є обов’язковим для досягнення цілей і завдань, які поставлені перед провадженням.
Факультативна стадія провадження – це стадія адміністративного провадження, проходження якої не завжди є обов’язковим для досягнення загальних цілей і завдань провадження.

Спосіб відновлення втраченого судового провадження

Згідно з розділом V Кодексу адміністративного судочинства Україн відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відновлення втраченного судового провадження в адміністративній справі може бути відновлене:

  1. За заявою учасника справи
  2. За ініціативою суду.

Підсудність заяви про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Форма та зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Згідно з ст. 387 Кодексу адміністративного судочинства України заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду в письмовій формі.

У заяві повинно бути зазначено:

  • про відновлення якого судового провадження або якої його частини просить заявник.
  • особи які брали участь у справі і в якому процесуальному статусі, їх найменування ( для юридичних осіб) або ім’я ( прізвище, ім’я, та по батькові за його наявності для фізичних осіб), їх місцезнаходження для юридичних осіб) або місце проживання ( для фізичних осіб); ідентифікаційні коди юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків ( для фізичних осіб) за його наявності, або номер і серія паспорта для фізичних осіб-громадян України, якщо відповідні дані відомі заявникові.
  • номери засобів зв’язку учасників судового процесу, якщо вони відомі заявникові.
  • наявні у заявника відомості про обставини втрати судового провадження місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних щодо таких копій.
  • документи, відновлення яких заявник вважає необхідним і з якою метою.

Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження.

Заява про відновлення втраченого судового провадження для виконання судового рішення може бути подана до закінчення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Суд може поновити зазначений строк, якщо за клопотанням заявника визнає причини його пропуску поважними.

У справі про відновлення втраченого судового провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати, понесені іншими учасниками справи, відшкодовуються заявником у повному обсязі, про що суд постановляє ухвалу.