Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Що таке матеріали кримінального провадження та хто має право на ознайомлення з ними?

Матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою) є документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Важливо! Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання. При цьому, під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

До уваги! Матеріали про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не надаються.

Стадія підготовчого судового провадження завершується ознайомленням учасників судового провадження з матеріалами кримінального провадження.

Частиною 1 статті 317 Кримінального процесуального кодексу України визначається зміст поняття "матеріали кримінального провадження", які можуть також мати назву "кримінальна справа".

Основним документом кримінальної справи є обвинувальний акт (клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності), до якого долучаються:

Відповідно до статті 109 Кримінального процесуального кодексу України містить: номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового розслідування, а також час її проведення; реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування; вид заходу забезпечення кримінального провадження, дата і строк його застосування); цивільний позов, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування; розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування; розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного;

  • довідка прокурора про те, що сторони кримінального провадження письмово підтвердили протилежній стороні, а потерпілий - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування із зазначенням найменування таких матеріалів згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Слід мати на увазі, що якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів іншій стороні, то суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази;

  • всі ухвали, постановлені судом під час підготовчого провадження, клопотання учасників судового провадження та інші матеріали, що мають значення для даного кримінального провадження, надані ними суду.

Зверніть увагу! До обвинувального акта чи одного з означених клопотань обов'язково необхідно долучити складені під час проведення слідчої (розшукової) дії процесуальні документи, в яких містяться докази, що можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення (частина 5 статті 20 Кримінального процесуального кодексу України).

Після призначення дати судового розгляду в учасників судового провадження є кілька днів до першого засідання суду, щоб ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, якщо всі вони або окремі з них заявлять про це клопотання. У такому разі головуючий зобов'язаний забезпечити можливість ознайомлення з названими матеріалами і не перешкоджати їм під час ознайомлення робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

Визначені цією статтею приписи забезпечують інтереси учасників судового провадження і дозволяють їм пересвідчитись у повноті та об'єктивності досудового розслідування і підготовчого провадження. Під час підготовчого судового засідання учасники судового провадження повідомляються про їхнє право ознайомитись з кримінальною справою, про що робиться відповідний запис у журналі судового засідання.

Такі матеріали найбільш доцільно пред'являти обвинуваченому й захиснику одночасно, хоча за бажанням вони можуть знайомитись з кримінальною справою і окремо один від одного. Якщо у кримінальному провадженні є кілька обвинувачених, кожному з них пред'являються всі матеріали кримінального провадження, а не лише в тій частині, яка стосується безпосередньо кожного з них.

Ознайомлення з кримінальною справою має відбуватися в окремій кімнаті приміщення суду в присутності уповноваженого працівника канцелярії суду.

Зрозуміло, що факт ознайомлення конкретного учасника судового провадження з кримінальною справою повинен бути зафіксований працівником канцелярії в журналі реєстрації відвідувачів суду.

Якщо учасники судового провадження не скористалися правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, це не перешкоджає подальшому провадженню. Визначальним тут є положення, за яким клопотання про бажання ознайомитись з матеріалами кримінального провадження має бути задоволене обов'язково, а головуючий без зволікань і бюрократичних перешкод повинен забезпечити учасникам судового провадження, які заявили відповідне клопотання, можливість ознайомитись з цими матеріалами.

Учасникам судового провадження не надаються для ознайомлення матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Ці матеріали зберігаються окремо від кримінальної справи.

Порядок видачі кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття

Видача з архіву органу досудового розслідування кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання, за письмовою вказівкою керівника органу досудового розслідування (особи, яка виконує його обов'язки).

Видача кримінальних проваджень можлива у випадках:

  • витребування кримінальних проваджень прокурором або керівництвом вищих органів досудового розслідування;
  • витребування кримінальних проваджень слідчим суддею, судом;
  • перевірки службової діяльності органу досудового розслідування уповноваженими на те особами;
  • проведення інвентаризації кримінальних проваджень.

Після отримання письмової вказівки про видачу кримінального провадження особа, відповідальна за його зберігання, робить у журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, відмітку про вилучення кримінального провадження з архіву і передає його під підпис керівникові органу досудового розслідування (його заступнику); прокурору; особі, що здійснює перевірку; слідчому.

Надсилання виданого з архіву кримінального провадження ініціатору письмового запиту здійснюється в порядку, установленому пунктом 5 розділу II Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України.

Після повернення кримінальних проваджень до архіву органу досудового розслідування особа, відповідальна за їх зберігання, перевіряє повноту кримінальних проваджень згідно з внутрішнім описом, проставляє в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, дату здачі кримінальних проваджень та ставить свій підпис

Умови відновлення матеріалів кримінального провадження. Підготовка заяви

Відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду.

Важливо! Втрачені матеріали кримінального провадження можуть бути відновлені за заявою учасника судового провадження. Близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо це необхідно для його реабілітації.

Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження подається до суду, який ухвалив вирок.

У заяві повинно бути зазначено, про відновлення яких саме матеріалів просить заявник, чи був ухвалений вирок, в якому процесуальному статусі перебував заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у судовому розгляді, місце проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати матеріалів кримінального провадження, про місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у заявника.

Якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або відомості, необхідні для їх відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.

Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов’язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.

Розгляд заяви про відновлення матеріалів кримінального провадження та прийняття рішення

Одержавши заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, суддя вживає заходів для одержання від прокурора відомостей та копій відповідних процесуальних документів, які стосуються відновлюваних матеріалів.

Під час судового розгляду суд використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що збереглася, документи, видані фізичним чи юридичним особам до втрати матеріалів кримінального провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, які стосуються цього провадження.

Суд має право допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у судовому розгляді, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що здійснював судовий розгляд, а також осіб, які виконували судове рішення.

Як визначено статтею 531 Кримінального процесуального кодексу України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження зазначається, на підставі яких конкретно доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників судового провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися.

За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз’яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

До уваги! Строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.