Відновлення виконавчого провадження внутрішньо переміщеним особам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Законом України "Про внесення змін до розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження" від 15 березня 2022 року № 2129-IX забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації, у період такої окупації.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

  • фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень;
  • юридичні особи - боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації);
  • визначені Законом України "Про виконавче провадження" строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану.

Окрім цього, Законом України від 03.03.2022 року № 2112-IX "Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо визначення територіальної підсудності судових справ" змінено територіальну юрисдикцію судів на час воєнного стану.

Додатково див.:

Розпорядження Верховного суду від 08.03.2022 № 2/0/9-22 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану";

Розпорядження Верховного суду від 10.03.2022 № 4/0/9-22 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" та ін.

Див. детальніше: Територія України, де у зв’язку з війною не здійснюється правосуддя судами загальної юрисдикції!

Загальна інформація

На сьогоднішній день більшість документів, які знаходяться на тимчасово окупованій території втрачені у зв’язку з бойовими діями, і тому у багатьох громадян постає питання щодо відновлення виконавчого провадження.
Законодавством України встановлено відповідний порядок для поновлення втрачених документів. Судові рішення про майнові та немайнові стягнення не є винятком. Для стягнення боргу з відповідача, необхідно відновити виконавче провадження. Так само і боржнику для зняття обмежень, встановлених під час виконавчого провадження, після виконання судового рішення необхідно пройти цю процедуру.
Відновлення виконавчого провадження – це продовження виконання вимог виконавчого документа державним виконавцем на забезпечення процесуальних гарантій стягувача, спрямованих на повне та фактичне виконання рішення.
Виконавче провадження можливо відновити за заявою сторони виконавчого провадження або з ініціативи державного виконавця.

За заявою сторони виконавчого провадження або з ініціативи виконавця відновленню підлягають:

  • втрачене виконавче провадження або його матеріали;
  • знищене виконавче провадження у разі постановлення Європейським судом з прав людини рішення, відповідно до якого держава зобов'язана виконати рішення національного суду;
  • виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території.

Відповідно до розділу XV Наказу Міністерства юстиції України від 02.04.2012  № 512/5 "Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень", виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони можуть звернутися до суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, за видачею дубліката виконавчого документа.

Якщо відповідно до заяви боржника виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території України, необхідно відновити у зв’язку з наміром боржника виконати рішення або необхідністю припинення заходів примусового виконання рішень, таке виконавче провадження може бути відновлено без дубліката виконавчого документа.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього дубліката виконавчого документа (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 3 цього розділу) виносить постанову про відновлення втраченого (знищеного) виконавчого провадження і не пізніше наступного дня надсилає її стягувачеві та боржникові.

У разі відновлення виконавчого провадження за ініціативою виконавця він у постанові роз'яснює сторонам право надати документи виконавчого провадження, їх копії, інші документи або відомості, що стосуються втраченого виконавчого провадження.

Для відновлення виконавчого провадження чи його матеріалів виконавець використовує відомості автоматизованої системи виконавчого провадження про винесені постанови та інші документи виконавчого провадження, інформацію та документи, одержані ним, у тому числі від сторін виконавчого провадження.

Відновлення виконавчого провадження без звернення до суду

Якщо відповідно до заяви боржника виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території України, необхідно відновити у зв’язку з наміром боржника виконати рішення або необхідністю припинення заходів примусового виконання рішень, таке виконавче провадження може бути відновлено без дубліката виконавчого документа. Таким чином, звернення до суду в процесі відновлення втраченого виконавчого провадження у такому випадку не є необхідним.

Для відновлення виконавчого провадження необхідно подати до органу державної виконавчої служби заяву про відновлення втраченого виконавчого провадження. Відділи державної виконавчої служби, які здійснюють діяльність, зазначені на сайті Міністерства юстиції України.

У заяві зазначається:

- яке виконавче провадження необхідно відновити (номер провадження);

- реквізити виконавчого документа;

- сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місцезнаходження (у разі наявності вказаної інформації у сторони виконавчого провадження);

- обставини втрати матеріалів виконавчого провадження (наприклад, перебування виконавчого провадження на тимчасово окупованій території);

- які саме документи по справі необхідно поновити;

- для якої мети необхідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втраченого провадження бажано додати документи або їх копії, що збереглись і стосуються справи, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку.

У заяві про відновлення матеріалів виконавчого провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території, яка подається боржником, зазначаються обставини, які зумовлюють необхідність відновлення виконавчого провадження (намір виконати рішення, припинення заходів примусового виконання рішень у зв’язку з виконанням рішення у повному обсязі, скасуванням рішення, на підставі якого видано виконавчий документ тощо). У разі виконання боржником рішення у повному обсязі до заяви додаються квитанції, платіжні документи, що підтверджують сплату боргу за виконавчим документом, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження (у разі винесення відповідних постанов).

У разі відновлення виконавчого провадження за ініціативою державного або приватного виконавця у постанові про відновлення виконавчого провадження роз'яснюється сторонам право надати документи виконавчого провадження або їх копії та інші документи або відомості, що стосуються втраченого виконавчого провадження.

Відновлення виконавчого провадження зі зверненням до суду

У випадку, якщо для відновлення втраченого виконавчого провадження необхідно подати дублікат виконавчого документа (тобто у всіх випадках, крім зазначеного у попередньому розділі), необхідно:

1. Звернутися до відділу державної виконавчої служби, в якому знаходилось на виконанні виконавче провадження, із запитом щодо стану провадження.

Відділи державної виконавчої служби, які здійснюють діяльність, зазначені на сайті Міністерства юстиції України.

Відділ ДВС повідомить, що виконавче провадження було втрачено внаслідок бойових дій або тимчасової окупації. Ця відповідь буде підставою для звернення до суду з заявою про відновлення судового провадження.

2. Звернутися до відділу ДВС із заявою про відновлення втраченого виконавчого провадження.

В заяві зазначається:

- яке виконавче провадження необхідно відновити (номер провадження);

- реквізити виконавчого документа;

- сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місцезнаходження (у разі наявності вказаної інформації у сторони виконавчого провадження);

- обставини втрати матеріалів виконавчого провадження (зокрема, перебування виконавчого провадження на тимчасово окупованій території);

- які саме документи по справі необхідно поновити;

- для якої мети необхідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втраченого провадження бажано додати документи або їх копії, що збереглись і стосуються справи, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку.

3. Виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони можуть звернутися до суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, за видачею дубліката виконавчого документа.

Якщо суд, який видавав виконавчий документ, не здійснює діяльності, необхідно пройти процедуру відновлення втраченого судового провадження, звернувшись до суду, відповідно до зміненої підсудності. Інформацію про зміну територіальної підсудності після початку збройної агресії Російської Федерації у 2014 році можна знайти у розпорядженні Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 №2710/38-14. Інформацію про актуальну підсудність після 24.02.2022 року можна знайти на сайті Верховного Суду у Розпорядженнях Голови Верховного Суду.

Адресу суду можна знайти на офіційному веб-порталі «Судова влада».

Вимоги до заяви про відновлення втраченого судового провадження встановлені у Розділі X Цивільного процесуального кодексу України (для цивільних справ), Розділі VIII Господарського процесуального кодексу України (для господарських справ), Розділі V Кодексу адміністративного судочинства України (для адміністративних справ).

Відповідно до ст. 495 ЦПК України, ст. 364 ГПК України, ст. 391 КАС України,  судовий збір за подачу заяви про відновлення втраченого судового провадження не сплачується!

За результатами розгляду зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

4. Звернутися до суду із заявою про видачу дубліката виконавчого документа.

Заява про видачу дубліката розглядається в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката. За видачу дубліката справляється судовий збір у розмірі, встановленому Законом України «Про судовий збір».

Вичерпний перелік категорій громадян, які не сплачують судовий збір визначені ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

5. Отриманий дублікат виконавчого листа направляється поштою на адресу чи надається особисто до відділу державної виконавчої служби.

У випадку, якщо до отримання дубліката виконавчого документа Ви не зверталися до відділу ДВС із заявою про відновлення виконавчого провадження, необхідно це зробити разом із поданням дубліката (вимоги до заяви див. вище).

Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження до нього дубліката виконавчого документа виносить постанову про відновлення втраченого (знищеного) виконавчого провадження, копія даної постанови не пізніше наступного дня надсилається до органу який видав виконавчий документ та сторонам виконавчого провадження. Для відновлення виконавчого провадження чи його матеріалів державний виконавець використовує відомості автоматизованої системи виконавчого провадження про винесені постанови та інші документи виконавчого провадження, інформацію та документи, одержані ним, у тому числі від сторін виконавчого провадження.

Відновлене виконавче провадження здійснюється надалі в загальному відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження».

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"