Встановлення факту каліцтва

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Поняття каліцтва

Каліцтво – це раптове ушкодження здоров’я викликане зовнішніми чинниками.

Судовий порядок

Підсудність справи

Заява про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню подається в порядку окремого провадження до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання.

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України (стаття 316 ЦПК України).

Цей факт з прийняттям Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року та введенням в дію з 24.11.1992 року не встановлюється в порядку окремого провадження. Відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону праці» передбачено інший порядок розгляду справ про встановлення факту каліцтва на виробництві незалежно від того, з якою метою заявлено вимоги.

Чинне раніше положення щодо встановлення судом фактів каліцтва, про які йдеться у пункті 3 частини 1 статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, на сьогодні стосується лише тих фактів, які мали місце до 08 грудня 1992 року та можуть бути встановлені в порядку окремого провадження у тих випадках, коли виключається можливість їх підтвердження у позасудовому порядку, що повинно бути підтверджено необхідними документами.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 31 березня 1995 року № 5 “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” при застосуванні п.3 ст.315 ЦПК, яким передбачено встановлення каліцтва на виробництві або у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по соціальному страхуванню, судам слід мати на увазі, що з дня введення в дію Закону України "Про охорону праці" справи про встановлення таких фактів не розглядаються в порядку окремого провадження. Питання, пов'язані із встановленням факту каліцтва на виробництві, коли виникає з приводу цього спір, а також, якщо при каліцтві в зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків пенсія призначається особам, які внаслідок цього стали особами з інвалідністю, вирішуються в порядку встановленому для розгляду трудових спорів. Відповідно до частини шостої статті 294 ЦПК України якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз`яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Предмет позову

Встановлення факту каліцтва та визнання права особи на призначення пенсії або отримання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Предмет доказування

Предметом доказування у справі встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню є:

 • наявність факту каліцтва;
 • причинний зв'язок між станом здоров'я заявника та подією (нещасним випадком), на яку посилається заявник, як на причину погіршення стану здоров'я;
 • неможливість встановлення факту каліцтва в позасудовому порядку;
 • факт того, що акт про нещасний випадок не склався і скласти його в даний час неможливо або акт був складений, але надалі втрачений і відновити його в позасудовому порядку неможливо, або при складанні акту була допущена помилка, що перешкоджає визнанню факту нещасного випадку, і виправити помилку в позасудовому порядку неможливо;
 • наявність правової мети встановлення факту нещасного випадку;
 • відсутність спору про право.

Заява про встановлення факту каліцтва може бути подана:

 • самим потерпілим;
 • членами його сім’ї, у випадку втрати годувальника;
 • законними представниками неповнолітніх;
 • органами опіки та піклування.

Заінтересовані особи

Заінтересованими особами у даних справах можуть бути, якщо заява подається самим потерпілим – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а якщо інші особи – управління соціального захисту населення чи управління Пенсійного фонду України.

Форма і зміст заяви

Заява про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 318 ЦПК України.

Відповідно до статті 318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт (зразок заяви).
 • До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Перелік необхідних документів

 • докази, які підтверджують наявність факту каліцтва (довідки з місця роботи, накази адміністрації про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб за порушення правил техніки безпеки);
 • висновок МСЕК, медичні довідки, витяги з історії хвороби;
 • відсутність акта про нещасний випадок або докази що акт був складений, але надалі втрачений;
 • документи, які підтверджують неможливість встановлення даного факту в позасудовому порядку.

Вартість

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду заяви у справах окремого провадження заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму на працездатних осіб встановленого на 1 січня відповідного року (на 1 січня 2024 року - 605,60 грн).

Судовий збір не справляється за подання заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (п.7 ч.2 ст.3 Закону України «Про судовий збір»)

Примітки

Якщо при прийнятті заяви чи в процесі розгляду справи судом буде встановлено наявність спору щодо відшкодування шкоди чи призначення пенсії, то, відповідно, суддя відмовляє у відкритті провадження, а суд залишає заяву без руху і роз'яснює заявнику право на звернення до суду в позовному порядку за вирішення трудового спору.

Судова практика