Встановлення лічильника тепла. Загальнобудинкові та квартирні лічильники

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку

Правовідносини між виконавцем/виробником послуг з централізованого опалення та споживачем фізичною особою регулюється Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630 (далі — Правила). Правовідносини між суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання теплової енергії та індивідуальним/колективним споживачем, який отримує або має намір отримати послугу з постачання теплової енергії, вимоги до якості послуги, одиниці вимірювання обсягу спожитої споживачем теплової енергії та порядок оплати врегульовано положеннями Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Правилами надання послуги з постачання теплової енергії. Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку визначено ст. 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Відповідно до частини першої статті Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг. Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встановлення вузлів комерційного обліку повідомляє власників (співвласників) будівлі про намір встановити такий вузол та вартість такого встановлення. Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення має право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за своїм вибором) про:

 • згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;
 • намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку у встановленому законодавством порядку;
 • намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, у тому числі встановити вузол (вузли) комерційного обліку, придбаний(і) власником (співвласниками).

У разі якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення власник (співвласники) не надав згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах або не повідомив оператора зовнішніх інженерних мереж про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку у встановленому законодавством порядку, а також у разі якщо власник (співвласники) повідомив про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку у встановленому законодавством порядку, але не зробив цього протягом чотирьох місяців з дати повідомлення оператором про намір встановити вузли комерційного обліку, оснащення будівлі вузлами комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.

 • У разі якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди для встановлення вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку.

Вузли комерційного обліку приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги та оператором зовнішніх інженерних мереж на абонентський облік протягом 14 календарних днів з дня встановлення або дня отримання виконавцем та оператором звернення власника (співвласників).

Порядок відшкодування витрат на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку

Протягом одного місяця з дати взяття вузла комерційного обліку на абонентський облік суб’єкт господарювання відшкодовує кошти власнику (співвласникам) будівлі та повідомляє власнику (співвласникам) будівлі про повернення коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, отриманих за рахунок тарифів.

Сума коштів для власника (співвласників) будівлі визначається виходячи із фактично сплачених ним коштів за теплову енергію, комунальні послуги.

Кошти відшкодовуються власнику/співвласникам будівлі шляхом зарахування їх у рахунок майбутніх платежів за теплову енергію, комунальні послуги.

У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуги або договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем відшкодування коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених співвласниками у складі тарифів на комунальні послуги, у разі встановлення співвласниками вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі за власні кошти, здійснюється шляхом перерахування загальної суми коштів на рахунок:

 • управителя або іншої уповноваженої співвласниками особи;
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їх інтересах уклала відповідний договір про надання відповідної комунальної послуги.

У разі коли суб’єкт господарювання, що є виконавцем комунальної послуги, не є оператором зовнішніх інженерних мереж, кошти на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, що підлягають відшкодуванню власнику (співвласникам) будівлі, перераховуються оператором зовнішніх інженерних мереж виконавцю комунальної послуги з метою їх подальшого відшкодування власнику (співвласникам) будівлі.

 • У разі припинення дії договору купівлі-продажу теплової енергії або договору про надання комунальної послуги сума відшкодування повертається споживачам у порядку та спосіб, що узгоджені між суб’єктом господарювання та власником (співвласниками) будівлі, протягом місяця.

Спори щодо відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

 • Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж, а також на забезпечення охорони вузлів комерційного обліку.

Оснащення будівель вузлами комерційного обліку може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законом.

У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка не була приєднана до таких мереж, або відновлення приєднання після відключення оснащення будівлі вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг здійснює власник (співвласники) такої будівлі за власний рахунок.

Виконавець послуг та оператор зовнішніх інженерних мереж не можуть перешкоджати власнику (співвласникам) будівлі в оснащенні її вузлом комерційного обліку. На вимогу власника (співвласників) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний самостійно встановити вузол комерційного обліку, придбаний ним (ними).

Різновиди вузлів обліку теплової енергії

Для багатоквартирних будинків законодавство виділяє два види вузлів обліку теплової енергії: вузол комерційного обліку (загальнобудинковий) і вузли розподільного обліку (квартирні).

Вузол комерційного обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом.

Вузол розподільного обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів.

Для визначення, хто скільки послуг спожив і скільки повинен за них заплатити використовуються квартирні лічильники. Вони доступні лише в багатоквартирних будинках з горизонтальною двотрубною системою опалення. Таких в українському житловому фонді меншість. В цій ситуації альтернативним варіантом можуть стати розподілювачі тепла, або т. зв. лічильники на батарею. По суті, це не лічильник, як попередні пристрої. Він вимірює не об’єм і температуру теплоносія, а температуру повітря біля поверхні окремого радіатора. Як вимагає згаданий вище закон, платити за показниками розподілювача тепла можна лише в тому разі, якщо ним обладнано не менше половини квартир в будинку.

Оснащення вузлами обліку окремих приміщень у будівлях

Власники (співвласники) приміщень у будівлі, в якій окремі приміщення є самостійними об’єктами нерухомого майна та власник (співвласники) будівлі, в якій окремі приміщення не є самостійними об’єктами нерухомого майна, але перебувають у користуванні різних споживачів відповідних комунальних послуг у разі приєднання такого будинку (будівлі) до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання зобов’язані забезпечити оснащення таких приміщень вузлами розподільного обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води.

 • Забезпечити оснащення вищевказаних приміщень вузлами не обов'язково:
 1. у випадку, якщо квартира, інше житлове і нежитлових приміщення, які на законних підставах від’єднані від відповідних централізованих систем опалення та/або гарячого водопостачання;
 2. у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі;
 3. коли це технічно неможливо.

У разі застосування вузлів розподільного обліку теплової енергії або приладів-розподілювачів теплової енергії усі опалювальні прилади обладнуються автоматичними регуляторами температури повітря у приміщенні, а для однотрубних систем опалення - додатково замикаючими або обхідними ділянками.

Обслуговування, заміна та абонентський облік вузлів обліку

Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються оператором зовнішніх інженерних мереж,, якщо інше не передбачено договорами про надання комунальних послуг, укладеними відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", з урахуванням вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати виконавцю комунальної послуги плати за абонентське обслуговування - за умови укладення індивідуальних договорів або індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом і Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

У разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний забезпечити розподіл, збір та перерахування сплачених споживачами та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, коштів на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.

Обслуговування та заміна вузла (вузлів) комерційного обліку за рахунок співвласників суб’єктами господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвласниками багатоквартирного будинку, здійснюються за умови:

 • укладення колективних договорів про надання комунальних послуг;
 • укладення договорів про надання комунальних послуг з колективним споживачем;
 • прийняття рішення співвласниками про порядок обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до законодавства.

Обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.

Забороняється демонтаж вузла обліку, в тому числі комерційного, для обслуговування без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки такого самого або вищого класу точності, крім випадків, коли такий демонтаж здійснюється у зв’язку з відмовою споживача в установленому законом порядку від надання відповідної комунальної послуги або проведення повірки (ремонту). У разі виходу з ладу вузла обліку він підлягає заміні на справний та прийняттю на абонентський облік протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.

Порядок оплати послуг відповідно до показників лічильника

Для того, щоб оплачувати послуги з централізованого опалення за показами встановленого теплового лічильника, споживачу необхідно укласти відповідний договір з виконавцем послуг з централізованого опалення (теплопостачальною організацією).

Оплата послуги з централізованого опалення місць загального користування будинку здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 листопада 2018 року № 315.