Виявлення порушень в роботі газових лічильників

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Укладення договору постачання природного газу

Постачання природного газу споживачу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із нормативно-правовими актами (Стаття 12 Закону України «Про ринок природного газу»).

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку. Постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" може містити окремі умови для різних категорій споживачів. При цьому в межах кожної категорії споживачів договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" є публічним.

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом .

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
 • договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;
 • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код (пункт 3 розділу ІІ Правил постачання природного газу).

Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

 • заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 • належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;
 • копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;
 • довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності) (пункт 4 розділу ІІ Правил постачання природного газу).

Оператор ГРМ в односторонньому порядку не має права змінювати EIC-код, присвоєний споживачу або точці його комерційного обліку.

При зміні умов, споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити положення договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами. Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.

Приладовий облік природного газу

Постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством, до термінів, передбачених у частині першій статті 2 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Результати вимірювань вузла обліку природного газу можуть бути використані за умови забезпечення єдності вимірювань. Вимоги до складових частин вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання обсягів та визначення якості природного газу визначаються технічними регламентами та нормами, правилами, що встановлюються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ незалежно від того, чи є він власником ЗВТ.

Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов’язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

У разі відмови в доступі до об’єкта побутового споживача представнику Оператора ГРМ для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об’ємів природного газу відповідно до вимог цього Кодексу.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об’єм спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об’єкта побутового споживача). За необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об’єкта побутового споживача).

За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження/акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу).

Виявлення факту порушення

Пунктом 4 глави 1 розділу І Кодексу ГРМ, визначено, що під несанкціонованим втручанням в роботу ЗВТ/лічильника газу розуміється, у тому числі, втручання в роботу або конструкцію чи складові комерційного вузла обліку, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку обліковується з порушенням законодавства, та інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу. Вказане свідчить про те, що викривлення даних обліку природного газу є обов`язковим наслідком несанкціонованого втручання у роботу ЗВТ/лічильника газу. Зазначене також підтверджується тим, що відповідно до глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ при задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості.Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 18 червня 2019 року у справі № 922/1573/18.

У разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла обліку ознак нижченаведених порушень представник Оператора ГРМ на місці перевірки складає у порядку, визначеному цим Кодексом, акт про порушення, зокрема про:

 1. пошкодження пломб;
 2. пошкодження ЗВТ (лічильника газу);
 3. наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об’єму газу;
 4. непрацездатність комерційного ВОГ чи його складових та/або його (їх) невідповідність умовам експлуатації чи узгодженій проектній документації або умовам договору;
 5. наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ;
 6. наявність несанкціонованого газопроводу;
 7. несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

При виявленні ознак пошкодження пломб (крім факту їх відсутності чи розірвання пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу) та/або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, що має бути зазначено в акті про порушення, за домовленістю сторін або за ініціативою Оператора ГРМ чи споживача може бути ініційована їх експертиза.

При виявленні ознак пошкодження ЗВТ (лічильника газу) за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ за ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути ініційована його позачергова чи експертна повірка у порядку. До отримання результатів експертизи або позачергової чи експертної повірки розрахунок необлікованого або облікованого частково об’єму природного газу внаслідок порушення не здійснюється.

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність порушення, у всіх випадках за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ) об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про порушення.

На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис.

Якщо за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки ЗВТ буде підтверджений факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках витрати, пов’язані з демонтажем, транспортуванням, монтажем ЗВТ, та витрати, пов’язані з експертизою або позачерговою чи експертною повіркою ЗВТ, компенсуються за рахунок споживача (сторони, відповідальної за збереження ЗВТ).

Після зняття ЗВТ та/або пломби, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу, чи гвинта, на якому закріплено пломбувальний матеріал (далі - пломба), у присутності сторін пломба або ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом-виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та, за бажанням, пломбою споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу). При цьому представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

1) поштову адресу місця проведення експертизи;

2) дату та орієнтовний час проведення експертизи (у випадку проведення експертизи ЗВТ та/або пломби суб’єктами судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України «Про судову експертизу», Оператор ГРМ зазначає кінцевий строк, до якого має бути передано ЗВТ та/або пломбу до такого суб’єкта);

3) контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо проведення експертизи);

4) сторону, відповідальну за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу;

5) дату останньої повірки ЗВТ.

Сам споживач шляхом візуального спостереження також може виявити несправність у роботі лічильника або пошкодження опломбування. У такому разі споживач буде ініціатором проведення перевірки правильності показань лічильника.

У разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження лічильника газу або пошкодження пломби (крім її відсутності) за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу чи пошкодження пломби з прихованими заходами процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого лічильника газу, який був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку).

У разі відмови в доступі до об’єкта побутового споживача представнику оператора газорозподільної системи для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об’ємів природного газу відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем.

Фіксація порушення

Згідно з пунктом 26 розділу III Правил постачання природного газу про порушення, допущені побутовим споживачем під час постачання природного газу, відповідальні представники постачальника складають акт-претензію у двох примірниках, один з яких залишається в побутового споживача.

Саме в цьому акті буде зазначено:

 • дату виявлення порушення,
 • суть порушення,
 • імовірні причини порушення.

До проведення перевірок комерційного ВОГ можуть залучатися уповноважені представники національної метрологічної служби (за їх згодою) (пункт 3 глави 9 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Представник Оператора ГРМ перед складанням акта про порушення зобов’язаний повідомити споживача (несанкціонованого споживача) про його право внести зауваження та заперечення до акта про порушення, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень (пункт 3 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

Крім того, відповідно до пункту 5 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем зазначено, що до акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження, заперечення та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в акті про порушення.

Під час здійснення перевірки комерційного ВОГ та його складових сторони мають право здійснювати фото- та відеозйомку (пункт 3 глави 9 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

У разі відмови споживача від підписання акта про порушення він вважається дійсним, якщо його підписали:

 1. представник постачальника та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб;
 2. три представники постачальника, що засвідчується відеозйомкою.

У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії, і другий примірник надсилається побутовому споживачеві реєстрованим поштовим відправленням (підпункт 2 пункту 7 розділу VІ Правил постачання природного газу).

У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням, яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацювання магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем. У такому разі в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складає відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів нарахування, передбачені цим Кодексом, не застосовуються.

У разі визнання споживачем (несанкціонованим споживачем) факту умисного пошкодження ним пломби / засобу обліку (лічильника газу), про що окремо зазначається в акті про порушення, заходи з проведення експертизи чи позачергової або експертної повірки не проводяться (пункт 6 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

Проведення експертизи

 Експертиза засобу обліку та/або пломби має бути проведена протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу.

Сторона, відповідальна за доставку засобу обліку та/або пломби, визначається за домовленістю сторін (в іншому разі оператором газорозподільної системи). Сторона, відповідальна за доставку засобу обліку та/або пломби на експертизу, персонально відповідає за цілісність пломби, встановленої на пакеті (тарі).

У разі відмови споживача від поставлення підпису в протоколі про направлення засобу обліку та/або пломби на експертизу про це в протоколі робиться відповідний запис, а його другий екземпляр надсилається поштою (пункту 2 глави 10 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Експертизу засобу обліку та/або пломби проводить комісія, до складу якої має входити не менше 3 представників оператора газорозподільної системи зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, оператор газорозподільної системи офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику від метрологічної організації та територіального органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Остаточний склад комісії з проведення експертизи засобів обліку та пломб затверджується наказом оператора газорозподільної системи.

За вимогою однієї зі сторін до проведення експертизи в конкретному випадку можуть бути додатково залучені представники виробника засобу обліку чи виробника пломби.

Уповноважені особи при собі повинні мати документ, який посвідчує їх особу, та оригінал листа від виробника за підписом керівника, завірений печаткою (за наявності), в якому чітко зазначені уповноважені від виробника особи для участі в експертизі та їх кваліфікація (пункту 3 глави 10 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

 Увага! Споживач зобов’язаний бути присутнім під час проведення експертизи.

За неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач може дати письмову згоду у довільній формі на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи.

У разі неприбуття споживача та/або уповноваженої ним особи на експертизу проведення експертизи засобу обліку та/або пломби проводиться без його участі (пункту 4 глави 10 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Під час проведення експертизи комісія проводить зовнішній огляд пакувального пакета (тари), в який (яку) було запаковано лічильник та/або пломбу.

Після зовнішнього огляду пакувального пакета (тари) комісією перевіряються:

 1. відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в протоколі
 2. цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених у протоколі
 3. цілісність заводського та повірочного тавра на засобі обліку
 4. цілісність лічильного механізму та корпусу засобу обліку
 5. цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка засобу обліку
 6. наявність сторонніх предметів всередині засобу обліку
 7. відповідність маркування засобу обліку нормативно-технічній документації
 8. відповідність засобу обліку, програмного забезпечення та контрольної суми паспорта на засобі обліку та/або опису типу на цей тип засобу обліку
 9. відповідність втручань в роботу засобу обліку наявним актам перевірок та/або відомостям про його повірку та ремонт (пункту 5 глави 10 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Результати огляду фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем або його уповноваженою особою. Якщо споживач або його уповноважена особа чи член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи (пункту 8 глави 10 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Відповідно до висновків комісії, зазначених в акті експертизи, проводяться відповідні подальші заходи, передбачені Кодексом газорозподільних систем).

Згідно із підпунктом 37 пункту 4 глави 1 Кодексу ГРМ для виявлення несанкціонованого втручання необхідно довести три складові цього правопорушення, а саме: 1) дію, тобто несанкціоноване втручання в роботу або конструкцію чи складові комерційного вузла обліку; 2) спосіб втручання, тобто вчинене шляхом підробки, пошкодження чи пошкодження на них пломб, впливу дії спрямованого постійного магнітного поля або зміни конфігурації даних обчислювача/коректора об`єму газу (первинного програмування чи протоколу параметризації); 3) наслідки, тобто витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства), та інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу).

При цьому, тільки наявність всіх трьох складових правопорушення дає змогу стверджувати, що споживачем було вчинено несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 24 жовтня 2018 року по справі № 914/2384/17 та від 14 квітня 2021 року по справі № 509/4515/18.

Позачергова та експертна повірка лічильника

Порядок проведення повірки лічильника газу визначений главою 11 розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

Позачергова чи експертна повірка лічильника газу чи його складових проводиться відповідно до регламентів їх проведення уповноваженими представниками метрологічної організації та в спеціально обладнаних приміщеннях із застосуванням стаціонарного повірочного обладнання або на місці монтажу лічильника газу пересувними повірочними лабораторіями, які атестовані у встановленому законодавством порядку (пункт 2 глави 11 розділу Х Кодексу газорозподільних систем).

Якщо ініційована позачергова чи експертна повірка лічильника газу чи його складових буде здійснюватися на місці їх монтажу, власник газового лічильника має забезпечити уповноваженим представникам оператора газорозподільної системи або метрологічної організації та їх устаткуванню (включаючи транспортний засіб) доступ на власну територію, де знаходиться газовий лічильник, та безпосередньо до нього (пункт 3 глави 11 розділу Х Кодексу газорозподільних систем).

Така повірка здійснюється в присутності оператора газорозподільної системи та споживача. За необхідності оператор газорозподільної системи забезпечує зняття власних охоронних пломб (що відображається у відповідному акті), а власник засобу обліку, крім побутового споживача, забезпечує тимчасове припинення газопостачання та зняття окремих елементів та складових комерційного засобу обліку. Якщо власником засобу обліку є побутовий споживач, зазначені заходи виконує оператор газорозподільної системи.

Сторони мають право на ознайомлення з документами на пересувну повірочну лабораторію, якими підтверджується повноваження на проведення вимірювань.

За підсумками проведення позачергової чи експертної повірки на місці її проведення уповноважений представник метрологічної організації оформлює відповідний висновок (пункт 3 глави 11 розділу Х Кодексу газорозподільних систем).

Правила зняття лічильника газу на повірку, його пакування та транспортування до місця проведення повірки аналогічні до правил проведення експертизи.

Позачергова або експертна повірка має бути проведена протягом не більше 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку, або з дати отримання споживачем листа оператора газорозподільної системи про проведення повірки (якщо ініціатором був оператор), або з дати отримання оператором газорозподільної системи заяви споживача, якщо ініціатором був споживач.

Результати експертизи/повірки

У разі виявлення факту дії спрямованого постійного магнітного поля на лічильник газу, що підтверджується спрацюванням магнітного індикатора, оператор газорозподільної системи має довести, що встановлений мінімальний поріг спрацювання цього магнітного індикатора був достатнім для зміни допустимої похибки цього лічильника газу (абзац 11 пункту 7 глави 9 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки порушень не виявлено, у всіх випадках за відсутності дублюючого/тимчасового засобу обліку або засобів з припинення газопостачання на період відсутності комерційного засобу обліку об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного засобу обліку розраховується за середньодобовими (для неповної доби — за середньогодинними) значеннями за попередні 3 (три) аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов’язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані їх Оператором ГРМ (абзац 12 пункту 7 глави 9 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність порушення, складається акт про порушення. При цьому витрати, пов’язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані власником комерційного засобу обліку, а сам комерційний засіб обліку в точці вимірювання має бути приведений її власником у відповідність до вимог цього Кодексу впродовж двомісячного терміну (абзац 13 пункту 7 глави 9 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Акт про порушення фіксує такі види виявлених порушень:

 1. пошкодження пломб.
 2. пошкодження лічильника газу.
 3. наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об’єму газу.
 4. наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу засобу обліку.
 5. наявність несанкціонованого газопроводу.
 6. несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).
 7. непрацездатність комерційного вузла обліку чи його складових та/або його (їх) невідповідність умовам експлуатації чи узгодженій проектній документації або умовам договору (пункт 7 глави 9 розділу X Кодексу газорозподільних систем).

Рішення комісії

Акт про порушення має бути розглянутим комісією з розгляду актів про порушення, яка визначає його правомірність та приймає щодо них відповідне рішення (Пункт 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

При складанні акта про порушення представник оператора газорозподільної системи зазначає в ньому про необхідність споживача (несанкціонованого споживача) бути присутнім на засіданні комісії, на якому буде розглянуто складений акт про порушення.

До складу комісії з розгляду актів про порушення має входити не менше 3 представників оператора газорозподільної системи зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів. Крім того, оператор газорозподільної системи офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику метрологічної організації та територіального органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Остаточний склад комісії з розгляду актів про порушення затверджується наказом оператора газорозподільної системи (Пункт 9 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

Споживач (несанкціонований споживач) зобов’язаний бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення, на якому буде розглядатися складений на нього акт про порушення.

За неможливості бути присутнім на засіданні особисто споживач (несанкціонований споживач) має право дати письмову згоду у довільній формі на проведення засідання без його присутності або у присутності його уповноваженої особи. У разі неприбуття споживача (несанкціонованого споживача) та/або уповноваженої ним особи на засідання комісії остання розглядає складений акт про порушення без його (її) участі (Пункт 10 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення. При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу природного газу і його вартості (Пункт 11 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

Визначення розміру збитків

Підпунктом 8 пункту 5.2 розділу V Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам постачання природного газу між постачальником та споживачем до обов’язку споживача належить відшкодування постачальнику збитків, понесених ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам.

Правила нарахування збитків залежить від типу виявленого порушення.

Так, у разі виявлення несанкціонованого газопроводу або несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроївспоживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

Якщо ж несанкціонований газопровід проведений шляхом прихованих заходів або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем, то початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (фізичною особою) права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення, але не більше 3 років, що передували дню виявлення порушення.

Якщо несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ здійснено шляхом прихованих заходів, початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого природного газу, визначається з дня встановлення відповідного ЗВТ та/або пломби, які виявились пошкодженими (їх встановлення повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), але не більше 12 місяців (пункт 1 глави 3 розділу XI Кодексу).

У разі виявлення Оператором ГРМ позаштатного режиму роботи лічильника газу, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу лічильником газу не обліковується або обліковується некоректно (не в повному обсязі), та за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення (Пункт 8 глави 3 розділу ХІ Кодексу).

Якщо при порушеннях, визначених в пунктах 1-7 глави 3 розділу ХІ Кодексу, неможливо класифікувати граничні об’єми споживання природного газу населенням (відмова в доступі до об’єкта споживача, газовий відвід без наявного підключеного газового обладнання, несертифіковане обладнання, відсутність заводських паспортів, маркувань тощо), визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється з урахуванням проміжку часу, за який необхідно визначити об’єм необлікованого природного газу, помноженого на коефіцієнт сезонності (коефіцієнт сезонності приймається рівним 0,5 в опалювальний період та рівним 1 у міжопалювальний період) та на величину об’ємної максимальної секундної витрати газу, що визначається за формулою, встановленою пунктом 9 глави 3 розділу ХІ Кодексу).

формула визначення об’ємної максимальної секундної витрати газу


У разі виявлення у побутового споживача пошкодження лічильника газу та/або пломб на ньому розрахунки за актом про порушення не здійснюються за період після дати прострочення періодичної повірки лічильника у випадку недотримання з вини Оператора ГРМ строків періодичної повірки лічильника газу. (Пункт 11 глави 3 розділу ХІ Кодексу).

Вартість необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу зазначається в окремому платіжному рахунку, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі (Пункт 12 глави 5 розділу ХІ Кодексу).

Акт про порушення, акт-розрахунок та рахунок на сплату вартості необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, а також документи, які підтверджують факт їх отримання споживачем (несанкціонованим споживачем), та інші документи, пов’язані з актом про порушення, зберігаються оператором газорозподільної системи не менше 3 років від дати оформлення акта про порушення (Пункт 13 глави 5 розділу ХІ Кодексу).

Оскарження рішення комісії

Відповідно до підпункту 9 пункту 5.1 розділу 5 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам передбачено, що споживач має право оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про ринок природного газу» передбачена можливість оскарження рішення комісії з розгляду актів про порушення.

Суб’єктом, що розглядає скарги на такі акти, є територіальний орган Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Рішення такого органу є обов’язковими для виконання суб’єктами ринку природного газу, яких воно стосується. Крім того, рішення комісії з розгляду актів про порушення та рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, може бути оскаржене у суді.

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

Процедура вирішення спорів постачальником і контактна інформація підрозділів постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на його сайті.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку (Пункт 9 розділу VІ Правил постачання природного газу).

Якщо об’єм та/або вартість необлікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, тоді до винесення остаточного рішення у судовій справі заборгованість за необлікований (донарахований) об’єм природного газу не вважається простроченою.


В разі незгоди клієнта з висновком комісії, клієнт має право звернутись до районного суду з позвоною заявою про захист прав споживача.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96762711

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97737584