Виплата та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм житла

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Maryna.shapoval.

Нормативно-правова база

Суб'єкти отримання грошової компенсації

Поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають його на підставі договору житлового найму.

Механізм виплати та розмір грошової компенсації

Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі фактичних витрат, але не більш як:

 • два прожиткових мінімуми, установлені законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у м. Києві;
 • півтора прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;
 • один прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — в інших населених пунктах.

Зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза за наявності в поліцейського трьох і більше членів сім’ї.

Виплата грошової компенсації поліцейським здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Національній поліції на відповідний рік.

У разі коли двоє і більше членів сім’ї, які спільно проживають, є поліцейськими, грошова компенсація виплачується лише одному із членів сім’ї.

Куди звернутись?

Поліцейський для отримання грошової компенсації та визначення її розміру подає рапорт до керівника органу Національної поліції за місцем проходження служби.

Перелік необхідних документів

Разом з рапортом поліцейський подає такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України поліцейського та копії паспортів громадянина України членів його сім’ї (у разі наявності);
 2. копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) поліцейського та членів його сім’ї;
 3. копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
 4. копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);
 5. копію договору житлового найму;
 6. довідку про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження служби (крім осіб, що прибули з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції);
 7. довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 8. довідку про реєстрацію місця проживання кожного члена сім’ї поліцейського;
 9. довідку з місця роботи повнолітніх членів сім’ї поліцейського про неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством.

Копії документів (квитанція, акт приймання-передачі тощо), що підтверджують оплату найму житла, а також довідка з місця роботи повнолітніх членів сім’ї поліцейського про неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством, подаються щомісяця поліцейським до відповідного підрозділу органу Національної поліції.

Порядок прийняття рішення про виплату компенсації

На підставі поданих документів комісія з питань виплати грошової компенсації, організація роботи якої здійснюється в порядку, визначеному Національною поліцією, подає пропозиції керівникові органу Національної поліції для прийняття ним рішення про виплату або про відмову у виплаті грошової компенсації.

У разі прийняття керівником органу Національної поліції рішення про виплату грошової компенсації, така компенсація виплачується поліцейському за місцем проходження служби починаючи з дня реєстрації у відповідному органі Національної поліції поданого ним рапорту.

У разі відмови у виплаті грошової компенсації копія відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття надсилається поліцейському протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Оскарження рішення керівника органу Національної поліції щодо відмови у виплаті грошової компенсації, припинення виплати грошової компенсації, а також її розміру здійснюється в судовому порядку.

Підстави не виплати грошової компенсації

Грошова компенсація не виплачується в разі:

 1. наявності на праві приватної власності в поліцейського або членів його сім’ї за місцем проходження служби житла, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам та площа якого відповідає нормам жилої площі, визначеним житловим законодавством;
 2. нездачі поліцейським службового житлового приміщення (у тому числі житлового приміщення в гуртожитку) за попереднім місцем проходження служби (крім осіб, що прибули з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції);
 3. отримання одним з повнолітніх членів сім’ї поліцейського компенсації за найм житла.

Підстави припинення виплати грошової компенсації

Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

 1. набуття права власності поліцейським на житлове приміщення, отримання права проживання в службовому житловому приміщенні або житловому приміщенні в гуртожитку;
 2. отримання одним з повнолітніх членів сім’ї поліцейського компенсації за найм житла;
 3. переведення поліцейського до іншого органу Національної поліції;
 4. звільнення поліцейського із служби в поліції;
 5. закінчення строку дії договору житлового найму;
 6. відрядження поліцейського до державних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції;
 7. виходу поліцейського на пенсію.

У разі настання випадків, зазначених в пунтах 2, 3 та 6 поліцейський зобов’язаний протягом 10 робочих днів письмово повідомити про це керівникові органу Національної поліції за місцем проходження служби, де отримує грошову компенсацію.