Виплата державної грошової допомоги особам, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Особи стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та члени їхніх сімей мають право на виплату грошової допомоги відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей" (далі - Закон).

Під членами сім’ї осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, розуміються особи:

 • які перебувають у шлюбі з такими особами;
 • діти, зокрема повнолітні;
 • батьки;
 • рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 • особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Механізм призначення, виплати та розмір зазначеної грошової допомоги передбачений Порядком призначення та виплати допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам їх сімей (далі – Порядок).

Види грошової допомоги

Відповідно до статті 7 Закону:

щорічна державна грошова допомога під час перебування такої особи в місцях несвободи (у розмірі 100 тис. гривень) – надається особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам її сім’ї;

одноразова державна грошова допомога після звільнення особи (у розмірі 100 тис. гривень) – надається особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

одноразова державна грошова допомога у разі загибелі (смерті) особи (у розмірі 100 тис. гривень) – надається членам сім’ї, батькам чи утриманцям загиблої (померлої) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, якщо: - смерть особи настала під час перебування в місцях несвободи;

- смерть особи настала протягом року після її звільнення з місць несвободи, внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи.

Особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам її сім’ї за рішенням органів місцевого самоврядування може надаватися грошова допомога за рахунок місцевих бюджетів.

Порядок призначення грошової допомоги

Державна грошова допомога надається шляхом перерахування Мінреінтеграції коштів на особові рахунки особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або члена її сім’ї відкриті в банківських установах.

Щорічна державна грошова допомога під час перебування в місцях несвободи

Для отримання щорічної державної грошової допомоги під час перебування особи в місцях несвободи із заявою до Мінреінтеграції може звернутися:

 • особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • член сім’ї такої особи;
 • законний представник такої особи або законний представник члена сім’ї такої особи.

До заяви додаються:

 1. копія документа, що посвідчує особу заявника;
 2. відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України за кожний рік, за який особа звертається для отримання щорічної державної грошової допомоги;
 3. довідка з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

У разі надходження заяв на виплату щорічної державної грошової допомоги за роки позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, за які така допомога була перерахована, виплата щорічної державної грошової допомоги за такі роки не здійснюється.

Щорічна державна грошова допомога особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України під час перебування такої особи в місцях несвободи, може надаватися одному з членів її сім’ї в одному році.

Коли факт позбавлення особистої свободи встанолено стосовно осіб у зв'язку із здійсненням ними:

 • діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України;
 • професійної громадської, політичної чи правозахисної діяльністі, пов’язаної із відстоюванням державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України

право на отримання щорічної державної грошової допомоги може бути визначено для особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на особовий рахунок уповноваженої нею або членом її сім'ї особи у період дії в України або в окремих її місцевостях правового режиму воєнного стану.

Одноразова державна грошова допомога після звільнення

Для отримання одноразової державної грошової допомоги після звільнення, особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або її законний представник звертається до Мінреінтеграції із заявою та довідкою з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

За результатами опрацювання заяви Мінреінтеграції перераховує відповідні кошти на особовий рахунок особи, реквізити якого зазначені в довідці, доданій до заяви.

Одноразова державна грошова допомога після звільнення не надається особам, яким було здійснено виплату одноразової грошової допомоги відповідно до:

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 (втратив чинність 11 травня 2022 року);

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1066 (втратив чинність 11 травня 2022 року);

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 845 (втратив чинність 11 травня 2022 року);

♦ Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 (втратив чинність на підставі постанови Кабінету міністрів України № 1281 від 15 листопада 2022 року).

Одноразова державна грошова допомога у разі загибері (смерті) особи

Для отримання одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, із заявою до Мінреінтеграції може звернутися:

 • член сім’ї загиблої (померлої) особи;
 • батьки чи утриманці загиблої (померлої) особи.

До заяви додаються:

 1. копія документа, що посвідчує особу заявника;
 2. копія свідоцтва про смерть або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті;
 3. копія довідки, що підтверджує смерть звільненої з місць несвободи особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи, за формою, встановленою МОЗ;
 4. довідка з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Члени сім’ї та батьки загиблої (померлої) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Якщо особа має право на одноразову державну грошову допомогу в разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також на виплату одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи.

Photo 2023-04-27 15-47-12.jpg

Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу

Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, яка надавалася для захисту прав і законних інтересів особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, гарантується частиною першою статті 9 Закону.

Важливо! Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу здійснюється особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи, щодо якої здійснювалися заходи із захисту її інтересів у зв'язку з діями держави-агресора, її органів, підрозділів, формувань, інших утворень.

Мінреінтеграції здійснює відшкодування витрат на професійну правничу допомогу на підставі рішення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок  збройної агресії проти України у розмірі, що становить не більше 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому прийняте відповідне рішення, шляхом перерахування коштів на особові рахунки осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та/або членам сімей таких осіб.

Звернутися може:

 • особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи;
 • член сім'ї такої особи;
 • законний представник;
 • законний представник члена сім'ї такої особи

до Мінреінтеграції із заявою  до якої додаються:

 1. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (електронну копію відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах або відомості, єДокумент), паспортного документа іноземця та документа, що посвідчує особу без громадянства, та/або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 2. відомості та/або копії документів (довідок), які підтверджують, що заявник є членом сім'ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи, або законним представником такої особи, або законним представником члена сім'ї такої особи, зокрема копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (у випадках, передбачених Порядком);
 3. відомості або документи, що підтверджують факт виконання окремих дій з надання професійної правничої допомоги в інтересах особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з діями держави-агресора, її органів, підрозділів, формувань, інших утворень;
 4. відомості, що підтверджують понесення витрат для отримання професійної правничої допомоги;
 5. довідка з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Відшкодування витрат здійснюється одноразово за рік в якому надавалася професійна правнича допомога.

Підстави для відмови у відшкодуванні коштів на професійну правничу допомогу:

 1. неподання або подання не в повному обсязі відомостей або документів, або подання їх неналежною особою;
 2. відсутність витрат або неможливість визначити суму витрат для отримання професійної правничої допомоги за результатом розгляду поданих відомостей або документів.

Повернення грошової допомоги

Виплачені особі кошти, як грошова допомога згідно з Порядком, підлягають поверненню у разі скасування Комісією з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи рішення:

- про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

- про визнання особи членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Кошти підлягають поверненню у місячний строк після повідомлення Мінреінтеграції особу, яка отримувала кошти. У разі коли зазначені кошти не повертаються добровільно, вони стягуються Мінреінтеграції в судовому порядку.