Винагорода військовослужбовцям ЗСУ за безпосередню участь у бойових діях та знищення (захоплення) техніки

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди Розмір винагороди, грн
1. Період мобілізації, у тому числі часткової (крім цільової), введення правового режиму воєнного стану до дати завершення демобілізації або припинення (скасування) воєнного стану, період проведення заходів ЗНБО чи АТО
Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) і в акваторії Азовського моря, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою:
 • на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;
 • виконання бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), в акваторії Азовського моря;
 • участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;
17 000
в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО 6 500
2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни чи воєнних дій)
Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях 18 000
 • Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб),
 • попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)
7 000

Увага! Перелік військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, щомісяця визначається розпорядчим документом органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань) із зазначенням періодів виконання завдань та доводиться до відома військових частин.

Розмір винагороди визначається пропорційно дням безпосередньої участі у воєнних конфліктах, заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

Підстави визначення розміру винагороди залежно від місць виконання завдань:

 • даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), бойові завдання в акваторії Азовського моря, беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою або виконують завдання в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО;
 • переліку військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;
 • документів органів військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань), військових частин про періоди виконання окремими військовослужбовцями завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО.

Для визначення розміру винагороди військовослужбовцям, видаються документи із зазначенням періоду та підстав виконання таких завдань.

Обставини при яких військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО, якщо вони одночасно:

 • виконують завдання у складі сил та засобів здійснення заходів із ЗНБО чи в АТО (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України);
 • перебувають у районі проведення заходів із ЗНБО чи АТО.

Підтвердженням залучення до участі в АТО є витяг із наказу органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) про прибуття військовослужбовця до складу (вибуття зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які ведуть оперативну (військову, спеціальну) розвідку на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) та не перебувають у підпорядкуванні керівництва ОКП ОС чи штабу АТО, облік яких здійснюється окремо).

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення заходів ЗНБО чи в АТО є наказ ОКП ОС чи штабу АТО (штабів оперативно-тактичних угруповань) про їх залучення.

Наказ про виплату винагороди видається за місцем проходження служби військовослужбовців.

Підтвердними документами про безпосередню участь у відбитті збройного нападу на об’єкти, звільненні таких об'єктів або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою є:

 • журнал бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки);
 • бойове донесення (підсумкове, термінове та позатермінове), рапорт керівника підрозділу, який виконував завдання;
 • бойовий наказ командира військової частини для виконання поставлених завдань охорони об’єктів (несення служби на блокпостах, звільнення захоплених об’єктів тощо), письмовий наказ командира військової частини, яка виконувала завдання;
 • постова відомість під час охорони об’єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), де визначено особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, порядок виконання завдань; книга служби нарядів та подій, що відбувалися.

Важливо зазначити, що винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у таких заходах поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання

Розмір винагороди збільшується за:

 • успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи);
 • безпосередню участь у бойових діях;
 • знищення (захоплення) техніки.

Збільшення винагороди може здійснюватися за кожною із зазначених підстав одночасно.

Розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) військовослужбовцям військових частин (підрозділів) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу, групи), що визначено розпорядчим документом вищого органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань), та вона виплачується на з’єднання, військову частину, підрозділ, групу.

РОЗМІР збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання 
Найменування завдання Розмір збільшення винагороди, грн
1 2
Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління:
бригадою 365 400
полком, батальйонно-тактичною групою 243 600
батальйоном, дивізіоном, прирівняними до них військовими частинами (підрозділами) 121 800
ротою, батареєю, ескадрильєю, взводом, групою, прирівняними до них підрозділами 60 900

Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання здійснюється в разі виконання цього завдання на території противника, в акваторії Азовського моря.

Виконання бойового завдання підтверджується:

 • розпорядчим документом вищого органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань) про постановку бойового завдання військовій частині;
 • бойовим наказом (бойовим розпорядженням) командира військової частини;
 • журналом бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки);
 • бойовим донесенням (підсумковим, терміновим, позатерміновим);
 • рапортом командира підрозділу (групи), який виконував бойове завдання, за підпорядкованістю.

До рапорту долучаються:

 • підписані командиром військової частини (начальником штабу оперативно-тактичного угруповання, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, якими успішно виконане бойове завдання, із зазначенням: посади, військового звання, прізвища та ініціалів кожного військовослужбовця, який брав участь у виконанні такого завдання (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів), та періоду виконання завдання;
 • пропозиції щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю в межах загальної суми збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу оперативно-тактичного угруповання, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою військової частини (оперативно-тактичного угруповання);
 • клопотання про успішність виконання завдання командира військової частини (керівника оперативно-тактичного угруповання) (у тому числі стосовно доданих підрозділів або переданих в оперативне підпорядкування, якщо виконання завдання здійснювалося такими підрозділами) до органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО).

Орган військового управління (ОКП ОС чи штаб АТО) розглядає подані документи та видає розпорядчий документ (наказ) щодо оцінки результату виконання бойового завдання та його тривалості із зазначенням суми збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні бойового завдання.

Після цього за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення винагороди за виконання завдання.

Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям військових частин збільшується винагорода на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається в разі:

 • виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;
 • виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника;
 • ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Також збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях здійснюється за ті дні, коли військовослужбовці в районі ведення бойових дій (районі проведення заходів ЗНБО АТО) беруть участь у:

 • здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 км від лінії зіткнення з противником) в умовах: використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції);
 • веденні повітряного, морського бою.

Безпосередня участь військовослужбовця у бойових діях визначається на підставі:

 • бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;
 • журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки), книги служби нарядів;
 • рапорту (донесення) командира підрозділу про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях;
 • бойового донесення (підсумкового, термінового та позатермінового).

Документи про безпосередню участь у бойових діях подаються командирами військових частин за підпорядкованістю до органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО).

Орган військового управління (ОКП ОС чи штаб АТО) розглядає документи та видає розпорядчий документ (наказ) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі в бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

Після цього військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про збільшення розміру винагороди за дні участі в бойових діях.

Збільшення винагороди за знищення (захоплення) техніки

За знищення (захоплення) техніки військовослужбовцям збільшується винагорода в розмірі:

Знищення (захоплення) Розмір збільшення винагороди, грн
1. Корабля:
1 рангу 243 600
2 рангу 182 700
3 рангу 121 800
4 рангу 97 440
2. Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу 121 800
3. Реактивної системи залпового вогню 60 900
4. Тактичного ракетного комплексу, військового літака 54 810
5. Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота 48 720
6. Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу 42 630
7. Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини 42 630
8. Іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) 36 540
9. Переносного зенітно-ракетного комплексу 30 450
10. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн 30 450
11. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно 24 360
12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод 12 180
Збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску Примітка

Підтвердження знищення (захоплення) техніки

Підтвердженням знищення (захоплення) техніки є:

 • журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);
 • рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;
 • донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
 • дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи - щодо знищеної техніки;
 • акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки.

Документи, що підтверджують знищення (захоплення) техніки, разом із бойовим донесенням надсилаються до органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО) для розгляду.

Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), приймається на підставі не менше трьох із вищезазначених документів і оформлюється розпорядчим документом (наказом) керівника органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО).

У зазначеному розпорядчому документі (наказі) зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення (захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу (або окрема особа у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(а) завдання зі знищення (захоплення) техніки та сума збільшення винагороди, що належить кожній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу (або окремій особі у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(а) бойове завдання, з урахуванням їх внеску.

Після цього за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення винагороди за день, коли була знищена (захоплена) техніка.

Додаткова винагорода на період воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" установлено, що на період воєнного стану:

військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці), які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах їх здійснення, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. У разі виконання бойових (спеціальних) завдань під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних (бойових) дій та на території противника військовослужбовцям додатково виплачується одноразова винагорода в розмірі 70000 гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань;

військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки), виплачується додаткова винагорода у розмірі 50000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань відповідно до умов, визначених Міністерством оборони;

військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 30000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань.