Вилучення, передача та репатріація тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України

Загальні поняття

Загиблі (померлі) особи - особи, які загинули (померли) у зв’язку із збройною агресією проти України, до яких належать комбатанти та некомбатанти держави-агресора, комбатанти та некомбатанти України, мирні (цивільні) особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які не належать до комбатантів і некомбатантів держави-агресора та України).

Вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - це комплекс виконуваних кваліфікованим персоналом заходів та робіт, спрямованих на вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) з їх місцезнаходження на місцевості або з необлікованих поховань з метою ідентифікації останків та їх подальшого перепоховання відповідно до ритуальних (релігійних) обрядів.

Комбатанти - особи, які входять до складу збройних сил держави (організованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідальних перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які мають право брати участь у воєнних діях.

Некомбатанти - особи, які входять до складу збройних сил держави (організованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідальних перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які не воюють, зокрема медичний і духовний персонал, інтенданти, військові кореспонденти, юристи.

Спеціальна група - група осіб, які виконують гуманітарну місію, спрямовану на вилучення тіл (останків) осіб, померлих (загиблих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

Забезпечення вилучення тіл (останків) організовують місцеві адміністрації за участю органів місцевого самоврядування шляхом створення спеціальних груп, до яких входять компетентні суб'єкти (уповноважені особи місцевих адміністрацій, ОМС, Міноборони, Збройних Сил, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, МОЗ, СБУ (за згодою), органів прокуратури (за згодою), а також за згодою - експертних (медичних) служб, громадських і релігійних об’єднань, благодійних організацій, міжнародних гуманітарних організацій) та інші особи.

Порядок забезпечення вилучення тіл (останків) загиблих (померлих) осіб

Місцеві адміністрації за участю органів місцевого самоврядування організовують забезпечення вилучення тіл (останків).

Для оперативного отримання інформації від компетентних суб’єктів, інших осіб про місцезнаходження тіл (останків), місцеві адміністрації також створюють кол-центри.

Компетентні суб’єкти оперативно інформують місцеві адміністрації через кол-центри про місцезнаходження тіл (останків).

Відповідна інформація передається до Національної поліції, де узагальнюється. Далі відбуваються дії за самим місцезнаходженням тіл (останків):

 1. працівники ДСНС перевіряють місцезнаходження тіл (останків) на наявність вибухонебезпечних предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів і знешкоджують їх у разі виявлення;
 2. працівники Національної поліції перевіряють тіла (останки) на наявність вибухонебезпечних предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів і знешкоджують їх у разі виявлення;
 3. не пізніше наступного дня після перевірки та знешкодження вибухонебезпечних предметів (у разі їх виявлення), виїзджають спеціальні групи для вилучення тіл (останків) зі здійсненням фотофіксації та, за можливості, відеофіксації такого вилучення;
 4. вилучення спеціальною групою тіл (останків) з дотриманням відповідних правил;
 5. внесення інформації про тіла (останки) до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 6. вивезення тіл (останків) до установ судово-медичних експертиз для відібрання зразків біологічного матеріалу, які направляються до державних спеціалізованих установ, до компетенції яких належить проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень), з метою проведення таких експертиз (досліджень). За можливості тіла (останки), які за результатами первинної ідентифікації можуть належати до комбатантів та некомбатантів держави-агресора, вивозяться та зберігаються окремо від інших тіл (останків);
 7. державні спеціалізовані установи проводять за рахунок коштів державного бюджету, молекулярно-генетичні експертизи (дослідження) зразків біологічного матеріалу тіл (останків) з метою встановлення генетичних ознак людини та встановлені відомості надсилають МВС для внесення до центрального обліку генетичних ознак людини;
 8. далі, тіла (останки) зберігаються в пунктах збору та зберігання тіл (останків) не більше 12 місяців, крім випадків, коли таке зберігання неможливе. Дані установи забезпечуються причепами-авторефрижераторами та/або рефрижераторами на залізничній базі, охороною, а доступ до них сторонніх осіб - обмежено.
 9. під час воєнного стану в разі неможливості забезпечення доставлення тіл (останків) до пунктів збору та зберігання тіл (останків), а також після спливу 12-місячного строку, місцеві адміністрації здійснюють поховання таких тіл (останків) з фіксацією місця поховання та зазначенням унікальних кодів тіл (останків). Тіла (останки) можуть бути піддані кремації лише з нагальних потреб гігієни з метою захисту населення від інфекційних хвороб у разі, коли це неможливо забезпечити в інший спосіб. У разі ж настання обставин непереборної сили (розташування в районі проведення воєнних (бойових) дій, перебування в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) тощо) за рішенням начальника (керівника, голови) місцевої адміністрації допускається поховання у братській могилі, при цьому, за можливості, тіла (останки), які за результатами первинної ідентифікації можуть належати до комбатантів та некомбатантів держави-агресора, ховаються в окрему братську могилу. Після завершення дії непереборних обставин місцева адміністрація забезпечує вилучення з братських могил тіл (останків);
 10. ідентифіковані тіла (останки) видаються чоловікові (дружині), батькам (усиновителям), дітям, сестрі, брату, діду або бабі, онукам (правнукам), іншим особам, які зобов’язалася поховати померлого, або передаються відповідно до Порядку передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.
Правила вилучення спеціальною групою тіл (останків)
- тіла (останки) вилучаються з дотриманням заходів безпеки, правил особистої гігієни та з використанням спеціального захисного одягу, рукавичок та взуття;
- тілам (останкам) присвоюється унікальний код у порядку, визначеному МОЗ;
- здійснюється первинна ідентифікація тіл (останків) за наявними речами та документами, одностроєм тощо з метою встановлення можливої їх належності до комбатантів та некомбатантів держави-агресора;
- акти за результатами вилучення тіл (останків), виявлених речей і документів осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відповідній місцевій адміністрації, другий передається до органів Національної поліції.

У разі одночасного виявлення декількох тіл (останків) акт складається щодо кожного тіла (останків) окремо; до акта додаються матеріали фотофіксації та відеофіксації (у разі її здійснення);

- тіла (останки) поміщаються в окремі спеціальні мішки (пакети, контейнери), на яких зазначаються дата, найменування спеціальної групи, унікальний код тіла (останків) та номер спеціального мішка (пакета, контейнера);
- здійснюються огляди місцевості навколо виявлених тіл (останків) з метою виявлення речей, документів та інших предметів, за допомогою яких можливо ідентифікувати загиблих (померлих) осіб, та з’ясування обставин їх смерті.

Виявлені речі і документи згідно з описом запаковуються в герметичний пакет (мішок, контейнер), якому присвоюється номер, ідентичний номеру спеціального мішка (пакета, контейнера), в який поміщене тіло (останки) загиблої (померлої) особи.

Опис речей, документів та інших предметів складається у двох примірниках, один з яких зберігається у відповідній місцевій адміністрації, другий передається до органів Національної поліції.

Правила передачі тіл (останків) спеціальною групою:

 • про вивезення (транспортування) тіла (останків) з виявлених місць поховань і передачу їх представникам державних спеціалізованих установ керівник спеціальної групи в день вивезення (транспортування) повідомляє відповідним органам Національної поліції та прокуратури, зокрема із зазначенням місця вилучення тіл (останків) і найменування та місцезнаходження державних спеціалізованих установ, до яких спеціалізованою групою вивезені (транспортовані) тіла (останки);
 • разом з тілом (останками) загиблої (померлої) особи представникам державних спеціалізованих установ передаються герметичні пакети (мішки, контейнери) із знайденими речами, документами та іншими предметами, а також по одному примірнику акта та опису;
 • складається акт про передачу тіл (останків) у трьох примірниках, які підписують керівник спеціальної групи та представник державної спеціалізованої установи, один з яких зберігається у відповідній місцевій адміністрації, другий - керівник спеціальної групи передає до державної спеціалізованої установи, а третій - до Національної поліції.

Передача та репатріація тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України

Загальні поняття

Передача тіл (останків) - передача під владу іншої держави тіл (останків) загиблих (померлих) ворогів України та загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб.

Репатріація тіл (останків) - повернення під владу України тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України та загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб.

Ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс експертних (лабораторних) дослідницьких заходів, спрямованих на достовірне встановлення особистості невпізнаного тіла.

Передача Репатріація
не допускається щодо невпізнаних тіл (останків) здійснюється щодо ідентифікованих та невпізнаних тіл (останків)

Порядок передачі та репатріації тіл (останків) загиблих (померлих) осіб

Учасниками в організації процесу передачі та репатріації тіл (останків) загиблих (померлих) осіб виступають: МЗС, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, МВС, Офіс Генерального прокурора, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ (далі - Об'єднаний центр), Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ЗСУ, місцеві адміністрації, група з передачі та репатріації тіл (останків) загиблих (померлих) осіб.

Порядок передачі та репатріації тіл (останків) загиблих (померлих) осіб передбачає:

 1. Держава, яка запитує про передачу тіл (останків), самостійно або за участю третіх держав, міжнародних організацій, громадських та релігійних об’єднань, благодійних організацій передає до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими інформацію щодо генетичних ознак загиблих (померлих) осіб або генетичних ознак їх родичів за походженням для ідентифікації. Цю інформацію можуть також надати родичі за походженням загиблих (померлих) осіб.
 2. Отриману інформацію Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передає МВС. МВС, в свою чергу, вносить її до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і забезпечує поміщення та перевірку встановлених генетичних ознак людини за центральним обліком генетичних ознак людини.
 3. Державні органи вносять до Генерального штабу Збройних Сил з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, пропозиції щодо передачі та репатріації тіл (останків).
 4. Генеральний штаб Збройних Сил узагальнює пропозиції для формування списку тіл (останків) загиблих (померлих) осіб для здійснення їх передачі та репатріації, цього ж дня погоджує їх з Об’єднаним центром та передає до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для надсилання до Офісу Генерального прокурора з метою з’ясування можливості їх передачі.
 5. За наявності підтвердження від Офісу Генерального прокурора можливості передачі тіл (останків) загиблих (померлих) осіб, формуються відповідні списки. Крім того, тіло (останки) загиблої (померлої) особи, яка належала до громадянства України, може бути включено до списку для здійснення його передачі за наявності відповідного клопотання родича (складається в довільній формі, має містити інформацію, необхідну для встановлення його суб’єкта та предмета, подається державі (її окупаційним силам, окупаційним адміністраціям), до якої належали загиблі (померлі) особи, або державі, якій мають бути передані тіла (останки), або безпосередньо Уповноваженому).
 6. Досягнення домовленості про передачу та репатріацію тіл (останків) між Україною та державою (її окупаційними силами, окупаційними адміністраціями), до якої належали або під владою якої перебувають загиблі (померлі) особи, або державою, якій мають бути передані тіла (останки).
 7. Ухвалення Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром рішення про затвердження списку для здійснення передачі та репатріації тіл (останків).
 8. Реалізація рішення, яку здійснює група з передачі та репатріації тіл (останків) (формування та координацію діяльності групи забезпечує Об’єднаний центр).
 9. За результатами реалізації рішення керівник групи протягом одного дня подає до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими перелік переданих та репатрійованих тіл (останків) осіб, загиблих (померлих).
 10. Здійснюється повідомлення близьких осіб людини, чиє тіло (останки) було репатрійовано (насамперед) та протягом дня у будь-який спосіб - інформування Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за попереднім узгодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
Правила реалізації рішення з передачі та репатріації тал (останків) загиблих (померлих) осіб
- Невпізнані тіла (останки) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України, підлягають ідентифікації відповідно до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”.

Репатріація тіл (останків) може здійснюватися щодо ідентифікованих та невпізнаних тіл (останків).

Не допускається передача невпізнаних тіл (останків).

- якщо тіла (останки) одержуються від підприємств, установ та організацій, які їх зберігають, складається акт передачі у двох примірниках, які підписують представник групи та представник відповідного підприємства, установи чи організації.

Один примірник залишається у відповідного суб’єкта господарювання, другий примірник група після реалізації рішення передає до до Генерального штабу Збройних Сил.

- якщо передбачено передачу тіл (останків), які вже поховані, їх ексгумацію забезпечує місцева адміністрація, на території якої вони поховані, у строк, визначений в рішенні про затвердження списку для здійснення передачі та репатріації тіл (останків).
- перевезення тіл (останків) з місць їх зберігання до місця їх передачі, а також перевезення репатрійованих тіл (останків) до державних спеціалізованих установ забезпечують Збройні Сили за сприяння місцевих адміністрацій (які, за можливості, залучають для цього відповідні транспортні засоби).
- якщо передбачено одночасну передачу та репатріацію тіл (останків), такі дії мають відбуватися одночасно, але не обов’язково в одному місці. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими може визначити інший механізм його реалізації, ніж передбачений Порядком.
- при одночасній передачі та репатріації тіл (останків) додаткову верифікацію їх передачі та репатріації може забезпечувати третя держава або міжнародна організація відповідно до досягнутої домовленості.
- під час передачі та репатріації тіл (останків) можуть передаватися і бути отримані також документи та інші предмети, які належали загиблим (померлим) особам (їх перевозять разом із тілами (останками) в окремих герметичних пакетах таким чином, щоб унеможливити їх перемішування).
- перевезення репатрійованих загиблих (померлих) оборонців України, загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб здійснюється до державних спеціалізованих установ, які мають у своєму розпорядженні відповідні приміщення для зберігання тіл (останків). У разі необхідності ідентифікації перевезення здійснюється до установ судово-медичних експертиз для відібрання зразків біологічного матеріалу тіл (останків), які направляються до державних спеціалізованих установ, до компетенції яких належить проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень), з метою проведення таких експертиз (досліджень).
- під час поміщення репатрійованих загиблих (померлих) оборонців України, загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб до державних спеціалізованих установ складається акт передачі у двох примірниках, які підписують представник групи і представник державної спеціалізованої установи.

Збройні Сили при передачі та репатріації тіл (останків) сприяють діяльності групи шляхом:

 • проведення інструктажу членів групи щодо заходів безпеки під час передачі та репатріації тіл (останків);
 • надання на час здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) необхідних матеріально-технічних засобів;
 • забезпечення автомобільним транспортом, зокрема спеціальним (за необхідності);
 • супроводження та забезпечення прикриття і захисту групи під час передачі та репатріації тіл (останків);
 • забезпечення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил (за умови забезпечення режиму припинення вогню з боку держави-агресора) під час пересування та передачі тіл (останків) групою у районі воєнних (бойових) дій;
 • перевірки репатрійованих тіл (останків), транспортних засобів, якими вони перевозилися, інших місць їх знаходження на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі одночасної передачі та репатріації тіл (останків) додаткову верифікацію їх передачі та репатріації може забезпечувати третя держава або міжнародна організація відповідно до досягнутої домовленості.

Перевезення репатрійованих загиблих (померлих) оборонців України, загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб здійснюється до державних спеціалізованих установ, які мають у своєму розпорядженні відповідні приміщення для зберігання тіл (останків). У разі необхідності ідентифікації перевезення здійснюється до установ судово-медичних експертиз для відібрання зразків біологічного матеріалу тіл (останків), які направляються до державних спеціалізованих установ, до компетенції яких належить проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень), з метою проведення таких експертиз (досліджень).

Інформацію про репатріацію попередньо ідентифікованого тіла (останків) насамперед повідомляють близьким особам людини, чиє тіло (останки) було репатрійовано. Інформування протягом дня після репатріації тіл (останків) у будь-який спосіб здійснює Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за попереднім узгодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, - електронна база даних, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх невпізнані останки, наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб, зниклих безвісти, безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інших даних, що використовуються для забезпечення обліку осіб, зниклих безвісти, з метою їх розшуку.

Доступ до нього мають представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України.

Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. Витяги з Єдиного реєстру надають представники Департаменту інформатизації МВС України.

Для отримання документа потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м. Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua ) із власне запитом та копіями паспорта заявника та документи, які підтверджують родинні зв’язки. Також додайте копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного, де чітко видно його особисті дані.

Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Див. також