Викуп земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого господарства

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Під дії воєнного стану земельні питання в Україні регулюються спеціальним Законом України від 24 березня 2022 року № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», відповідно до якого під час воєнного стану заборонено безплатно передавати громадянам України землі державної та комунальної власності. Заборонено також надавати дозволи на розроблення документації з метою такої безплатної передачі.

Під час війни не проводяться аукціони на продаж права оренди земель сільгосппризначення. Навіть якщо аукціон був оголошений, але до початку війни його завершити не вдалося, він вважається скасованим.

Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств

Порядок приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства визначається ст. 118 Земельного кодексу України. При цьому дана стаття передбачає деякі особливості безоплатної передачі членам фермерського господарства земельних ділянок для ведення фермерського господарства:

  • по-перше, право безоплатно отримати земельну ділянку для ведення фермерського господарства надано кожному члену фермерського господарства;
  • по-друге, право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення фермерського господарства можливе лише, якщо така земельна ділянка вже передана такій особі у користування (в той же час, слід звернути увагу, що ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України передбачена можливість кожного громадянина [земельну ділянку для ведення фермерського господарства], якщо вона і не перебувала у його користуванні до цього часу);
  • по-третє, розмір земельної ділянки, що може бути безоплатно приватизовано членом фермерського господарства, повинен бути не більше розміру земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Розмір земельної частки (паю) визначається відповідно до пункту «а» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України . Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.

Викуп земельних ділянок

Правом викупу на земельні ділянки, що надані у користування згідно із законодавством України можуть скористатися як юридичні так і фізичні особи :

Громадяни України, яким належить

  • право постійного користування;
  • право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою державної чи комунальної власності.

Юридичні особи, яким на момент набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" належало право постійного користування земельними ділянками державної чи комунальної власності, та які відповідно до статті 92 Земельного Кодексу не можуть набувати земельні ділянки на праві постійного користування

Орендарі земельних ділянок, які набули право оренди земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів",

мають право на купівлю таких земельних ділянок без проведення земельних торгів.

Право купівлі земельної ділянки також мають громадяни України - спадкоємці громадян, яким належало право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної чи комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства (крім випадків, якщо такі земельні ділянки були передані у власність чи користування фізичним або юридичним особам). Якщо таких спадкоємців декілька, земельна ділянка придбавається ними у спільну часткову власність, де частки кожного із спадкоємців у праві власності є рівними. земельних ділянок здійснюється за ціною, що дорівнює: нормативній грошовій оцінці земельної ділянки - для земель сільськогосподарського призначення; експертній грошовій оцінці земельної ділянки - для земель несільськогосподарського призначення.

Експертно грошова оцінка, проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки землі відповідно до закону, на замовлення органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

Викуп земельної ділянки з державної і комунальної власності здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про продаж земельної ділянки шляхом укладення договору купівлі-продажу з органом місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Зверніть увагу! Розміри земельних ділянок, які підлягають викупу, законодавчо не обмежені.

Якщо ціна визначена, то рада приймає рішення про продаж земельної ділянки.

Зауважте, що ціна продажу ділянки може дорівнювати експертній оцінці або її перевищувати.

Як правило, затверджуючи експертну грошову оцінку земельної ділянки, радою одночасно приймається рішення і про встановлення ціни продажу. Якщо зацікавлена особа погоджується на викуп земельної ділянки за визначеною ціною продажу, то рішення ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

Важливо! У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

У разі купівлі земельної ділянки її покупець має право на розстрочення платежу зі сплати ціни земельної ділянки з рівним річним платежем з урахуванням індексу інфляції, за умови встановлення заборони на продаж або інше відчуження та надання у користування земельної ділянки (крім надання у користування фермерському господарству земельних ділянок, які знаходяться у власності членів такого фермерського господарства, що є покупцями такої земельної ділянки) до повного розрахунку покупця за договором купівлі-продажу.

Розрахунок за придбану земельну ділянку здійснюється щороку, рівними частинами, у місяць, що настає за звітним роком. Покупець має право на дострокове погашення всієї або частини суми ціни продажу земельної ділянки з розстроченням платежу з урахуванням індексу інфляції. Строк розстрочення платежу становить: щодо земель сільськогосподарського призначення - 10 років, щодо земель несільськогосподарського призначення - 30 років, якщо покупець не ініціює встановлення меншого строку. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Громадяни України та юридичні особи, що здійснюють купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до цього пункту, мають відповідати вимогам, визначеним цим Кодексом до набувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення. купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для реєстрації права власності покупця на придбану ним земельну ділянку (ч. 7 ст. 128 Земельного кодексу України).

Порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого господарства.

З метою викупу земельних ділянок громадяни подають заяву (клопотання) до селищної, міської за місцем розташування земельної ділянки.

До заяви додаються:

  • державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;
  • у разі відсутності державного акта на право користування землею - рішення відповідної ради про надання земельної ділянки у користування та кадастровий план земельної ділянки;
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію фермерського господарства.

Селищна, міська рада або уповноважений нею орган у місячний термін приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в ньому. Відмовити в продажу земельної ділянки відповідна рада або уповноважений нею орган може на таких підставах:

  • неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
  • виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Рішення селищної, міської ради або уповноваженого нею органу є підставою для укладення між продавцем і покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право приватної власності на землю після повної сплати вартості земельної ділянки.

Рішення про відмову в продажу земельної ділянки доводиться в десятиденний термін до відома покупця земельної ділянки у письмовій формі органом, який прийняв таке рішення. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки, а також залишення заяви громадянина без розгляду терміном понад місяць може бути оскаржене в суді.

Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.