Викуп земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого господарства

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств

Порядок приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства визначається ст. 118 Земельного кодексу України. При цьому дана стаття передбачає деякі особливості безоплатної передачі членам фермерського господарства земельних ділянок для ведення фермерського господарства:

• по-перше, право безоплатно отримати земельну ділянку для ведення фермерського господарства надано кожному члену фермерського господарства;

• по-друге, право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення фермерського господарства можливе лише, якщо така земельна ділянка вже передана такій особі у користування (в той же час, слід звернути увагу, що ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України передбачена можливість кожного громадянина [земельну ділянку для ведення фермерського господарства], якщо вона і не перебувала у його користуванні до цього часу);

• по-третє, розмір земельної ділянки, що може бути безоплатно приватизовано членом фермерського господарства, повинен бути не більше розміру земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Розмір земельної частки (паю) визначається відповідно до пункту «а» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України . Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.

Викуп земельних ділянок

Правом викупу на земельні ділянки, що надані у користування згідно із законодавством України можуть скористатися як юридичні так і фізичні особи .

Так, громадяни, яким належить:

- право постійного користування земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства;

– право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства;

– право оренди землі набуте шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року;

– спадкоємцям громадян, яким належало право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства (крім випадків, коли такі земельні ділянки були передані у власність чи користування фізичним або юридичним особам) мають право викупу земельних ділянок понад норму, яка приватизується безкоштовно.

Викуп земельної ділянки з державної і комунальної власності здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про продаж земельної ділянки шляхом укладення договору купівлі-продажу з органом місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Розміри земельних ділянок, які підлягають викупу, законодавчо не обмежені.

Відповідно до ч.8 ст. 128 Земельного кодексу України ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки землі відповідно до закону, на замовлення органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

Якщо ціна визначена, то рада приймає рішення про продаж земельної ділянки.

Зауважте, що ціна продажу ділянки може дорівнювати експертній оцінці або її перевищувати.

Як правило, затверджуючи експертну грошову оцінку земельної ділянки, радою одночасно приймається рішення і про встановлення ціни продажу. Якщо зацікавлена особа погоджується на викуп земельної ділянки за визначеною ціною продажу, то рішення ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

Важливо! У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж п’ять років.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для реєстрації права власності покупця на придбану ним земельну ділянку (ч. 7 ст. 128 Земельного кодексу України).

Порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого господарства.

З метою викупу земельних ділянок громадяни подають заяву (клопотання) до селищної, міської за місцем розташування земельної ділянки.

До заяви додаються:

- державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;

- у разі відсутності державного акта на право користування землею - рішення відповідної ради про надання земельної ділянки у користування та кадастровий план земельної ділянки;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фермерського господарства.

Селищна, міська рада або уповноважений нею орган у місячний термін приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в ньому. Відмовити в продажу земельної ділянки відповідна рада або уповноважений нею орган може на таких підставах:

- неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Рішення селищної, міської ради або уповноваженого нею органу є підставою для укладення між продавцем і покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право приватної власності на землю після повної сплати вартості земельної ділянки.

Рішення про відмову в продажу земельної ділянки доводиться в десятиденний термін до відома покупця земельної ділянки у письмовій формі органом, який прийняв таке рішення. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки, а також залишення заяви громадянина без розгляду терміном понад місяць може бути оскаржене в суді.