Виконання рішення суду про виселення особи

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до пункту 5-2 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про іпотеку" у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія, зокрема статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти) цього Закону.

Загальні відомості

Відповідно до статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон), виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону, а також рішеннями, які відповідно до Закону підлягають примусовому виконанню.

Примусове виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від:

  • боржника,
  • майна боржиника,
  • домашніх тварин боржника

Примусове виселення також порягає забороні боржнику користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі.

Виселення особи підлягає примусовому виконанню на підставі виконавчого листа, який видається судом на підставі судового рішення, яке набрало законної сили. Примусове виконання рішення суду про виселення особи покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців).

УВАГА! Приватні виконавці не здійснюють примусове виконання рішення про виселення особи.

Строки виконання

Виконавчий документ про виселення особи пред’являється для виконання з дня, наступного після набрання рішенням законної сили, але не більше, ніж три роки.

У постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець зазначає, що боржнику необхідно виконати рішення суду протягом 10 робочих днів.

Державний виконавець наступного робочого дня після закінчення 10-денного строку, перевіряє виконання боржником рішення про його виселення.

Важливо!!! У разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно державний виконавець виконує його примусово.

Порядок виконання рішення суду про виселення

Державний виконавець призначає день і час примусового виселення, про що письмово інформує боржника. Боржник вважається повідомленим про його примусове виселення, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися виселення, чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем.

Відсутність боржника, належним чином повідомленого про день і час примусового виселення, під час виконання рішення про виселення боржника не є перешкодою для його виселення.

Для виконання рішення про примусове виселення боржника державний виконавець здійснює у присутності понятих та за участю працівників поліції, які залучаються на підставі постанови державного виконавця.

У разі, якщо виконання рішення здійснюється за відсутності боржника, державний виконавець зобов’язаний провести опис майна та скласти 2 екземпляри акту опису майна, один з яких під розписку вручити боржнику. Описане майно передається для відповідального зберігання стягувачу або іншій особі, визначеній державним виконавцем. Передане для зберігання майно боржника повертається йому державним виконавцем на підставі акта після відшкодування боржником витрат, пов’язаних із зберіганням такого майна. У разі якщо боржник відмовляється відшкодувати витрати, пов’язані із зберіганням майна, вони компенсуються за рахунок реалізації майна боржника або його частини.

Зберігання майна здійснюється протягом не більше двох місяців з дня передачі на зберігання. Після закінчення двомісячного строку невитребуване майно реалізується в порядку, визначеному Законом. Отримані від реалізації такого майна кошти, за вирахуванням понесених витрат, перераховуються боржнику.

У разі якщо майно не було реалізовано, розпорядження ним здійснюється в порядку, встановленому для розпорядження безхазяйним майном.

Про виконання рішення про виселення боржника державний виконавець складає акт, що підписується особами, які брали участь у виконанні рішення про примусове виселення.

У разі якщо особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше житлове приміщення, державний виконавець надсилає органу, який відповідно до судового рішення зобов’язаний надати боржнику інше житлове приміщення, повідомлення про строк виконання рішення про надання такого приміщення. У разі ненадання у визначений строк іншого житлового приміщення державний виконавець складає відповідний акт і звертається до суду з поданням про встановлення порядку подальшого виконання рішення. До вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не проводяться.

Увага! Якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про його виселення, державний виконавець накладає на нього штраф у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження»

Відповідно до статті 75 Закону України "Про виконавче провадження" розмір штрафу для фізичної особи становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень), в разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі (3400 гривень) та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

У разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження у такому разі підлягає відновленню за постановою державного виконавця.