Виконання покарання у виді штрафу в кримінальному провадженні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Штраф - як вид покарання

Штраф - грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині Кримінального кодексу України, з урахуванням положень ч. 2 ст. 53 Кримінального кодексу України(далі - ККУ).
За нормами ККУ штраф може призначатися як основне або додаткове покарання. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян до п'ятдесяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини ККУ не передбачено вищого розміру штрафу.

Штраф як основне покарання

За вчинення кримінального правопорушення, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини ККУ. Суд, встановивши, що такий кримінальне правопорушення вчинено у співучасті і роль виконавця (співвиконавця), підбурювача або пособника у його вчиненні є незначною, може призначити таким особам покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини ККУ, без урахування розміру майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу.

Штраф як додаткове покарання

Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини ККУ. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Порядок виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

При виконанні судового рішення на орган пробації покладаються:

1 облік засуджених
2 контроль за строками сплати штрафу засудженими
3 внесення до суду подань стосовно засуджених, які порушують строки сплати штрафу або ухиляються від сплати штрафу

Виконання судових рішень здійснюється за місцем проживання засудженого.

Підставою для виконання судового рішення є копія судового рішення, підписана відповідним працівником суду та суддею, а також скріплена відбитком гербової печатки суду, та розпорядження суду про його виконання. У день отримання судового рішення дані про засудженого заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафу.
У триденний строк з дня реєстрації отриманого рішення орган пробації надсилає:

  • до суду, який виніс судове рішення, - повідомлення про прийняття судового рішення до виконання;
  • до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції повідомлення про засуджену особу.

На кожного засудженого в органі пробації заводиться особова справа. Номер особової справи має збігатися з номером, за яким судове рішення зареєстроване в журналі обліку. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням судового рішення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису. Якщо у судовому рішенні, що надійшло до органів пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню покарання у виді штрафу, орган пробації протягом трьох днів інформує про це суд, який виніс судове рішення, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.
У день отримання судового рішення засудженому за адресою, зазначеною у судовому рішенні, надсилається повідомлення. Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання судовим рішенням законної сили і повідомити про це орган пробації шляхом пред'явлення документа про сплату штрафу. У документі про сплату штрафу мають міститися реквізити, які звіряються з реквізитами для сплати штрафу за кримінальними провадженнями, що розміщенні на офіційних веб-сайтах місцевих загальних судів. Якщо засуджений не з'явився до органу пробації та не підтвердив сплату штрафу шляхом пред'явлення документа після закінчення місячного строку від набрання судовим рішенням законної сили, орган пробації надсилає подання до суду, який виніс судове рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.
У разі якщо засуджений під час призначення штрафу з розстрочкою виплати не повідомив орган пробації про сплату чергового платежу, через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу орган пробації надсилає до суду подання про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону. У разі якщо штраф призначено як додаткове покарання до позбавлення або обмеження волі, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 537 Кримінального процесуального кодексу України орган пробації направляє до суду подання про відстрочку виконання судового рішення до відбуття засудженим покарання у виді позбавлення або обмеження волі.

Виконання покарання

Органом, уповноваженим виконувати вирок суду у вигляді штрафу, є орган пробації. Згідно з статтею 26 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату штрафу.
У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобов'язаний сплачувати штраф у розмірі та у строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

Несплата штрафу

Якщо засудженим у вказаний строк не сплачено штраф, суд за поданням кримінально-виконавчої інспекції розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням.

У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд змінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян, але не більше двох років. У разу несплати штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, призначеного як основне покарання, та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд змінює несплачену суму штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день позбавлення волі за вісім неоподаткованих мінімумів доходів громадян у таких межах:

від 1 до 5 років позбавлення волі у випадку призначення штрафу за вчинення злочину нетяжкого злочину
від 5 до 10 років позбавлення волі у випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину
від 10 до 20 років позбавлення волі у випадку призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину

Якщо під час розрахунку строку позбавлення волі цей строк становить більше встановлених цією частиною статті меж, суд змінює покарання у виді штрафу покаранням у виді позбавлення волі на максимальний строк, передбачений для злочину відповідної тяжкості цією частиною статті.

Припинення покарання

Виконання покарання у виді штрафу припиняється, а а засуджений знімається з обліку у зв'язку із:

Підстава Підтвердження
сплатою штрафу квитанція
заміною несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі копія відповідного судового рішення
скасування вироку копія відповідного судового рішення
застосування амністії копія відповідного судового рішення
видання указу Президента України про помилування засудженого копія Указу про помилування
смерть рішення суду про оголошення засудженого померлим або повідомлення органу державної реєстрації актів цивільного стану чи копія свідоцтва про смерть
зміна засудженою особою постійного місця проживання підтвердження про отримання особової справи й постановку засудженого на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання

У день отримання одного з зазначених вище документів готується довідка про зняття засудженого з обліку за підписом керівника органу пробації, яка підшивається у хронологічному порядку до особової справи засудженого. При цьому у триденний строк після зняття з обліку засудженого орган пробації надсилає:

  • до суду , який виніс судове рішення - повідомлення про виконання судового рішення та зняття засудженого з обліку;
  • до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції - повідомлення про засуджену особу.