Виконання покарання у виді арешту

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

До 2024 року арешт призначався всім особам (з окремими винятками) і означав тримання засудженого в умовах ізоляції в арештних домах. Особливістю цього покарання була сувора ізоляція від зовнішнього світу (зокрема, заборонялись побачення, крім фахівців у галузі права), однак після умови відбування були значно пом'якшені та змінені.

Згідно закону України № 3342-ХІ від 23.08.2023 року Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань, статтю 60 КК України викладено в новій редакції та визначено, що покарання у виді арешту застосовується лише до військовослужбовців.

- Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

- Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

- Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність, стаття 50 Кримінального кодексу України.

До осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, судом можуть бути застосовано такий види покарань як арешт ,стаття 51 Кримінального кодексу України.

Арешт - кримінальне покарання, що полягає в триманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гауптвахті і встановлюється на строк від одного до шести місяців. Арешт є лише основним покаранням, стаття 60 Кримінального кодексу України.

Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років.

Гауптвахта - спеціальне приміщення, обладнане в будівлі органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні) для виконання покарання щодо військовослужбовців, засуджених до арешту, військовослужбовців, на яких накладено адміністративне стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті, тримання узятих під варту та затриманих військовослужбовців, або приміщення (намет), яке може тимчасово обладнуватися на полігонах, у навчальних центрах та районах виконання Збройними Силами України завдань за призначенням; Наказ Міноборони від 03.11.2020 № 394 «Про затвердження Порядку тримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців»

Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до військовослужбовців засуджених до арешту

Заходи заохочення:

 • подяка;
 • дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
 • зарахування часу відбування арешту в загальний строк військової служби повністю або частково.

Заходи стягнення:

 • догана;
 • переведення в одиночну камеру на строк до десяти діб.

Правом застосування заходу заохочення у виді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби користується начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Правом застосування інших заходів заохочення і стягнення користуються начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України і начальник гарнізону.

Порядок застосування заходів заохочення та стягнення щодо осіб, засуджених до арешту, регулюється статтею 55 Кримінально-виконавчим кодексом України  

Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями

 • військовослужбовці, засуджені до арешту, направляються на гауптвахту для відбування арешту в десятиденний строк після одержання розпорядження суду про виконання вироку;
 • час відбування арешту до загального строку військової служби і вислуги років для присвоєння чергового військового звання не зараховується, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
 • під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я;
 • засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту виплачується оклад за військове звання.
На гауптвахті роздільно тримаються:
 1. засуджені військовослужбовці з числа офіцерського складу окремо від інших категорій військовослужбовців;
 2. засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, окремо від військовослужбовців рядового складу;
 3. засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, окремо від засуджених військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняються від покарання, частина третя стаття 84 Кримінального кодексу України.

Безоплатна правнича допомога

Безоплатна правнича допомога - правнича допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Якщо Вам необхідна консультація або захисник для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, оскільки є необхідність оскаржити рішення суду або неправомірних дій службових осіб, Ви вправі звернутися до найближчого для Вас центру правової допомоги або зателефонувати на єдиний телефонний номер 0800 213 103