Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Загальні положення

Фізична особа — це людина, що виступає як учасник цивільних відносин (ст. 24 Цивільний кодекс України) .

Особа, зникла безвісти, - фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про її розшук.

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, - особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування.

Розшук зниклої особи здійснюється органами національної поліції шляхом написання заявником відповідної заяви в відділку поліції (в умовах неможливості відвідин відділку поліції таке звернення можна подати на гарячу лінію національної поліції 0-800-212-151). Заявник має бути готовими надати біографічні дані зниклої людини, її фото, копії документів чи інші відомості про особу зниклу безвісті.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Умови для визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 1. особа відсутня за місцем свого постійного проживання протягом одного року;
 2. заінтересованим особам нічого не відомо про місце її перебування протягом одного року;
 3. вжиті заходи для встановлення місця перебування фізичної особи не дали результатів;
 4. питання, заради яких заявник просить визнати фізичну особу безвісно відсутньою, є юридично важливими та не можуть бути вирішені без такого визнання (ст. 43 ЦК України).

Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою здійснюється в судовому порядку, який встановлюється Глава 4 Розділу IV ЦПК України.

Підсудність справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.

Зміст заяви про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи.

Наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним опіку. За заявою заінтересованої особи чи органу опіки та піклування над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.

Опікун над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані доглядати.

Опіка над майном припиняється в разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим (ст. 44 ЦК України).

 • Чоловік або дружина безвісно відсутнього набувають права розірвати шлюб у спрощеному порядку через державні органи реєстрації актів цивільного стану.
 • Припиняються зобов’язання, тісно пов’язані з особою безвісно відсутнього (наприклад, чинність довіреності, договору доручення стаття 129,248, 1008 ЦК).

Підстави та порядок скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою

Підставою для скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою є:

 • Поява в місці постійного проживання;
 • Одержання відомостей про місце перебування фізичної особи (ст.45 ЦК України).

Особа, щодо якої було прийнято рішення суду про визнання її безвісно відсутньою, має право звернутися до суду із заявою про скасування такого рішення суду
Файл:Заява про скасування рішення про визнання безвістно відсутніми.docx
Суд, одержавши відповідну заяву, призначає справу до слухання з участю цього громадянина, заявника та інших заінтересованих осіб і скасовує своє рішення про визнання громадянина безвісно відсутнім .
Відповідно до статтей 45, 48 ЦК України та ст. 309 ЦПК України заява розглядається:

 • судом за місцем перебування особи; або
 • судом, який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголосив її померлою.

Визнання фізичної особи померлою

Умови для визнання фізичної особи померлою

Умова Строк
у місці постійного проживання особи немає відомостей про місце її перебування протягом 3-х років
особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку протягом 6-ти місяців
можливість вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру протягом 1-го місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
фізична особа зникла у зв’язку із воєнними діями, збройним конфліктом після спливу 2-х років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Реєстрація смерті фізичної особи, оголошеної померлою

Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою, суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи. На підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи РАЦСУ видають заінтересованим особам свідоцтво про його смерть.

Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважається день вступу в законну силу цього рішення. Порядок визнання фізичної особи померлою === Визнання фізичної особи померлою здійснюється у судовому порядку, який встановлюється Глава 4 ЦПК України (за аналогією визнання фізичної особи безвісно відсутньою).

У разі оголошення померлим громадянина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті громадянина день його гаданої загибелі (наприклад, день катастрофи пасажирського літака, день землетрусу або іншого стихійного лиха).

Порядок визнання фізичної особи померлою

Визнання фізичної особи померлою здійснюється у судовому порядку, який встановлюється Глава 4 ЦПК України (за аналогією визнання фізичної особи безвісно відсутньою).

У разі оголошення померлим громадянина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті громадянина день його гаданої загибелі (наприклад, день катастрофи пасажирського літака, день землетрусу або іншого стихійного лиха).

Правові наслідки визнання фізичної особи померлою

Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою, суд надсилає рішення до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, - відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

За наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.

Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що і смерть фізичної особи, а саме: відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників.

Спадкоємці не мають права протягом п'яти років відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини після смерті особи, оголошеної померлою (ст. 47 ЦК України).

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Така заборона вноситься до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Важливо! Для оголошення фізичної особи померлою законодавство не вимагає попереднього визнання її безвісти відсутньою.

При оголошенні громадянина померлим днем його смерті вважається день набуття чинності рішенням суду, а в деяких випадках - день його ймовірної загибелі.

Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою

Перший наслідок — поновлюється особисто-правовий статус громадянина.

Другий наслідок — стосується майна, яке зберіглося на момент появи громадянина і яке перейшло безоплатно до інших осіб після оголошення відсутнього померлим. Власник, який з'явився, може вимагати повернення свого майна від цих осіб.

Третій наслідок — полягає у можливості повернути майно від осіб, до яких воно перейшло за відплатними угодами. Ці громадяни зобов'язані повернути майно власнику, який з'явився, якщо буде доведено, що, набуваючи майно, вони знали, що громадянин, оголошений померлим, перебуває серед живих, завдані при цьому збитки компенсуються особами, у яких майно набувалося за відплатною угодою.

Важливо! Поверненню належить тільки майно, що його виявлено в натурі. Закон не дозволяє повернення вартості речей, які були придбані безоплатно, а потім відчужені за гроші. Наприклад, якщо спадкоємці громадянина, оголошеного померлим, продали отриманий у спадщину будинок, то від покупця, який не знав, що оголошений померлим є живим, не можна вимагати повернення цього будинку, але не можна стягнути і його вартість із спадкоємців.

Четвертий наслідок — щодо майна, яке в порядку спадкування перейшло до держави:

 1. якщо майно є в наявності, то воно повертається власникові;
 2. якщо майно було реалізовано, то після скасування рішення про оголошення особи померлою, їй повертається сума грошей, виручених від реалізації майна.

Контакти органів з розшуку безвісті відсутньої особи

Функціонує «гаряча лінія» з розшуку осіб зниклих безвісти:

 • 0 800 339 247 (з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00);
 • 095 896 0421 (у вихідні через повідомлення вайбер та телеграм);
 • для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися e-mail: war2022people@gmail.com

У випадку зникнення безвісті цивільної особи слід звернутись в відділок національної поліції з заявою чи на гарячу лінію Національної поліції:

 • 0 800 212 151 - цілодобово, лінія безоплатна

Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, для звернень громадян цілодобово працюють телефони:

 • +38 067 650 83 32;
 • +38 098 087 36 01;
 • та електронна скринька: united.centre.ssu@gmail.com

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - Олег Котенко (тел. 099-792-0126).

Інформація Національного інформаційного бюро та Мінреінтеграції: Що робити у разі, коли Ви не маєте зв’язку з близькою людиною понад три дні і ця людина знаходилася в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території?

Див. також